Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

ERP Integracija

Isplaniraj, integriraj, prosperiraj!

Životni ciklus svakog novog proizvoda ili modifikacije postojećeg – počinju uvijek: idejom!

Idejom za nove funkcionalnosti, idejom za nove primjene, za ispunjenje novih tržišnih zahtjeva i potreba.

Tokom svog životnog ciklusa, proizvod prolazi razne faze razvoja uz razna programska rješenja.

No, gotovo većinu životnog ciklusa proizvoda kompanije rješavaju putem PLM (Product Lifecycle Management) programskog rješenja u kombinaciji s ERP (Enterprise Resource Planning) programskim rješenjem.

Za veću učinkovitost i manje troškove potrebno je povezati ova dva sistema.

Poželjno, uz što viši stepen automatizacije kroz njihovu integraciju.

U tom slučaju, kao rješenje, odaberite 3DEXPERIENCE platformu!

Ona predstavlja sistematski organiziran koncept upravljanja informacijama o životnom ciklusu proizvoda.

Za tržišni uspjeh ključna je integracija sa ERP sistemom, koji je fokusiran na planiranu realizaciju proizvodnje, odnosno na finansijski aspekt poslovanja. Poželjno je da Data modeli budu dvosmjerno povezani putem automatiziranih procedura.

Kako se 3DEXPERIENCE platforma povezuje s ERP sistemima?

 

Potpuna integracija Data modela nije potrebna jer je formirana, kako bi proizvela pozitivan učinak. Povezivanje se zato fokusira na podatke relevantne za perfektno funkcioniranje oba sistema. 3DEXPERIENCE platforma, ERP sistemu dostavlja bitne podatke iz sastavnice proizvoda, dok ERP prenosi relevantne podatke za planiranje i praćenje proizvodnje.

Takva komunikacija se realizira na 3DEXPERIENCE platformi, izradom vanjske samostalne aplikacije ili putem integriranog dodatka u web pretraživaču.

Vaš sljedeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovdje

Kontaktirajte nas za više informacija.