Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Načrtovanje in optimizacija proizvodnje

Odličen načrt za odličen delovni dan!

Ključni dejavniki pri načrtovanju in optimizaciji proizvodnje

 

Jedro postopka planiranja in optimizacije predstavlja kosovnica materialov, ki so potrebni za izgradnjo izdelka (BOM – Bill Of Materials), in njena integracija z ostalimi sistemi, ki so vključeni v proizvodni proces.

Kosovnica se povezuje v sisteme za upravljanje poslovnih virov (ERP – Enterprise Resource Planning), s tem pa se vzpostavi statični plan proizvodnje, ki temelji na obstoječih zmogljivostih in proizvodnih obratih.

Ker je proizvodnja dinamičen proces, v katerem skoraj nikoli ne moremo napovedati, kaj bo prinesla prihodnost, je zelo pomembno zagotoviti možnost dinamičnega planiranja in reorganizacije sporeda načrtovanih aktivnosti in potreb. Na ta način smo lahko z “What-if Scenarios” vedno pripravljeni in korak pred morebitnimi spremembami. 

Strukturirano planiranje in optimizacija sta ključna dejavnika za uspeh podjetja na trgu.

Osoba objašnjava statičko planiranje proizvodnje na ploči

Statično načrtovanje proizvodnje (Static Planning)

Statično načrtovanje je eden ključnih segmentov pri načrtovanju proizvodnje v vsakem podjetju. Po konstruiranju 3D-sklopa ali posameznega dela je treba načrtovati proizvodne korake.

Neizogibni koraki od zasnove do končnega izdelka pri statičnem planiranju proizvodnje so:

  • proizvodna kosovnica,
  • planiranje proizvodnih operacij in procesov,
  • zagotavljanje potrebnih virov z ustreznimi navodili za delo.

 

Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Z orodjem DELMIA na platformi 3DEXPERIENCE je mogoče s funkcijami PLM vzpostaviti napreden in dinamičen plan proizvodnje ter ga učinkovito upravljati.

Vsi udeleženci proizvodnega procesa imajo v vsakem trenutku posodobljen pregled vseh relevantnih podatkov za proizvodnjo, zabeležene pa so tudi najboljše rešitve, da se ustvari baza znanja za prihodnje načrtovanje.

Izstopajoče prednosti tega so:

  • opazno manjše tveganje za nastanek napak med planiranjem, zlasti ob pogostih spremembah plana,
  • opazno hitrejša vpeljava izdelka na trg,
  • neprimerljivo večja konkurenčnost podjetja na trgu.
DELMIA Ortems za dinamičko planiranje proizvodnje

Dinamično načrtovanje (Dynamic Scheduling)

Poseben segment planiranja predstavlja dinamično razporejanje v skladu z raznimi proizvodnimi omejitvami: to so lahko izzivi zaradi nezadostnih človeških virov, surovin ali sprememb na trgu.

Ker gre za specifične izzive proizvodnje, je potrebno dinamično določanje razporeda načrtovanih dejavnosti. 

Kot rešitev nudimo orodje DELMIA Ortems.

Simboličan prikaz dinamičkog planiranja proizvodnje na mobitelu

Ključno prednost sistema DELMIA Ortems APS predstavlja prav njegova dinamičnost – hitro prilagajanje ob vsaki spremembi. Poleg tega vam omogoča predvidevanje vseh morebitnih materialnih omejitev. Z jasno sliko trenutnih in prihodnjih potreb lahko hitro prepoznate in rešite ozka grla v proizvodnji. 

Nudimo vam sistem naprednega načrtovanja (Advanced Planning and Scheduling System), s katerim lahko učinkovito upravljate vsak segment proizvodnega obrata.

Izzivi naprednega načrtovanja in optimizacije proizvodnje

Izziv #1

Kosovnica materiala

Jedro postopka planiranja in optimizacije predstavlja kosovnica materialov, ki so potrebni za izgradnjo izdelka, in njena integracija z ostalimi sistemi, ki so vključeni v proizvodni proces.

Izziv #2

Načrt proizvodnje

Velik izziv za proizvodnjo vsakega izdelka je priprava načrta za njegov razvoj in prilagajanje načrtovanih dejavnosti dinamičnim tržnim razmeram.

Izziv #3

Integracija sistema

Sodobna proizvodnja temelji na hitri in dinamični izmenjavi podatkov med IT sistemi, ki sodelujejo v procesu izvajanja načrtovanih delovnih aktivnosti.

IZZIV #1

Upravljanje kosovnice (BOM Management)

Kosovnica materialov vsebuje popis potrebnih delov izdelka za posamezne faze procesa proizvodnje. Praviloma razlikujemo med tremi vrstami kosovnic, odvisno od potreb določenega oddelka v določeni fazi proizvodnega procesa istega izdelka:

  • inženirsko (EBOM),
  • proizvodno (MBOM),
  • procesno (PBOM).

Čeprav predstavljajo isti izdelek, ga vsaka od njih prikazuje na drugačen način, prilagojen specifičnim potrebam oddelka. Ker pa so vse kosovnice medsebojno nepovezane in v različnih formatih, pride do težav. Ni težko priti do zaključka, da to lahko povzroči drage napake zaradi nepovezanih kosovnic.

Platforma 3DEXPERIENCE ponuja možnost povezovanja različnih kosovnic v enoten podatkovni model, pregledno za vsak oddelek v procesu ter dinamično v skladu s poslovnimi potrebami in zahtevami.

planiranje proizvodnje

IZZIV #2

Plan/načrt proizvodnje

Dober načrt proizvodnje med drugim skrajša dobavni rok. Pri upravljanju dobavne verige je dobavni rok izjemno pomemben, saj mora proizvodnja vedeti, kdaj bodo deli prispeli, da lahko pravilno izvede načrtovanje materialnih potreb. To je še posebej pomembno pri strogih proizvodnih omejitvah ali JIT proizvodnji (Just In Time production).

Prav tako lahko z načrtovanjem proizvodnje, torej z izdelavo načrta proizvodnje, dosežemo manj ozkih grl, manj zastojev, bolj urejen delovni prostor, manj okvar, učinkovitejšo porabo zalog.

IZZIV #3

Integracija sistema ERP (ERP Integration)

ERP integracija je uskladitev ERP sistema z drugimi poslovnimi sistemi, najpogosteje s PLM (Product Lifecycle Management) z namenom zagotavljanja izmenjave informacij, izdelave načrta in avtomatizacije aktivnosti. Izvedba integracije je specifična za izbrano kombinacijo PLM in ERP sistemov in je odvisna od možnosti razširitve in prilagoditve njihovih programskih rešitev.

Razvoj programske rešitve za naprednejše integracije zahteva sodelovanje ekip in strokovno znanje iz obeh sistemov. Prav zato je CADCAM Group logična izbira, ko želite uvesti take rešitve, saj se ponašamo z dolgoletno tradicijo in obsežnim strokovnim znanjem na področju implementacije rešitev PLM in integracije z drugimi poslovnimi sistemi.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Vse to se sliši super, a zakaj ravno CADCAM Group?

 

Več kot 300 podjetij v jadranski regiji je za partnerja izbralo CADCAM Group. Sodobne in inovativne rešitve, izkušeni inženirji na področju konstruiranja, simulacij in metodologije, izkušnje z najboljšimi svetovnimi praksami in veliko uspešno zaključenih projektov so garancija za vaš uspeh. Naj vam predstavimo možnosti za izboljšanje razvojnih in proizvodnih procesov ter povečanje učinkovitosti ekipe.

Vaš naslednji korak k optimizaciji proizvodnje se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte