Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Statičko planiranje proizvodnje

Dobar plan – početak svake uspješne akcije!
Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Statičko planiranje proizvodnje

 

Raditi bez konkretno izrađenog plana je preskupa igra, zato je statičko planiranje jedan od ključnih segmenata PPO-a svake kvalitetne kompanije. Šta predstavlja statičko planiranje proizvodnih procesa, zašto je važno i kako nam prilikom planiranja procesa, u velikoj mjeri može pomoći 3DEXPERIENCE platforma?

Nakon razvijanja koncepta proizvoda potrebno je isplanirati različite faze njegove proizvodnje. Glavni izazovi s kojima se ovdje susrećemo su: upravljanje procesima, te resursi potrebni za izradu gotovog proizvoda. Upravo za tu namjenu, CADCAM Solutions vam nudi programsko rješenje DELMIA Process Planner na 3DEXPERIENCE platformi. Osnovna komponenta ovog DELMIA rješenja jeste modul za definisanje proizvodnog modela (Manufactured Item Definition), koji omogućava definisanje 3D proizvodne sastavnice.

 

Definiranje 3D proizvodnog modela

Na temelju 3D dizajniranog modela, modul omogućuje formiranje 3D proizvodne sastavnice proizvoda koja prati sve izmjene u dizajnu. Suštinski, dizajn 3D modela i 3D proizvodna sastavnica su povezani – na način da svaka izmjena dizajna automatski mijenja i sastavnicu, kako bi model održao svoju konzistentnost i primjenjivost. Na taj se način, može uspješno simulirati cjelokupan proizvodni proces.

Sve funkcionalnosti modula dostupne su putem modernog korisničkog sučelja kroz mrežne grafičke kontrole (web widgete).

Planiranje proizvodnog procesa slika sekcije

Planiranje proizvodnog procesa

 

Uz to, DELMIA Process Planner može sadržavati i modul za planiranje svih potrebnih aktivnosti za izvođenje proizvodnog procesa. Modul za planiranje omogućuje transparentnu i lakšu komunikaciju – relevantne informacije su dostupne svim sudionicima u procesu.

Sve se provodi prema zadanim specifikacijama:

  • upravljanje i odobravanje planiranih aktivnosti prema vremenskom faktoru – koliko vremena je potrebno za pojedinu aktivnost
  • planiranje resursa za realizaciju plana. Izrada Ganttova dijagrama se ovdje pokazuje iznimno korisnom jer je dijagram povezan sa specifikacijom proizvodnih aktivnosti.

I ovaj model je user-friendly, također kroz web widgete.

Carreaux

Virtualni dizajn fabrike

 

3DEXPERIENCE platforma omogućuje vam da prije pokretanja konkretne proizvodnje možete kroz 3D model izraditi simulaciju cjelokupnog proizvodnog procesa! 3D model uključuje izrazito detaljan prikaz svakog segmenta – od sastavnice za svaku razinu i izmjenu, preko predviđenih ljudskih resursa pa čak do ergonomski najučinkovitijih aspekata radnog mjesta. (Pravilan položaj tijela u procesu i dr.)

Posebno možemo istaknuti realističnu simulaciju robota, te postrojenja za manipulaciju ili obradu, jer vidimo i njihov precizan manipulativni i operativni prostor prije same izgradnje proizvodnog pogona ili cijele fabrike.

Carreaux

Dakle, samom simulacijom znate koliko vam je potrebno fizičkog prostora za konkretan proizvodni proces.

Planiranje i virtualni dizajn fabrike prije same izgradnje, štedi vam vrijeme i mnoge finansijske probleme, koji bi mogli uslijediti da nema planiranja – detaljno ćete znati, imate li dovoljno resursa za pokretanje proizvodnje, te precizan scenarij vašeg budućeg proizvodnog procesa.

Vaš sljedeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovdje

Kontaktirajte nas za više informacija.