Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Zašto je CATIA kraljica CAD softvera?

Intervju sa studentom koji piše seminarski rad na temu poređenja nabavne cijene najčešćih CAD alata i povrata ulaganja.

Jučer sam imala vrlo zanimljiv intervju sa studentom koji piše seminarski rad na temu poređenja nabavne cijene najčešćih CAD alata i povrata ulaganja.

Zanimalo ga je koliko košta osnovna licenca za softversko rješenje CATIA. Bio je pomalo iznenađen cijenom, što je bila dobra polazna osnova za raspravu o različitim potrebama različitih korisnika, o različitim proizvodima i njihovoj složenosti, broju komponenti u sklopovima ili proizvodima i o broju kompanija koje razvijaju i proizvode takve proizvode. Razgovor se vodio i na temu površina i mogućnosti njihovog dizajna, kao i kompozita i njihovih karakteristika. Najmanje od svega se koriste mogućnosti snimanja i ponovne upotrebe dizajnerskog znanja koje pruža CATIA softver.

I sama sam mišljenja da postoji odgovarajući alat za svaki zadatak. Isto se odnosi i na CAD alate pa je prije kupovine potrebno dobro definisati potrebe i udubiti se u proces dizajniranja. Također, potrebno je razmotriti šta ćemo raditi za 3 ili 5 godina i pružiti mogućnost nadogradnje izabranog softvera dodatnim funkcionalnostima (npr. MKE analiza, CAM, tehnološki postupci, planiranje i simulacija proizvodnje), kao i mogućnost povezivanja sa ostalim sistemima koje koristimo u kompaniji (PLM, ERP, CRM itd.).

Ako radite sa velikim sklopovima i složenim površinama i ako želite da prikupite znanje o dizajnu i osigurate mogućnosti nadogradnje, CATIA je logičan izbor koji će brzo opravdati troškove kupovine i doneti očekivani rast.

Piše: Davorka Vilus Vičič, CADCAM Lab