Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Statično načrtovanje proizvodnje

Dober načrt je osnova vsake uspešne akcije!
Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Statično načrtovanje proizvodnje

 

Delati brez dobrega načrta je predraga igra, zato je statično planiranje eden ključnih segmentov PPO-ja vsakega podjetja. Kaj je statično načrtovanje proizvodnega procesa, zakaj je pomembno in kako nam pri tem pomaga platforma 3DEXPERIENCE?

Po razvoju zasnove izdelka je treba načrtovati različne faze njegove proizvodnje. Glavni izziv, s katerim se pri tem srečamo, je upravljanje procesov in virov, ki so potrebni za izdelavo končnega izdelka. Ravno zato je Dassult Systemes razvil programsko rešitev DELMIA Process Planner na platformi 3DEXPERIENCE. Osnovna komponenta rešitve DELMIA je modul za definiranje proizvodnega modela (Manufactured Item Definition), ki omogoča opredelitev 3D-proizvodne kosovnice. 

Definiranje 3D-proizvodnega modela

 

Na osnovi 3D-modela modul omogoča oblikovanje 3D-proizvodne kosovnice izdelka, ki sledi vsem spremembam v konstrukciji. Na kratko, konstrukcija 3D-modela in 3D-proizvodna kosovnica sta povezani – vsaka sprememba konstrukcije samodejno spremeni tudi kosovnico, da model ostane dosleden in uporaben. Na ta način se lahko uspešno simulira celoten proizvodni proces.

Vse funkcionalnosti modula so dostopne prek sodobnega uporabniškega vmesnika z mrežnimi grafičnimi pripomočki (web widget). 

Planiranje proizvodnog procesa slika sekcije

Načrtovanje proizvodnega procesa

 

DELMIA Process Planner lahko vsebuje tudi modul za načrtovanje vseh dejavnosti, potrebnih za izvedbo proizvodnega procesa. Modul za načrtovanje omogoča pregledno in tekočo komunikacijo – relevantne informacije so dostopne vsem udeležencem v procesu. 

Vse poteka v skladu s specifikacijami:

  • upravljanje in odobritev načrtovanih dejavnosti glede na časovni dejavnik – koliko časa zahteva posamezna dejavnost,
  • načrtovanje virov za izvedbo. Izdelava Ganttovega diagrama se tu izkaže za zelo koristno, ker je diagram povezan s specifikacijo proizvodnih dejavnosti.

Modul je uporabniku prijazen, tudi pri uporabi spletnih pripomočkov. 

Carreaux

Virtualno oblikovanje tovarne

 

Platforma 3DEXPERIENCE vam omogoča, da pred začetkom proizvodnje s 3D-modelom ustvarite simulacijo celotnega proizvodnega procesa!

3D-model vključuje podroben prikaz vsakega elementa – od kosovnice za vsako raven in izmeno do predvidenih človeških virov in celo najbolj ergonomsko učinkovitih vidikov delovnega mesta (pravilen položaj telesa v procesu itd.).

Posebej naj poudarimo realistično simulacijo robotov in strojev za manipulacijo ali obdelavo, ker vidimo njihov natančni manipulativni in operativni prostor pred gradnjo obrata ali celotne tovarne.

Carreaux

Tako simulirate, koliko fizičnega prostora potrebujete za določen proizvodni proces. 

Načrtovanje in virtualno oblikovanje tovarne pred začetkom gradnje vam prihrani čas in veliko finančnih glavobolov, ki bi lahko sledili brez načrtovanja – natančno boste vedeli, ali imate dovolj virov za zagon proizvodnje, in imeli boste natančen scenarij prihodnjega proizvodnega procesa. 

 

Vaš naslednji korak k optimizaciji proizvodnje se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte