Skip to main content
Kontakt

CATIA V5 napredni kurs

Ne fokusiramo se samo na individualne feature i funkcije, nego se bavimo i s procesima i metodologijom za uspješno izvođenje specifičnih konstrukterskih zadataka. Na CATIA V5 naprednom kursu ćete se upoznati sa tehnikama konstruiranja za izvedbu kompleksnih konstrukcijsko-dizajnerskih projekata. Kod toga je naglasak na učinkovitom i robustnom konstruiranju, koje nam omogućavaju napredne CATIA funkcije za parametrizaciju, pretok informacija i konstruiranje u kontekstu s linkovima.

Verzija softvera: V5-6R2018-21
Trajanje: 40 sati
Materiali: na engleskom
Razina: napredna
Ciljna publika: konstrukteri, razvojni inženjeri, tehnolozi
Preduvjeti: CATIA V5 osnove
Dostupno online: da
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog kursa znat ćete:

 • Konstruirati kompleksni model u CATIA V5 sučelju
 • Konstruirati i upravljati sa strukturiranim modelom
 • Kreirati komponente u kontekstu sklopa
 • Ponovno upotrijebiti (re-use) postojeće podatke
 • Upravljati s relacijama između komponenti u sklopu
 • Analizirati i doraditi nacrte

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Introduction into Mechanical design expert
 • Lekcija 2: Modelling complex parts
 • Lekcija 3: Creating Advanced Surfaces
 • Lekcija 4: Information flow
 • Lekcija 5: Creating advanced assembly
 • Lekcija 6: Contextual data, and link
 • Lekcija 7: Complex assembly
 • Lekcija 8: Part analysis

Prijavite se na kurs:
Želim naučiti više

Solidworks ljetna škola
SOLIDWORKS LJETNA ŠKOLA
Ako ste kreativna osoba sa željom i potrebom za kreiranje 3D modela, uz pomoć SOLIDWORKS-a
MECODES
Tokom  MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD: MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tokom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Kurs uključuje predavanja, demonstracijske primjere i vježbe. Vježbe su osmišljene tako da