Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

SOLIDWORKS LJETNA ŠKOLA

Na SOLIDWORKS ljetnoj školi ćete naučiti kako pomoću softvera za automatizaciju mehaničkog dizajna SOLIDWORKS graditi parametarske modele dijelova i sklopova i kako crtati te dijelove i sklopove.

SOLIDWORKS LJETNA ŠKOLA

Na SOLIDWORKS ljetnoj školi naučit ćete koristiti osnove svjetski poznatog 3D CAD softvera SOLIDWORKS. Kao jedan od najaktuelnijih inžinjerskih softvera posebno na BiH tržištu SOLIDWORKS vam otvara vrata za nove poslovne i kreativne prilike. Ovaj softver je zastupljen u mnogim edukacijskim ustanovama, stoga će vam poznavanje rada u ovom softveru omogućiti lakše savladavanje tematike 3D modeliranja i ostalih inžinjerskih disciplina. Po završetku ovog kursa moći ćete samostalno i samouvjereno kreirati vaše 3D modele individualnih komponenti i mašinskih sklopova, proračunavati njihova osnovna fizikalna svojstva i izrađivati tehničku dokumentaciju.

Verzija softvera: SOLIDWORKS 2021
Trajanje: 18 sati
Razina: početna
Ciljna publika: konstrukteri, razvojni inženjeri, tehnolozi
Termin 1: 10:00- 13:00
Termin 2:  17:00- 20:00
Dostupno online: da
Cijena : 250 KM + PDV

Nakon zaključenog kursa znat ćete:

 • Konstruirati kompleksni model u SOLIDWORKS-u
 • Konstruirati i upravljati sa strukturiranim modelom
 • Kreirati komponente u kontekstu sklopa
 • Ponovno upotrijebiti (re-use) postojeće podatke
 • Upravljati s relacijama između komponenti u sklopu
 • Analizirati i doraditi nacrte

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1:Upoznavanje sa SOLIDWORKS radnim okruženjem
 • Lekcija 2: Skiciranje
 • Lekcija 3: 3D komande (Features)
 • Lekcija 4: Napredne 3D komande
 • Lekcija 5: Upoznavanje sa konceptom mase i ostalih fizikalnih svojstava u SOLIDWORKS-u 
 • Lekcija 6: Rad sa sklopovima (Assembly) 

Prijavite se:

 
Želim naučiti više

Solidworks ljetna škola
SOLIDWORKS LJETNA ŠKOLA
Ako ste kreativna osoba sa željom i potrebom za kreiranje 3D modela, uz pomoć SOLIDWORKS-a
MECODES
Tokom  MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD: MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tokom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Kurs uključuje predavanja, demonstracijske primjere i vježbe. Vježbe su osmišljene tako da