Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Načrtovanje in optimizacija proizvodnje

Odličen načrt za odličen delovni dan!
Carreaux

Strukturirano planiranje in optimizacija sta ključna dejavnika za uspeh podjetja na trgu.

Jedro postopka planiranja in optimizacije predstavlja kosovnica materialov, ki so potrebni za izgradnjo izdelka (Bill Of Materials), in njena integracija z ostalimi sistemi, ki so vključeni v proizvodni proces.

Kosovnica se povezuje v sisteme za upravljanje poslovnih virov (Enterprise Resource Planning), s tem pa se vzpostavi statični plan proizvodnje, ki temelji na obstoječih zmogljivostih in proizvodnih obratih.

Ker je proizvodnja dinamičen proces, v katerem skoraj nikoli ne moremo napovedati, kaj bo prinesla prihodnost, je zelo pomembno zagotoviti možnost dinamičnega planiranja in reorganizacije sporeda načrtovanih aktivnosti in potreb.

Pobližje si oglejte, kaj vse vključujeta
napredno planiranje in optimizacija proizvodnje!

Izziv #1

Kosovnica materiala

Jedro postopka planiranja in optimizacije predstavlja kosovnica materialov, ki so potrebni za izgradnjo izdelka, in njena integracija z ostalimi sistemi, ki so vključeni v proizvodni proces.

Izziv #2

Načrt proizvodnje

Velik izziv za proizvodnjo vsakega izdelka je priprava načrta za njegov razvoj in prilagajanje načrtovanih dejavnosti dinamičnim tržnim razmeram.

Izziv #3

Integracija sistema

Sodobna proizvodnja temelji na hitri in dinamični izmenjavi podatkov med IT sistemi, ki sodelujejo v procesu izvajanja načrtovanih delovnih aktivnosti.

Upravljanje kosovnice (BOM Management)

 

Kosovnica materialov vsebuje popis potrebnih delov izdelka za posamezne faze procesa proizvodnje.

Praviloma razlikujemo med tremi vrstami kosovnic, odvisno od potreb določenega oddelka v določeni fazi proizvodnega procesa istega izdelka:

  • inženirsko,
  • proizvodno,
  • procesno.

Čeprav predstavljajo isti izdelek, ga vsaka od njih prikazuje na drugačen način, prilagojen specifičnim potrebam oddelka. Ker pa so vse kosovnice medsebojno nepovezane in v različnih formatih, pride do težav. Ni težko priti do zaključka, da to lahko povzroči drage napake zaradi nepovezanih kosovnic.

Platforma 3DEXPERIENCE ponuja možnost povezovanja različnih kosovnic v enoten podatkovni model, pregledno za vsak oddelek v procesu ter dinamično v skladu s poslovnimi potrebami in zahtevami.

Integracija sistema ERP (ERP Integration)

 

Najprej naj pojasnimo, kaj je ERP in kaj je integracija.

Sistem ERP je programska platforma z osrednjo bazo podatkov. Praviloma se uporablja za določanje in načrtovanje proizvodnih virov ter njihovo porazdelitev v skladu z zahtevami kupcev. Integracija je usklajevanje sistema ERP z drugimi poslovnimi sistemi, največkrat s sistemom PLM (Product Lifecycle Management), da se omogoči pretok informacij, načrtovanje in avtomatizacija dejavnosti.

Integracija je specifična za izbrano kombinacijo sistemov PLM in EPR ter je odvisna od možnosti razširitve in prilagoditve programskih orodij.

Na najnižji ravni je integracija odvisna od možnosti avtomatiziranega prenosa podatkov iz enega sistema (PLM ali EPR) v drugega v skladu s konkretnimi zahtevami in potrebami proizvodnje. 

Naprednejše integracije omogočajo tudi dvosmerno komunikacijo med sistemoma.

Razvoj programske rešitve za naprednejše integracije zahteva sodelovanje ekip in strokovno znanje iz obeh sistemov. 

Prav zato je CADCAM Group logična izbira, ko želite uvesti take rešitve, saj se ponašamo z dolgoletno tradicijo in obsežnim strokovnim znanjem na področju implementacije rešitev PLM in integracije z drugimi poslovnimi sistemi.

Osoba objašnjava statičko planiranje proizvodnje na ploči

Statično načrtovanje proizvodnje (Static Planning)

 

Po konstruiranju 3D-sklopa ali posameznega dela je treba načrtovati proizvodne korake.

Neizogibni koraki od zasnove do končnega izdelka pri statičnem planiranju proizvodnje so:

  • proizvodna kosovnica,
  • planiranje proizvodnih operacij in procesov,
  • zagotavljanje potrebnih virov z ustreznimi navodili za delo.

 

Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Z orodjem DELMIA na platformi 3DEXPERIENCE je mogoče s funkcijami PLM vzpostaviti napreden in dinamičen plan proizvodnje ter ga učinkovito upravljati.

Vsi udeleženci proizvodnega procesa imajo v vsakem trenutku posodobljen pregled vseh relevantnih podatkov za proizvodnjo, zabeležene pa so tudi najboljše rešitve, da se ustvari baza znanja za prihodnje načrtovanje.

Izstopajoče prednosti tega so:

  • opazno manjše tveganje za nastanek napak med planiranjem, zlasti ob pogostih spremembah plana,
  • opazno hitrejša vpeljava izdelka na trg,
  • neprimerljivo večja konkurenčnost podjetja na trgu.

Dinamično načrtovanje (Dynamic Scheduling)

 

Poseben segment planiranja predstavlja dinamično razporejanje v skladu z raznimi proizvodnimi omejitvami: to so lahko izzivi zaradi nezadostnih človeških virov, surovin ali sprememb na trgu. Ker gre za specifične izzive proizvodnje, je potrebno dinamično določanje razporeda načrtovanih dejavnosti. 

Kot rešitev nudimo orodje DELMIA Ortems na platformi 3DEXPERIENCE.

Simboličan prikaz dinamičkog planiranja proizvodnje na mobitelu

Ključno prednost sistema DELMIA Ortems APS predstavlja prav njegova dinamičnost – hitro prilagajanje ob vsaki spremembi. Poleg tega vam omogoča predvidevanje vseh morebitnih materialnih omejitev. Z jasno sliko trenutnih in prihodnjih potreb lahko hitro prepoznate in rešite ozka grla v proizvodnji. 

Nudimo vam sistem naprednega načrtovanja (Advanced Planning and Scheduling System), s katerim lahko učinkovito upravljate vsak segment proizvodnega obrata.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Vse to se sliši super, a zakaj ravno CADCAM Group?

 

Več kot 300 podjetij v jadranski regiji je za partnerja izbralo CADCAM Group. Sodobne in inovativne rešitve, izkušeni inženirji na področju konstruiranja, simulacij in metodologije, izkušnje z najboljšimi svetovnimi praksami in veliko uspešno zaključenih projektov so garancija za vaš uspeh. Naj vam predstavimo možnosti za izboljšanje razvojnih in proizvodnih procesov ter povečanje učinkovitosti ekipe.

Vaš naslednji korak k optimizaciji proizvodnje se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte