Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?

Koristite rješenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS).

Svakodnevno smo svjedoci promjena u načinu dizajniranja, konstruisanja i izradi novih proizvoda. Radimo u multidisciplinarnom okruženju, znanje i know-how se sve više cijene, a kupci zahtjevaju održive proizvode i rješenja. Ako ovome dodamo potrebu za kvalitetnijim proizvodima proizvedenim u kraćem vremenu i po nižoj cijeni, logično je i da od softvera zahtjevamo više. Zbog toga su nam potrebna moćna rješenja, koja nam pomažu da budemo konkurentni, smanjuju mogućnost grešaka u svim fazama razvoja i proizvodnje, a istovremeno omogućavaju komunikaciju između različitih odeljenja, sa dobavljačima i kupcima.

Mnoge kompanije se suočavaju sa ograničenjima u planiranju složenijih proizvodnih procesa. Da li ste razmišljali o tome da vam digitalni model vaše proizvodnje pomogne u individualnom i cjelokupnom pogledu, jer povezuje mašine, radnike, alate i procese, uzimajući u obzir njihova ograničenja? Da li želite da se proizvodni plan kreira automatski na osnovu narudžbi i da se omogući optimizacija planova, istovremeno stvarajući različite scenarije za samo nekoliko minuta? Pa, krenimo sa planom.

Većina planera suočava se sa teškim zadatkom kada planira proizvodnju: stvoriti optimalan plan proizvodnje, kako bi se postigla maksimalna iskorištenost proizvodnih kapaciteta, skratilo vrijeme protoka, koordinirani protok materijala, minimalne zalihe i dobra stabilnost plana. Na kraju dana, planer želi da ima potpunu kontrolu nad planom i osigura visok nivo rokova isporuke. Također, većina proizvodnih kompanija i dalje koristi Excel tabele / tabele za planiranje proizvodnje, koje se obično zasnivaju na projektovanom kapacitetu, vremenu proizvodnje i radnom opterećenju. Budući da znamo da je proizvodnja dinamična i da su podaci u realnom vremenu presudni za reagovanje na promenljive mogućnosti i potrebe, nudimo vam rješenje za napredno planiranje i raspoređivanje proizvodnje. Rješenje DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS) kompanije Dassault Systèmes eliminiše ograničenja planiranja proizvodnje uz pomoć Excel tabela i pruža jedinstveni izvor podataka u realnom vremenu, kojem može pristupiti svako ko je uključen u planiranje proizvodnje i ima pregled stvarnog statusa proizvodnje.

Softver DELMIA Ortems ima više od 4.000 korisnika, uglavnom u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi i više od 30 godina je na vrhu rješenja S&OP (Sales & Operations Planning).

Najbolji efekat upotrebe rješenja APS prikazan je u složenim proizvodnim okruženjima sa mnogim proizvodima i poluproizvodima, složenim višestepenim troškovnikom i velikom količinom mašina i ljudi. Prednosti osjećaju i manje složena proizvodna okruženja, jer DELMIA Ortems omogućava brzi odgovor i automatizaciju na promjene u proizvodnji. Također, nudi mogućnost prilagođavanja funkcionalnosti vašim potrebama ili okruženju, jer možete lako uključiti ili isključiti funkcije po potrebi.


Glavne prednosti softverskog rješenja DELMIA Ortems su:

  • Smanjenje zaliha sirovina i potrebnih materijala – Sinhronizacija sirovina i potrebnih materijala tokom kupovine i proizvodnje, uzimajući u obzir sva ograničenja proizvodnih kapaciteta mašina.
  • Skraćivanje vremena proizvodnje – Sinhronizacija svih neophodnih operacija za proizvodnju finalnog proizvoda i svih potrebnih poluproizvoda. Kao rezultat, vrijeme čekanja mašine se skraćuje i sprječava nedostatak dijelova.
  • Postizanje rokova isporuke – Kompletan pregled plana i realni rokovi, mogućnost aktivnog odlučivanja i postavljanja prioriteta.
  • Povećanje protoka i iskorištenja mašina i radne snage – Pregled i upravljanje opterećenjima mašina, radne snage i optimizacija promjena alata.
  • Ušteda vremena, bolja saradnja i razmena informacija unutar organizacije – Digitalna transformacija planiranja proizvodnje – zamjena zastarjelih metoda planiranja zasnovanih na proračunskim tablicama, makroima i naljepnicama naprednim softverskim rješenjima.

Implementacija softvera DELMIA Ortems traje oko četiri do šest mjeseci, u zavisnosti od veličine kompanije i složenosti proizvodnje. Za uspješnu implementaciju i integraciju svih podataka, dobro je da kompanija posjeduje implementiran ERP sistem (Enterprise Resource Planning), a možda i MES (Manufacturing Execution Sistem). DELMIA Ortems se preko svojih komunikacionih sučelja može povezati sa postojećim sistemima i iz njega crpiti podatke koji su mu potrebni (narudžbe kupaca, radni nalozi, nabavke, planirani i neplanirani prekidi itd.).

Očekuje se da će se upotreba APS sistema povećavati u budućnosti, kako sve više kompanija počinje da ulaže u prednosti digitalne transformacije. Kompanije su shvatile da su prednosti optimizacije poslovnih i proizvodnih procesa, prodaje i distribucije ključne za uspješan rast kompanije.

Ne zaboravimo da su efikasno prikupljanje podataka, obrada i vizualizacija u kompaniji, razvoj procesa i digitalnih rješenja za podršku poslovanju i proizvodnji, uvođenje digitalnih poslovnih modela, razvoj digitalnog osoblja i digitalnih poslova, razvoj digitalne kulture osnovni gradivni elementi uspješne digitalne transformacije.