Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Kako da izaberete najpogodniji PLM softver za Vašu kompaniju

U modernom proizvodnom sistemu, efikasnost svakog segmenta proizvodnje je ključ uspjeha. Zbog toga se preduzeća, bilo ona mala ili multinacionalna konstantno trude da zadovolje tržište, prije svega kvalitetom svog proizvoda, a potom i širokim dijapazonom različitih proizvoda. Kompleksnost cijelog sistema eksponencijalno raste kada se doda i tržište, koje se proširuje i postaje sve zahtjevnije. Zbog toga su zadaci menadžmenta firme od izuzetnog značaja, kako bi se na adekvatan način odgovorilo na sve zahtjeve.

Da bi ispratili sve zahtjeve, zaposleni u kompaniji bilo da rade u razvojnom centru, na održavanju linija, kontroli kvaliteta, marketingu ili logistici, potrebno je da imaju adekvatan softverski alat, pomoću kojeg se prati kompletan životni ciklus proizvoda (PLM). Prilikom odabira takvog alata, odluka menadžmenta firme jeste presudna za dalje poslovanje. Takav softver treba da omogući da kompanije postignu:

 • skladištenje svih podataka koji se odnose na proizvod na jednom mjestu i omogućen pristup podacima sa različitih lokacija,
 • bolji uvid u poslovanje cijele kompanije koji im omogućava da kritički ispitaju i pravilno usmjere svoje poslovanje,
 • smanjenje proizvodnog ciklusa, odnosno povećavanje brzine plasmana proizvoda na tržište u skladu sa zahtjevima korisnika,
 • snižavanje troškova razvoja proizvoda pomoću uvođenja metodologije racionalnog realizovanja (Lean Methodology), kao i povećanje prihoda od novog proizvoda,
 • poboljšanje kvaliteta saradnje sa partnerima, kao i sa dobavljačima,
 • potpuna transparentnost duž cijelog lanca dobavljača, čime im je omogućeno da sa sigurnošću ispune sve ekološke, etičke i održive propise,
 • poboljšanje kvaliteta proizvoda, a u skladu sa komercijalnim i ekonomskim zahtevima.

Uvođenje novog softvera u firmu nije lak zadatak, ali ukoliko menadžment izvrši analizu koja kao rezultat daje pozitivan odgovor za uvođenje softvera za praćenje kompletnog životnog ciklusa proizvoda, svakako da taj zadatak treba prihvatiti. PLM softver snižava mogućnost za stvaranje greške u kompleksnom procesu stvaranja, izrade i na kraju plasmana novog proizvoda na tržište. Bez dobrog protoka informacija među zaposlenima na realizaciji projekta, rezultirajući proizvod neće zadovoljiti krajnjeg korisnika i firma će izgubiti kredibilitet. Ako uzmemo u obzir da na realizaciji projekta rade zaposleni iz različitih oblasti (dizajneri, inženjeri zaduženi za razvoj, materijale, proizvodne procese, upravljanje ljudskim resursima…) mogućnosti za pojavu greške, usljed nedovoljno dobre komunikacije, se dodatno povećavaju. Zbog toga uvođenje PLM softvera postaje potreba firme.

Povoljnost koju PLM softver obezbeđuje, jeste lakše praćenje čitavog toka životnog ciklusa proizvoda. Umanjuje potrebu za pisanje izvještaja zaposlenih koji su odgovorni za različite dijelove proizvoda, jer se informacije o procesu realizacije projekta skladište na jednom mestu i mogu se pratiti online. To obezbeđuje menadžerima sektora duže vrijeme i veći fokus na samo upravljanje i poboljšanje realizacije projekta. Kao rezultat dobija se kvalitetniji proizvod i zadovoljniji korisnici.Online praćenje razvoja projekta takođe doprinosi poboljšanju komunikacije među zaposlenima na realizaciji projekta i svođenju mogućnosti nastajanja greške u procesu na minimalnu vrijednost. Ovakva vrsta protoka informacija pospješuje njihovu saradnju i smanjuje vrijeme svih procesa. Jednostavnim prikazom 3D modela, bez obzira na softver u kom je model nastao, zaposleni znaju u kom je stadijumu razvoja svog dijela proizvoda svaki od njih. Ovo ubrzava razvoj novog proizvoda i njegovo dalje prosleđivanje u naredne faze. Takođe, dio logistike se unapređuje, jer dobavljač u svakom trenutku ima precizno definisano ono što treba da isporuči, tako da se saradnja i podjela informacija ubrzava.

Prije uvođenja novog softvera potrebno je bazirati se na sledećem:

 • Detaljno analizirati trenutno stanje firme i pronaći segmente u procesu koje bi trebalo umanjiti ili eliminisati. Pored toga potrebno je provesti studije slučaja svih dijelova logistike, razvoja i proizvodnje, kako bi implementacija PLM softvera bila uspješna. Takođe treba tačno definisati ono što želite dobiti korištenjem softvera.
 • Nakon početne unutrašnje analize potrebno je odabrati sektore u kojima bi započeli implementaciju PLM softvera, tako da dobijete rezultate, ali i da možete da kontrolišete proces ukoliko dođe do nepredviđenih situacija, kako ne ugroziti poslovanje. Potrebno je uraditi dodatnu analizu kako procesi u odabranim segmentima funkcionišu prije implementacije softvera, a kako bi trebalo da funkcionišu nakon implementacije. Kada sve imate pripremljeno možete započeti sa stvaranjem strategije za implementaciju softvera sa definisanim rokovima.
 • Nakon analiza, potrebno je odabrati kompaniju koja nudi adekvatan PLM softver za Vas. Odabir partnera je najvažniji dio procesa implementacije PLM softvera. Kompanija koju birate za partnera treba da bude sa dugom tradicijom u izradi PLM softvera, kao i da nudi takav softver da može da zadovolji poslovne potrebe firme. Takođe, potrebno je da za takav softver postoje i obuke za zaposlene, kako ne bi dolazilo do zastoja u radu zbog neadekvatno osposobljenog kadra za korištenje softvera. Kada je kompanija odabrana započinje faza implementacije softvera u poslovanje fabrike.
 • Na samom kraju, potrebno je analizirati dobitak i profitabilnost implementacije softvera. Nakon određenog vremenskog perioda, u zavisnosti od veličine firme, pomaci u poboljšanju rada bi trebalo da budu vidljivi. Trebalo bi da budu naročito vidljivi u dijelu komunikacije, standardizacije procesa, sposobnošću da se zadati rokovi poštuju, zadobijanje poverenja kupaca, pronalaženje novih načina za poboljšanje i povećanje količine proizvodnje, bez potrebe zapošljavanja novih radnika i na kraju poboljšanje kvaliteta proizvoda.

Na duži vremenski period, PLM softver ispravno planiran i implementiran može da omogući mjerljive rezultate za sljedeće osnovne ciljeve:

 • povećana transparentnost informacija unutar cijele kompanije,
 • precizne i predvidive troškove u skladu sa granicama predviđenih troškova,
 • smanjenje vremena plasmana proizvoda na tržište,
 • podizanje kvaliteta proizvoda,
 • smanjenje vremena i troškova za stvaranje prototipova i bolju komunikaciju u početnim fazama razvoja,
 • jedinstveno skladištenje svih informacija o proizvodu, dostupno svima,
 • postizanje značajnih ušteda ponovnim korištenjem podataka prethodno izrađenih proizvoda,
 • unapređenje efikasnosti mnogih kompanijskih procesa,
 • smanjenje škarta kao rezultat smanjenog uzorkovanja i boljeg ponovnog korištenja podataka i materijala,
 • mogućnost da omogućite dobavljačima pristup jedinstvenom izvoru informacija o proizvodu, čime postižete pouzdanu globalnu saradnju.

Kompanija Dassault Systemes razvila je PLM softver ENOVIA, koji je lako prilagodljiv za sve veličine preduzeća, od malih preko srednjih, pa sve do multinacionalnih kompanija. Pruža jednostavan pribor za pokretanje i praćenje novih projekata. Pristup podacima sa više umreženih računara, gde se čuvanje i ažuriranje informacija vrši na jednom mestu, pruža benefit za jednu firmu. Jednostavan interfejs sa 3D modelima, kojima se lako pristupa, omogućava svima koji rade na projektu veću efikasnost tokom rada. Čuvanje i ponovno korištenje komponenti i dijelova takođe je dostupno, dok je mogućnost nastajanja greške tokom razvoja novog proizvoda gotovo nemoguća zbog standardizacije dijelova unutar velike baze podataka. Rad između različitih sektora gotovo je automatizovan, te je omogućeno dodatno vrijeme za poboljšanje proizvoda.

Menadžeri svih sektora imaju trenutan uvid u celokupan projekat i precizno znaju, bez dodatnog prikupljanja izveštaja i statusa, u kom stadijumu razvoja je projekat i da li su rokovi ugroženi, tako da na vrijeme mogu da odreaguju. Različite vrste tabelarnih prikaza na jednostavan način prikazuju status projekta što članovima timova omogućava više vremena za rad, a manje za popunjavanje izveštaja. Takođe, personalizacijom svog interfejsa u softveru ENOVIA, praćenje zadataka je jednostavno i ne iziskuje dodatne komplikacije. Svi ovi alati omogućavaju povećanje brzine puta proizvoda od ideje do plasmana na tržište, dok firmi obezbeđuje profit i mogućnost za podizanje sopstvenih kapaciteta.