Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Konferencija o digitalizaciji industrije

od 09.09. do 10.09.2022.

Konferencija

Svaka kompanija susreće se sa svojim problemima i dilemama, a moguće odgovore na iste ponuditi će eksperti i kolege na konferenciji, koja će imati dva ključna fokusa: kompanije koje su se već digitalizovale i žele dodatno povećati svoju konkurentnost, te kompanije koje još uvijek pronalaze put u digitalnu budućnost.

Digitalizacija poslovanja nije opcija nego nužnost.

Opcija je samo pitanje koliko ćemo lutati na tom putu.

Quotes icon
Digitalna transformacija poslovanja predstavlja veliki izazov, posebno kad je potrebno primijeniti istu u proizvodnji i logistici. Digitalna komunikacija, digitalni marketing, digitalno računovodstvo, digitalno upravljanje radnim zadacima i timovima, kao i naravno osnovni IT alati za rad u bilo kakvom digitalnom okruženju predstavljaju dijelove digitalne transformacije koji su za sve vrste poslovanja jedinstveni, s tim da protokom i preradom materijala iz jednog oblika u drugi, situacija postaje drastično složenija. Konferencija ima za cilj okupiti sve relevantne stručnjake koji će budućim korisnicima digitalizacije industrije omogućiti praktičnu primjenu digitalizacije proizvodnih i logističkih operacija. Pored navedenog, istraživanje stanja digitalizacije BH industrije koje upravo provodi tim stručnjaka bit će prezentirano na konferenciji, stanje koje je vrlo interesantno s obzirom da je veoma raznovrsno, gdje pronalazimo kompanije koje su se već digitalno transformirale, pa sve do onih koje se još uvijek nisu odvažile da zakorače u svijet digitalizacije.

CadCam Solutions,
Platinum sponzor
CadCam Solutions  - Platinum sponzor Testimonial BG

Konferencija je namijenjena menadžerima i ekspertima svih oblasti poslovanja proizvodnih i logističkih kompanija, dakle ne samo IT stručnjacima, jer je digitalizacija obaveza svakog u kompaniji, a posebno višeg menadžmenta