Kontakt Envelope
CADCAM Lab

Razvojno raziskovalni projekti

Razvojno-raziskovalni inovacijski projekti CADCAM-a so delno sofinancirani z javnimi sredstvi

Leta 2018 se je CADCAM Lab skupaj s slovenskimi podjetji TPV, ALPINEON in SiEVA uspešno prijavil na Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« s projektom TPV4LIGHT: Tovarna prihodnosti za lažje komponente vozil

Pilotno demonstracijski (PD) projekt TPV4LIGHT neposredno zasleduje cilje S4, kjer bomo vzpostavili inovativne procese za proizvodnjo komponent podvozja za lažja vozila bodočnosti. Temelj lightweight koncepta je »pravi material na pravem mestu v pravi količini in za sprejemljivo ceno«.

Glavni rezultat projekta bo razvoj in demonstracija inovativnih procesov za napredne robotizirane tehnološke linije za oblikovanje in sestavo komponent podvozja iz visokotrdnostnega jekla s sodobnimi vizualno-glasovnimi in omogočitvenimi tehnologijami.

V okviru TPV4LIGHT projekta bomo demonstrirali celovit koncept inovativnih procesov v tovarnah prihodnosti, kjer bodo poudarjene vse štiri perspektive Industrije 4.0: proizvodni procesi, stroji, orodja in naprave, programska oprema in inženiring. Skladno s konceptom Industrije 5.0 bomo prikazali tudi nov pristop vključevanja človeka in širše trajnostne naravnanosti projekta z ekonomskega, okoljskega in socialnega vidika.

Z realizacijo projekta TPV4LIGHT bomo prispevali k uvajanju lightweight koncepta v proizvodnji komponent za vozila bodočnosti, k skrajšanju časa razvoja tehnoloških procesov, k večji učinkovitosti procesov in hitrejšemu odzivu na povpraševanja kupcev ter s tem k večji konkurenčnosti na svetovnem avtomobilskem trgu.

  • Trajanje projekta: 36 mesecev
  • Začetek projekta: 1. 2. 2019
  • Konec projekta: 31. 1. 2022
  • Vrednost projekta: 18.914.963,38 EUR
  • Vrednost sofinanciranja: 4.999.679.48 EUR

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si

Želite izboljšati svoj način dela?

Vaš naslednji korak se začne tukaj.

 

Za več informacij nas kontaktirajte