Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Reuse Pattern

CATIA V5 Tips & Tricks

Reuse Pattern je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Keep link with the pattern:

  • Aktivirana opcija – instance su u linku s Pattern-om pa se naknadnom izmjenom Pattern-a mijenja i pozicija kreiranih instanci.
  • Deaktivirana opcija – nakon kreiranja instanci nema linka prema Pattern-u u skeletonu ili izvornom Part-u. Pattern može biti promijenjen ili izbrisan bez utjecaja na kreirane instance.

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana opcija – kreira se fleksibilna komponenta koja je vidljiva u stablu i sve instance smještene su unutar te komponente (preporučena opcija, bolja preglednost stabla).
  • Deaktivirana opcija – instance neće biti grupirane u jednu komponentu, nego će sve biti zasebno dodane u stablo.

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – kreira instance od originalne komponente, bez prve komponente koja je predstavljena originalnom.
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne miče pa se kreira nova instanca prema pattern-u, na istoj poziciji kao i izvorna komponenta.
  • Cut&Paste the original component: izvorna komponenta će se premjestiti u stablu unutar fleksibilne komponente.

Na slici dolje prikazana je struktura jednostavnog sklopa u kojem je korištena opcija Reuse Pattern za pozicioniranje vijaka. U produkt je prvo dodan Part koji sadrži samo osnovnu geometriju (Sketch za rotacionu konturu i razdjelnu ravninu, poziciju prve rupe odnosno vijka i User Pattern). Ovakav način modeliranja naziva se i skeleton metodologija. Zatim je dodan Part2 (gornja polovina) u koji je kopirana geometrija iz Part-a1 (Skeleton).

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Nakon što je kreirana rotaciona kontura i razdjelna površina, u komponenti Part2 napravljena je prva rupa, a za ostatak rupa korištena je opcija User Pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija User Pattern omogućava kreiranje Patterna prema zadatom Sketch-u (npr. pozicije točaka ili linija).

Nakon što je pozicioniran prvi vijak, za ostale vijke koristi se opcija Reuse Pattern, pri čemu se za Pattern odabere User Pattern, kreiran u skeletonu ili u gornjoj polovini (Part2).

Ako se prilikom kreiranja Pattern-a koristi opcija Cut&Paste the original component, izvorna komponenta (prvi vijak) također se pojavljuje unutar fleksibilne komponente.

Želim usavršiti svoje vještine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravure) na Part je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Hole Dimension Table je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi