Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Specijalna SOLIDWORKS ponuda

Kupovinom bilo koje SOLIDWORKS paketa sa godišnjim održavanjem, poklanjamo 2 mrežne licence softvera DraftSight Enterprise potpuno BESPLATNO!

Kupovinom bilo kojeg SOLIDWORKS paketa sa godišnjim održavanjem, poklanjamo 2 mrežne licence softvera DraftSight Enterprise potpuno BESPLATNO!

Unaprijedite i ubrzajte razvoj svog proizvoda.Budite ispred konkurencije uz softverska rješenja kompanije Dassault Systèmes.

Ponuda vrijedi za kupovinu bilo kojeg SOLIDWORKS softverskog paketa / Standard, Professional ili Premium /


 

2D CAD Sistemi

SOLIDWORKS

Tip modela 2D crteži 3D čvrsti dijelovi i sklopovi iz kojih generirate 2D crteže
Skiciranje vs crtanje Crteži Skiciranje je osnova karakteristika (features-a), koja su osnova za dijelove; crteži se generiraju iz modela dijelova i sklopova
Modeli bazirani na karakteristikama Modeli se očituju kao skup linija u 2Du Dijelovi su sastavljeni od karakteristika (features-a), kao što su sklopovi sastavljeni od dijelova
Tipovi datoteka .dwg datoteke .sldprt (dijelovi / parts)
.sldasm (sklopovi / assemblies)
.slddrw (crteži / drawings)
Vizualizacija Glass Box Vizualizirajte 3D modele u 2D crteže Vizualizirajte (i pretvorite) 2D crteže u 3D modele
Predlošci Predlošci za crtanje Predlošci dijelova, sklopova i crteža
Dimenzije Geometrija definirana dimenzijom Dimenzija definira geometriju
Cilj dizajna Preciznim crtama opisati predmete Namjera dizajna obuhvata se dimenzijama, relacijama i jednačinama
Konfiguracija Konfiguracije crtane ručno Konfiguracije modela dijelova ili sklopa kreiranih u dokumentu modela
Pregled zasebnih dijelova Pojedinačni dijelovi crtani ručno Pojedinačni dijelovi kreirani kao konfiguracija u dokumentima sklopa

DraftSight 2D Drafting and 3D Design Software

Specijalna SOLIDWORKS ponuda

DraftSight prvobitno je kreiran zbog velike potražnje kupaca kompanije Dassault Systèmesa za 2D CAD softverom, koji bi udovoljio njihovim osnovnim potrebama.

Mnoge kompanije danas, uključujući kupce SOLIDWORKS® softverskog rješenja, upotpunjuju svoje dizajnersko iskustvo sa DraftSight za: 

  • Stvaranje i uređivanje novih crteža.
  • Pogledajte ili radite s crtežima dobavljača ili kupaca.
  • Ispis crteža.
  • Pregledajte, pretvorite ili uredite naslijeđene crteže.
  • Dijelite ili razmjenjujte crteže.
  • Označite ili dokumentirajte crteže.

DraftSight® pomaže korisnicima u stvaranju novih crteža i pristupu postojećim DWG datotekama s moćnim dizajnerskim rješenjem koje zadovoljava njihove 2D CAD potrebe.

DraftSight® 2021. proširuje podršku za LISP tako da uključuje Visual LISP, koji sada omogućava potpunu kompatibilnost s naslijeđenim AutoCAD automatizacijama, te dodaje nove alate za produktivnije upravljanje PDF-ovima, uzorcima i setovima listova.

Specijalna SOLIDWORKS ponuda

Korištenje importovanih 2D CAD podataka

Možete koristiti naslijeđene 2D CAD podatke, tako što ih importujete u SOLIDWORKS, a 2D CAD crteže možete pretvoriti u 3D modele.

Import podataka
Uz pomoć DXF/DWG Import Wizard-a možete unijeti 2D CAD .dxf i .dwg datoteke u dokumente sa part-ovima i crtežima. Prilikom unosa u SOLIDWORKS morate povezati dimenzije i ograničiti relacije (naredba Potpuno definiraj skicu ( Fully Define Sketch ) ograničava osnovnu geometriju uvezenih skica).

Export podataka
Crteže SOLIDWORKS-a možete izvesti u DXF / DWG datoteke, uključujući mapiranje objekata u slojeve i boje.

Slojevi (Layers)
Slojevi u importovanim 2D CAD crtežima zadržavaju se u SOLIDWORKS-u. Pri exportu možete složiti slojeve u crtežima SOLIDWORKS-a.

Blokovi (Blocks)
Možete importovati blokove iz 2D CAD softvera, uređivati ​​ih, spremati, dodavati instance u crteže SOLIDWORKS-a itd.

Pretvaranje 2D u 3D
Možete importovati 2D crtež u skicu u SOLIDWORKS dijela, izvući preglede u zasebne skice za utiskivanje u osnovne feature, a zatim nastavite dodavati features. Proces konverzije iz 2D u 3D obično je brži od redizajniranja dijela u SOLIDWORKS-u.

Specijalna SOLIDWORKS ponuda