Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE

Bilo da radite u velikim, prepoznatim organizacijama, vladinim agencijama ili startupu, rješenja SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE Works mogu vam pomoći da oživite svoje ideje o proizvodima.
SOLIDWORKS

Kreirajte. Sarađujte. Inovirajte.

Više od 25 godina, SOLIDWORKS je pouzdan industrijski standard u dizajnu i inžinjerstvu.

Uz pomoć SOLIDWORKS softverskog rješenja:

  • Stvarajte brz i precizan dizajn, uključujući 3D modele i 2D crteže složenih dijelova i sklopova
  • Dizajnirajte cijene i proizvodnju sa alatima za procjenu troškova i provjeru proizvodljivosti
  • Komunicirajte s članovima tima i kontrolirajte revizije pomoću standardiziranih alata za upravljanje podacima
  • Eliminirajte pogreške i obrađujte pomoću integriranih alata za analizu kretanja i naprezanja

SOLIDWORKS nudi rješenja

Dizajn / Inžinjering

 

 

Intuitivna rješenja za 3D dizajn i razvoj proizvoda SOLIDWORKS, pomažu vam u konceptualiziranju, stvaranju, provjeri valjanosti, komunikaciji, upravljanju i transformiranju vaših inovativnih ideja u izvrstan dizajn proizvoda.

Širok spektar dizajnerskih i inžinjerskih mogućnosti na vašoj infrastrukturi, sa mogućnošću povezivanja sa Cloud-om.

Upravljanje / Kolaboracija

 

Sposobnost upravljanja informacijama tokom životnog ciklusa proizvoda dokazana je taktika koju organizacije koriste za učinkovitije planiranje, dizajniranje, proizvodnju i upravljanje proizvodima. Koristeći 3DEXPERIENCE Works rješenja, kompanije mogu efikasno poboljšati razvoj i isporuku proizvoda, pouzdanim i ponovljivim procesima koji uključuju prave ljude, u pravo vrijeme.

 

Simulacije

 

Pomoću rješenja 3DEXPERIENCE Works Simulation, kompanije mogu procijeniti performanse, pouzdanost i sigurnost proizvoda tokom procesa dizajniranja. Povezivanjem dizajna i sumulacija, dizajneri i inženjeri dobivaju uvid potreban za donošenje odluka koje dovode do povećanja kvaliteta proizvoda i smanjenih troškova izrade prototipa i fizičkih ispitivanja.

Proizvodnja

 

Čak i najinovativnije ideje će propasti ako se ne mogu proizvesti efikasno. Kompanije zahtijevaju set alata koji omogućavaju timovima za dizajn i proizvodnju da rade istovremeno – od ERP-a do proizvodnog pogona. Portfolio 3DEXPERIENCE Worksa usmjerava komunikaciju između odjela kako bi se identifikovale i eliminisale proizvodne greške u bilo kojoj fazi i ubrzalo puštanje u proizvodnju.

Marketing / Prodaja

 

Kompanije trebaju povezati ciljne kupce s personaliziranim porukama o vrijednosti kako bi bili učinkoviti i ispred svoje konkurencije. Kao dio ovog procesa, marketari i dizajneri moraju biti u mogućnosti blisko sarađivati, kako bi stvorili savršen prodajni i marketinški plan i prije nego što je proizvod izrađen. 3DEXPERIENCE Works portfolio nudi vam alate za praćenje vaših planovima za izlazak na tržište, od ideje do komercijalizacije.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Zašto mi?

 

CADCAM Solutions fokusiran je na problematiku digitalizacije procesa u proizvodnim firmama. Naših 30 godina iskustva, regionalna prisutnost i brojni zadovoljni korisnici, čine nas logičnim izborom za partnera na putu digitalizacije i modernizacije vašeg poslovanja.

Radimo s vrhunskom svjetskom tehnologijom kompanije Dassault Systèmes i pokrivamo područja 3D CAD dizajna, PLM-a, simulacija, CAM-a, robotike i proizvodnje, sve do nivoa Digital Twin-a.

Otkrijte naše brendove

 

Naš portfolio obuhvata aplikacije za 3D modeliranje, virtualne simulacije proizvoda i proizvodnih sistema, kolaboraciju kao i pametnu obradu podataka

Potreban vam je alat pomoću kojeg ćete moći brzo i efikasno reagirati na promjene u potrebama i željama kupaca i koji će istima osigurati jedinstveno iskustvo prilikom korištenja, i po kojem ćete biti prepoznatljivi.
Napredno modeliranje površina u potpunosti je prilagođeno potrebama visoko kvalitetnom i sofisticiranom dizajnu procesa, kakvi karakteriziraju izradu vrhunskih automobila i aviona.
SOLIDWORKS nudi povezane, jednostavne alate koji vam pomažu u inovacijama i ubrzavanju svakog aspekta vašeg procesa razvoja proizvoda.
Programsko rješenje za simulacije. Predstavlja set aplikacija koji je široko prihvaćen i dokazan u praksi kao najbolji u svojoj klasi, naročito, kada su u pitanju problemi vezane za kontakte i nelinearnost materijala.
Omogućava uspostavu digitalnog kontinuiteta (Digital Continuity), što predstavlja evolucijski iskorak u odnosu na sadašnje sisteme, koji se zasnivaju na čistoj razmjeni e-pošte, tablica i drugih dokumenata.
Skup alata i programa koji ubrzavaju, optimiziraju, kontroliraju i sinhroniziraju proces proizvodnje u industrijama poput automobilske, brodogradnje, industrijske opreme, energetike, građevine i sl., ali i robe široke potrošnje.
Inovacija iz CADCAM Grupe znatno olakšava, ubrzava i pojeftinjuje proizvodni proces jednostavnijom i protočnijom komunikacijom između različitih inžinjerskih i dizajnerskih odjela.
3DEXPERIENCE Arrow left
CATIA Arrow left
SOLIDWORKS Arrow left
SIMULIA Arrow left
ENOVIA Arrow left
DELMIA Arrow left
MECODES Arrow left

Želite znati više?

Rado ćemo vam pokazati šta sve možete postići sa programskim rješenjima SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE