Skip to main content
Kontakt

Politika zaštite ličnih podataka

 

Politika zaštite ličnih podataka

Cadcam Solutions d.o.o. uskladio je svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podaka o ličnosti (ZZPL) i ukoliko se nalazite u EEP, GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do ličnih podataka ispitanika (kupaca, građana). Ona objašnjava kako se lični podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju. Politika privatnosti upoznaje ispitanike s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi ličnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih ličnih podataka odnosno privatnosti.

Prikupljanje ličnih podataka na webu-u ili mailom

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja ličnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje lične podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i biografija. Slanjem takvih podataka daje se prećutna saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. Cadcam Solutions d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade.

Upravljanje saglasnostima

Saglasnost je dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika (zaposlenika), kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu ličnih podataka.

Cadcam Solutions d.o.o. posluje najvećim dijelom s pravnim osobama prema kojima nije dužan tražiti saglasnost, jer se obveza potpisivanja saglasnosti odnosi isključivo na lične podatke fizičkih osoba. Saglasnost se potpisuje sa zaposlenicima Cadcam Solutions-a d.o.o. U svakom trenutku zaposlenici mogu povući svoje saglasnosti.

Kolačići (Cookies)

Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju, tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade ličnih podataka

CADCAM Solutions d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati lične podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano, tada se čuvanje ličnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje ličnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje CADCAM Solutions d.o.o. na čuvanje pojedinih ličnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za lične podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite ličnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sistema upravljanja zaštite ličnih podataka, te brojne ostale mjere.

Pravo ispitanika (zaposlenika )

Ispitanik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informisanost o obradi ličnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje saglasnosti
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu ličnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netačni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje saglasnosti ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Rukovodioca za zaštitu ličnih podataka na telefon +387-61-866-217 ili putem mail-a: gdpr@cadcam-group.eu