Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Upravljanje sastavnicom

Svaka uspješna priča počinje dobrim planom!

Sastavnica (Bill of Materials), kao temeljni dokument proizvodnje, sačinjena je od mnogih pojedinosti, te je od koristi mnogima. Različiti sudionici proizvodnog procesa trebaju različite informacije tokom pojedinih faza razvoja proizvoda.

Na primjer, razvojni inžinjer, koji kreira CAD model, uobičajeno priprema brojne pomoćne elemente od kojih samo mali broj ostaje u završnom modelu. Zbog raznovrsnosti potrebnih informacija, posebice za potrebe kontinuiteta različitih aktivnosti, sastavnicu je potrebno jednostavno centralizirati. Uz to, centralizirana sastavnica mora biti i transparentna spram svih sudionika proizvodnog procesa, tokom svih faza životnog ciklusa proizvoda.

3DEXPERIENCE platforma nudi upravo to – pametno upravljanje sastavnicom; osim dostupnosti centraliziranog modela sastavnice, omogućen je pristup podacima u realnom vremenu, što uklanja moguće nesporazume, „prazan hod“ i skupe pogreške. Sastavnica se može mijenjati tokom proizvodnog procesa, prema konkretnim potrebama sudionika i organizacijskim pravilima.

 

Centralizirana organizacija modela podataka za sastavnicu:

  • povećava kvalitetu rada svih sudionika u procesu
  • smanjuje mogućnost pogrešaka koje se dešavaju zbog nemogućnosti posjedovanja informacija na vrijeme

Ovo nije kompletan popis svih oblika sastavnica koje se mogu javiti u proizvodnom procesu.

Brojne druge sastavnice na svoj način sudjeluju u ispunjavanju aktivnosti tokom životnog ciklusa proizvoda.

Na primjer, tu su još:

  • sastavnica zahtjeva od kupaca
  • funkcijska sastavnica s opisom potrebnih funkcionalnosti proizvoda
  • lokacijska sastavnica s podacima o fizičkim lokacijama koje sudjeluju u aktivnostima
  • i druge.

Dakle, vrlo je jasno – centraliziranje modela podataka o sastavnici itekako je nužno za prohodniji i učinkovitiji proizvodni proces. Često se javlja potreba promatranja podataka iz više sastavnica, na primjer vidjeti tokom pripreme koje funkcije se realiziraju na kojoj lokaciji itd.

3DEXPERIENCE uspostavlja središnji model podataka za praćenje procesa i organizaciju aktivnosti na proizvodima, što pojednostavljuje stvari i ubrzava organizaciju proizvodnje.

Komunikacija između sudionika je brža, preciznija i jasnija, te se jednostavno minimalizira mogućnost pogreške ili neusklađenosti u aktivnostima. Pomoću funkcionalnosti 3DEXPERIENCE platforme možete pregledno pratiti i kontrolirati sve promjene na sastavnici.

Vaš sljedeći korak ka optimizaciji proizvodnje počinje ovdje

Kontaktirajte nas za više informacija.