Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Upravljanje kosovnic (BOM Management)

Vsaka uspešna zgodba se začne z dobrim načrtom!

Kosovnica (Bill of Materials) ima kot temeljni dokument proizvodnje stresno življenje. Vsak od nje zahteva nekaj drugega. Različni udeleženci proizvodnega procesa v posameznih razvojnih fazah izdelka potrebujejo različne informacije.

Na primer: razvojni inženir, ki oblikuje CAD-model, običajno pripravlja številne pomožne elemente, od katerih jih samo majhno število ostane v končnem modelu. Zaradi raznovrstnosti informacij, ki so potrebne, zlasti za kontinuiteto različnih dejavnosti, je treba kosovnico centralizirati. Poleg tega mora biti centralizirana kosovnica tudi pregledna za vse udeležence proizvodnega procesa v vseh fazah življenjskega cikla izdelka.

Platforma 3DEXPERIENCE nudi prav to – pametno upravljanje kosovnice: poleg dostopnosti centraliziranega modela kosovnice je omogočen tudi dostop do podatkov v realnem času, kar odpravlja možnost nesporazumov, „prosti tek“ in drage napake. Kosovnica se lahko v proizvodnem procesu spreminja in s tem prilagaja potrebam udeležencev in organizacijskim pravilom.

Centralizirana organizacija modela podatkov za kosovnico:

  • povečuje kakovost dela vseh udeležencev v procesu,
  • zmanjšuje možnosti napak, do katerih pride zaradi zastarelih informacij.

To seveda ni popoln popis vseh oblik kosovnic, ki se lahko pojavijo v proizvodnem procesu. V življenjskem ciklu izdelka so lahko vključene še druge vrste kosovnic, ki prinašajo informacije za posamezno dejavnost.

Tu so, na primer, še:

  • kosovnica zahtev kupca,
  • funkcijska kosovnica z opisom potrebnih funkcionalnosti izdelka,
  • lokacijska kosovnica s podatki o fizičnih lokacijah, ki so vključene v dejavnosti

in druge.

Povsem jasno je, da je centraliziranje modela podatkov o kosovnici zelo pomembno za natančnejši in učinkovitejši proizvodni proces. Velikokrat se pojavi potreba po uporabi podatkov iz več kosovnic, med pripravo na primer želimo videti, katere funkcije se izvajajo na kateri lokaciji itd.

Platforma 3DEXPERIENCE vzpostavlja osrednji model podatkov za spremljanje procesa in organizacijo dejavnosti, povezanih z izdelki, kar poenostavlja postopke in pospešuje organizacijo proizvodnje.

Komunikacija med udeleženci je hitrejša, natančnejša in jasnejša, poleg tega pa se tudi zmanjša možnost napak ali nedoslednosti pri aktivnostih. Z uporabo funkcionalnosti platforme 3DEXPERIENCE lahko pregledno sledite vsem spremembam v kosovnici in jih nadzirate.

Vaš naslednji korak k optimizaciji proizvodnje se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte