Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Upravljanje življenjskega cikla izdelka

Napišite uspešno življenjsko zgodbo izdelka!
Carreaux

PLM je Product Lifecycle Management oziroma upravljanje življenjskega cikla izdelka. PLM združuje ljudi, poslovne procese in IT-sisteme s ciljem upravljanja izdelkov, od osnovne ideje, razvoja in proizvodnje, nabave in prodaje pa vse do namenjene uporabe in konca življenjskega cikla. 

PLM v različnih fazah proizvodnega cikla podpira ustvarjanje in upravljanje podatkov, ki so vedno posodobljeni, centralno dostopni in na voljo v ustrezni različici. PLM povezuje virtualni in fizični izdelek ter omogoča učinkovitejše spremljanje sprememb, projektov in zahtev, hkrati pa ruši meje med disciplinami, aplikacijami in oddelki. 

Spoznajte, kaj vse vključuje

upravljanje življenjskega cikla izdelka

Izziv #1

Ko vsi vedo, procesi bolj gredo

Neusklajenost, nedostopnost ali podvajanje podatkov – vse to je „nočna mora“ za razvojni in proizvodni proces. Platforma 3DEXPERIENCE vam omogoča popolnoma nov pristop k delovnim procesom: zagotavlja vedno posodobljene podatke in jasno definiran dostop do ustreznih podatkov ter odpravlja prepisovanje in podvajanje, ki jemljeta čas in povečujeta stroške.

Izziv #2

Ko ekipa dobro sodeluje, je vse boljše

Vas zanima, kako preprosto voditi projekte, hkrati pa imeti nadzor nad procesi in dostop do vseh potrebnih podatkov? Želite odgovorni osebi dodeliti nalogo s pripadajočim dokumentom z enim klikom? Preizkusite vse zmožnosti aplikacije Project Management na naši platformi 3DEXPERIENCE.

Izziv #3

Upravljajte spremembe – ne dovolite, da spremembe upravljajo vas

Tisti, ki ste prisotni na trgu, dobro veste, da so spremembe praktično stalnica. Poskrbite, da te spremembe izkoristite za rast. Zato je ključnega pomena spremembe upravljati in poskrbeti, da ne postanemo ujetniki sprememb, ki upravljajo nas.

Upravljajte spremembe – ne dovolite, da spremembe upravljajo vas

 

Tisti, ki ste prisotni na trgu, dobro veste, da so spremembe praktično stalnica. Poskrbite, da te spremembe izkoristite za rast. Zato je ključnega pomena spremembe upravljati in poskrbeti, da ne postanemo ujetniki sprememb, ki upravljajo nas. To je veliko lažje, ko imate v mislih sledeče:

  • Za uspešno upravljanje sprememb je treba imeti jasen vpogled v njihove vplive: vključiti je treba vse, na kar vplivajo spremembe, in vse, kar vpliva nanje.
  • Potrebni sta prilagodljivost in odzivnost, a tudi premišljenost. Strukturiranost odločitev omogoča celovito izvedbo sprememb.
  • Vsem udeležencem v procesu je treba omogočiti preprost vpogled v vse elemente, ki jih sprememba zadeva.
  • Informacije o spremembi – njenih vzrokih in posledicah – morajo biti na voljo in jasne vsem zadevnim udeležencem skozi celoten proces.

Spremembe lahko obstajajo vzporedno ali serijsko na objektih, ki vplivajo en na drugega, kar je seveda tudi treba upoštevati pri upravljanju sprememb.

Komunikacija, kakršno si želite v ekipi!

 

Nesporazumi in zamude v komunikaciji, do katerih prihaja v kompleksnem razvojnem in proizvodnem procesu, vas stanejo dragocenega časa in še več denarja. 3DEXPERIENCE Routes vam ponuja preprostejši, hitrejši, bolj tekoč in pregleden proces obveščanja in odobritve.

Z uvedbo 3DEXPERIENCE Routes dobite: 

  • sistem, v katerem je poudarek na izdelku: vsi relevantni podatki so vezani neposredno na izdelek, s čimer zagotovite sledljivost, jasnost in odzivnost pri odločanju,
  • prilagodljivost, s katero se proces odobritve lahko prilagodi glede na kompleksnost komunikacije in število sodelujočih,
  • ni več iskanja po papirjih: proces je povsem digitaliziran,
  • vsi potrebni podatki, dokumenti in odločitve so na enem mestu,
  • posodobljeno in pregledno: vizualen prikaz v realnem času, 
  • če se ne želite odpovedati elektronski pošti, je sistem mogoče povezati s programom MS Outlook, da pridobite možnost samodejno generiranih e-poštnih sporočil  in si tudi v tem primeru zagotovite točne in pregledne podatke.

Komunikacija s 3DEXPERIENCE Routes bo izboljšala skupinsko delo in pospešila proces odločanja, kar bo zelo hitro vplivalo na vašo konkurenčnost in pripravljenost na dinamične zahteve trga. 

Proizvodnja, ki zadovoljuje vaše potrebe

 

Zadovoljiti vse? V življenju nemogoče, tega niti ne poskušajte, ko pa gre za upravljanje zahtev v kompleksnem razvojnem procesu, je to zaželeno in od zdaj tudi veliko lažje, predvsem pa mogoče!

Specifikacija zahtev služi kot osnovni dokument za vsakega, ki se ukvarja z razvojem izdelkov in procesov, testiranjem, izdelavo prototipov in proizvodnjo. Izpolnitev zahtev je dinamičen proces z zahtevami uporabnikov ter standardi, postopki in predpisi, ki se odvija ves življenjski cikel proizvoda.

Upravljanje zahtev s platformo 3DEXPERIENCE zmanjša stroške in skrajša čas razvoja: delo je preglednejše, komunikacija znotraj delovnih skupin pa veliko hitrejša in jasnejša. 

Tako se dvigne splošna kakovost vašega poslovanja.

Ko ekipa dobro sodeluje, je vse boljše

 

Vas zanima, kako preprosto voditi projekte, hkrati pa imeti nadzor nad procesi in dostop do vseh potrebnih podatkov? Želite odgovorni osebi dodeliti nalogo s pripadajočim dokumentom z enim klikom? Preizkusite vse zmožnosti aplikacije Project Management na naši platformi 3DEXPERIENCE.

Aplikacija 3DEXPERIENCE Project Management je nujno potrebno orodje za vodje projektov, pa tudi za druge člane projekta, dobavitelje, partnerje in kupce (za vse, ki dejavno sodelujejo na projektu). 

Omogočite dostop do ključnih informacij vsem vključenim oddelkom in prevzemite nadzor nad projektom in projektnimi roki v realnem času.

Kot vodji projekta se vam ni več treba ukvarjati z iskanjem dokumentov, temveč se lahko posvetite ocenjevanju napredka projekta, opredelitvi tveganj in še boljšemu upravljanju virov.

Projekt je izveden hitreje, lažje in ceneje, vi pa imate vedno točne informacije.

Skrivnost uspeha se skriva v preprostosti

 

Vodenje kompleksnih procesov na jasen, preprost in pretočen način – to je skrivnost najuspešnejših podjetij. Ključ je v natančnih, točnih in posodobljenih informacijah ter spremljanju vseh relevantnih podatkov. Zaradi prilagajanja potrebam trga, mogoče celo posameznega kupca, so danes izdelki vedno kompleksnejši, poleg tega pa je vse zahteve treba upravljati od načrtovanja pa do proizvodnje. Ko se znanje in informacije izmenjujejo hitro, postane vse veliko preprostejše, hitrejše in cenejše.

Platforma 3DEXPERIENCE poenostavi in sinhronizira celoten proces, odpira informacijski kanal vsem vključenim v proces in hkrati podpira večjo raznolikost proizvodnega nabora. Na ta način je upravljanje izdelkov neprimerljivo lažje, hitrejše in konec koncev tudi cenejše za celotno podjetje. Podjetje je pri načrtovanju in odločanju vedno agilno, ne glede na število ljudi, ekip in oddelkov, s čimer si ustvarja prednost pred tekmeci. 

Vrhunski vodje se strinjajo o formuli za uspeh: Work smart, not hard!

Neusklajenost, nedostopnost ali podvajanje podatkov – vse to je „nočna mora“ za razvojni in proizvodni proces.


Platforma 3DEXPERIENCE vam omogoča popolnoma nov pristop k delovnim procesom: zagotavlja vedno posodobljene podatke in jasno definiran dostop do ustreznih podatkov ter odpravlja prepisovanje in podvajanje, ki jemljeta čas in povečujeta stroške.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Vse to se sliši super, a zakaj ravno CADCAM Group?

 

Več kot 300 podjetij v jadranski regiji je za partnerja izbralo CADCAM Group. Sodobne in inovativne rešitve, izkušeni inženirji na področju konstruiranja, simulacij in metodologije, izkušnje z najboljšimi svetovnimi praksami in veliko uspešno zaključenih projektov so garancija za vaš uspeh. Naj vam predstavimo možnosti za izboljšanje razvojnih in proizvodnih procesov ter povečanje učinkovitosti ekipe.

Vaš naslednji korak k upravljanju življenjskega cikla izdelka se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte