Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

MECODES

Edinstvena inovativna rešitev za sodelovanje med sistemi ECAD in MCAD
Suradnja na 3d dizajnu

Ko se inženirji ne razumejo, je na voljo „prevajalec“

 

Oblikovanje in proizvodnja z elektronskimi in mehanskimi komponentami je zahteven postopek, pri katerem največ prihranimo zaradi vidljivosti elektronskih komponent znotraj mehanskega 3D-modela in obratno.

MECODES (kratica za MEchatronic COllaborative DEsign Solution), inovacija skupine CADCAM, ki omogoča preprostejšo in boljšo komunikacijo med različnimi inženirskimi in oblikovalskimi oddelki, občutno olajša in pospeši proizvodni proces ter zmanjša njegove stroške.

Pri načrtovanju elektromehanskih izdelkov je glavni izziv izmenjava podatkov in informacij med mehanskim in elektronskim delom. Kadar inženirji in oblikovalci iz različnih oddelkov niso usklajeni pri oblikovanju, to bistveno upočasni proizvodnjo, kar se odrazi v višjih stroških.

Neusklajenost med datotekami aplikacije ECAD za elektronsko oblikovanje in aplikacije MCAD za mehansko oblikovanje prinaša resne izzive, zlasti pri kompleksnejših izdelkih z vedno krajšimi razvojnimi cikli, ki jih nalaga trg.

Format IDX omogoča izmenjavo vseh ključnih podatkov za oblikovanje in razvoj izdelka ter zbiranje informacij, ki so pomembne za določen postopek.

Ne glede na to, katere formate uporabljajo, lahko oblikovalci med postopkom inženirjem predlagajo spremembe, kar pospeši in poenostavi komunikacijo ter dogovarjanje o spremembah izdelka in njihovo izvedbo.

MECODES je edinstvena inovativna rešitev na svetovnem trgu, zato le stopite v stik z nami in preverite, kako lahko ta sistem izboljša in pospeši vašo proizvodnjo.

 

Odkrijte naše znamke

 

Naš portfolio zajema aplikacije za 3D-modeliranje, virtualne simulacije izdelkov in proizvodnih sistemov,
sodelovanje ter pametno obdelovanje podatkov.

Z uporabo platforme 3DEXPERIENCE boste avtomatizirali in digitalizirali proizvodnjo, zagotovili preglednost in sledljivost podatkov in procesov, izboljšali učinkovitost ter vzpostavili povezavo z uporabniki in kupci. Platforma zagotavlja nemoteno sodelovanje in izjemno hitro izmenjavo informacij med vsemi ekipami v vaši organizaciji ter tudi z zunanjimi partnerji.
CATIA nudi zmogljiva in intuitivna orodja za oblikovanje, analizo in vizualizacijo, s katerimi lahko uresničite najkompleksnejše izdelke. Programsko opremo CATIA lahko uporabljajo oblikovalci za razvoj ideje od 2D-skice do popolnega 3D-modela, uporabna pa je tudi za sistemske arhitekte pri integraciji vseh komponent v zaključeno celoto.
SIMULIA, programska rešitev za simulacije, vsebuje aplikacije za virtualno validacijo in izboljšanje izdelkov ter učinkovitejše reševanje fizikalnih problemov. Še posebej se izkaže pri reševanju težav, povezanih s kontakti, nelinearnostmi materiala, pri simulacijah na kompozitnih materialih in podobnem.
ENOVIA omogoča vzpostavitev digitalne kontinuitete (Digital Continuity), kar je evolucijski preskok v primerjavi s sistemi, ki temeljijo zgolj na izmenjavi e-pošte, tabel in drugih dokumentov.
DELMIA ponuja nabor orodij in programov za pospešitev, optimizacijo, nadzor in sinhronizacijo proizvodnega procesa v industrijskih panogah, kot so avtomobilska in letalska industrija, ladjedelništvo, industrijska oprema, energetika, gradbeništvo, proizvodnja izdelkov široke potrošnje itd.
Inovacija skupine CADCAM omogoča preprostejšo in boljšo komunikacijo med različnimi inženirskimi in oblikovalskimi oddelki ter občutno olajša in pospeši proizvodni proces ter zmanjša njegove stroške.
3DEXPERIENCE Arrow left
CATIA Arrow left
SIMULIA Arrow left
ENOVIA Arrow left
DELMIA Arrow left
MECODES Arrow left

Vaš naslednji korak k pospešenemu razvoju izdelkov se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte