Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Upravljanje promjenama

Upravljajte promjenama – ne dozvolite da promjene upravljaju vama

Promjene na tržištu dio su svakodnevice. Mijenjaju se trendovi, želje i potrebe kupaca, mijenjaju se procesi s dobavljačima, razvoj, tehnologije, proizvodnja… Ali promjena ne treba nužno predstavljati napor.

 

Change Management pomoću 3DEXPERIENCE platforme omogućava vam da sami upravljate promjenama i da ih uvodite bez gubljenja standardnog toka koji uvijek košta – jer kako i sami znate, nema uspješnog razvoja i proizvodnje bez uspješnih promjena.

 

Uspješna realizacija promjene ovisi od više faktora:

Potrebne su fleksibilnost i brzina, ali i promišljenost. Struktuiranost odluka omogućit će cjelovitu realizaciju promjena

Fleksibilnost i brzinu lakše je, naravno, postići u ranijim fazama životnog ciklusa proizvoda, kada se još radi na virtualnom modelu pa su i troškovi pod kontrolom.

Kako razvoj odmiče i počinju se pojavljivati dijelovi proizvoda u fizičkom obliku, svaka promjena postaje skupa. U tom slučaju potrebno je provoditi sve striktnije upravljanje promjenama, ovisno, naravno, o konkretnom problemu.

3DEXPERIENCE platforma omogućava više nivoa striktnosti upravljanja promjenama, kako bi se za svaki problem u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda našao optimalan način upravljanja promjenama (najbolji prihvatljiv rezultat uz minimalne troškove).

Jasan uvid u utjecaje promjene: obuhvatiti sve na što promjena utiče i sve što utječe na promjenu.

Promjene na složenim sistemima mogu obuhvatati elemente iz različitih domena (mehanička, elektro, pneumatska, hidraulička, itd), što komplicira promjenu, jer različiti sudionici rade na različitim domenama, te komunikacija i sveobuhvatan pregled postaju iznimno važni. Čak i ako postoji rješenje za neki problem u jednoj domeni, kontradiktorni zahtjev iz druge domene može anulirati takvo rješenje i zato je potreban sistematičan pristup kojeg 3DEXPERIENCE platforma omogućava.

Omogućavanje jednostavnog uvida u sve objekte, koji su obuhvaćeni promjenom, svim sudionicima u procesu.

Sudionicima u procesu promjene potrebno je dati uvid u objekte koji su obuhvaćeni promjenom i sve dokumente koji na nju utiču, ali i informacije o toku procesa, tako da pojedinci znaju u kojoj je fazi sam proces i što se od njih očekuje. Na taj način izbjegavaju se pogreške uzrokovane problemima u sinhronizaciji (sinhronizacija obavljena djelomično ili ne sinhronizirano, ljudski faktor i sl.) jer svi rade na istoj platformi, na istim objektima, a za sinhronizaciju se brine platforma.

Na taj način svi sudionici u procesu od prodaje, nabave, razvoja (sve domene: mehanika, elektro, software, itd. …), tehnologije, pripreme, pa sve do proizvodnje, na brz i tačan način dolaze do potrebnih podataka.

Sama promjena – njeni uzroci i rezultati – moraju biti dostupni i jasni svim relevantnim sudionicima kroz cijeli proces

Sve odgovorne osobe trebaju imati uvid u problem, njegov izvor i uticaj na sam proizvod i proizvodni proces. Pristup tim informacijama mora biti jednostavan i tačan. Potrebno je imati informaciju o uticaju koju određena promjena ima na određenu fazu procesa i o njenoj isplativosti. Zato 3DEXPERIENCE platforma omogućava analizu uticaja (Impact Analysis) na svaki korak unutar procesa.

Naime, iskustveno se dokazuje uvijek iznova: upravo pronalaženjem tačnih podataka i upravljanjem tačnim podacima, kreće svako učinkovito rješavanje izazova.

Vaš sljedeći korak ka upravljanju životnim ciklusom proizvoda počinje ovdje

Kontaktirajte nas za više informacija.