Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Dinamično načrtovanje

Načrti se lahko spreminjajo, rezultati pa ostajajo vrhunski!
planiranje bez delmia ortems rješenja

Kako se trenutno načrtuje proizvodnja?

 

Proizvodnja, človeški viri in zmogljivosti se v večini podjetij, tudi na globalni ravni, načrtujejo z zastarelimi orodji in metodami, kot so Excelove preglednice, tovarniški listi in podobno.

Uporaba teh rešitev pomeni ročno vnašanje podatkov, saj večinoma niso povezane s sistemi ERP, MES in PLM, čeprav jih podjetje morda ima.

Tak način dela znatno poveča možnost človeške napake in prav zaradi tega je načrtovanje statično, zahteva veliko časa od načrtovalca proizvodnje, ne podpira sodelovanja med oddelki in otežuje določanje prednostnih nalog.

Napredno načrtovanje in terminsko razporejanje

(Advanced Planning and Scheduling)

Korištenje delima ortems u proizvodnji

Ključna prednost orodja DELMIA Ortems je njegova dinamičnost – hitro prilagajanje vsaki spremembi prihrani veliko časa in denarja, omogoča pa vam tudi predvidevanje morebitnih materialnih omejitev. Z jasno sliko trenutnih in prihodnjih potreb lahko hitro prepoznate in rešite ozka grla v proizvodnji.

APS iz sistema DELMIA Ortems je v pomoč pri upravljanju strojev, proizvodnih linij in obratov, s čimer boste povečali učinkovitost svojega obrata. 

Vse navedeno se zbira v enotni osrednji bazi, na primer v sistemu ERP, in se uporablja v orodju DELMIA Ortems.

Iz teh podatkov se oblikuje načrt proizvodnje, ki ga lahko vrnete v sistem ERP ali poročila pripravite neposredno prek Excela ali modula Ortems Report.

Izzivi vsakega načrtovalca proizvodnje

 

Načrtovalec proizvodnje se vsakodnevno srečuje s kompleksnimi izzivi. Upoštevati mora številne različne dejavnike in podatke, ki vplivajo na proizvodni proces in rezultate. Med drugim so na dolgem seznamu teh dejavnikov in podatkov roki za proizvodnjo, roki za dostavo, okvare strojev, prioritetna naročila, materiali, kosovnice itd.

Zato lahko rečemo, da je brez dobrega orodja za načrtovanje, ki v obzir vzame vse te dejavnike, skoraj nemogoče planirati proizvodnjo. Največkrat vam načrtovanje brez ustreznega orodja vzame veliko časa in predstavlja veliko težavo, če pride do nepredvidenih razmer ali potrebe po hitri spremembi plana proizvodnje.

DELMIA Ortems za dinamičko planiranje proizvodnje

Optimizacijsko orodje DELMIA Ortems

 

DELMIA Ortems s svojimi optimizacijskimi funkcionalnostmi omogoča uspešno, kakovostno in natančno optimizacijo, načrtovanje ter terminsko razporejanje proizvodnje.

Nudi vam natančno načrtovanje proizvodnje v samo 1 minuti, tj. od podrobnega terminskega razporejanja dejavnosti pa vse do dolgoročnega načrtovanja, ki lahko zajema obdobje enega leta. 

 

 

Prednosti orodja DELMIA Ortems so dokazane!

Naše stranke potrjujejo: DELMIA Ortems resnično naredi razliko!

Skrajšanje proizvodnje v povprečju za
50 %
Skrajšanje časa nastavitev na strojih za
25 %
Prihranek skupnega časa za
60 %
Zmanjšanje potrebnih zalog za
40 %
Povečanje preglednosti nad načrtom in izvajanjem delovnih nalogov do:
100 %
Izboljšanje celotne storitve za kupce za
50 %
Povečanje produktivnosti za najmanj
10 %

Vaš naslednji korak k optimizaciji proizvodnje se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte