Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Planiranje i optimizacija proizvodnje

Savršen plan za savršen radni dan!
Carreaux

Strukturirano planiranje i optimizacija proizvodnje ključni su faktori u tržišnom uspjehu tvrtke.

Postupak planiranja i optimizacije proizvodnje ostvaruje se pomoću 

proizvodne sastavnice (Bill Of Materials) te njezine integracije s ostalim sustavima uključenima u proizvodni proces.

Proizvodna sastavnica povezuje se u sustave za upravljanje poslovnim resursima (Enterprise Resource Planningčime se uspostavlja okruženje za pripremu statičkog plana 

proizvodnje temeljenog na postojećim kapacitetima i proizvodnim 

pogonima. 

Kako je proizvodnja dinamičan proces u kojem gotovo nikada nismo u stanju predvidjeti što nam budućnost donosi, izuzetno je važno osigurati mogućnost dinamičkog planiranja i reorganiziranja rasporeda planiranih operacija i potreba. Na taj način, uz „What if Scenarios,“ možemo uvijek biti spremni i korak ispred svake eventualne promjene okolnosti.

Pogledajte pobliže što sve uključuje
napredno planiranje i optimizacija proizvodnje!

Izazov #1

Proizvoda sastavnica

Model proizvodne sastavnice predstavlja središnju strukturu podataka za planiranja i optimizaciju proizvodnje te je nezamjenjiv za organiziranje potrebnih aktivnosti.

Izazov #2

Plan proizvodnje

Velik izazov za proizvodnju svakog proizvoda predstavlja priprema plana njegove izrada te prilagodba planiranih aktivnosti dinamičkim uvjetima tržišta.

Izazov #3

Integracija sustava

Moderna proizvodnja zasniva se na brzoj i dinamičkoj razmjeni podataka između IT sustava uključenih u proces provedbe planiranih radnih aktivnosti.

Upravljanje sastavnicom (BOM Management)

Proizvodna sastavnica sadrži popis potrebnih dijelova proizvoda za pojedine faze procesa proizvodnog procesa. U pravilu razlikujemo tri tipa sastavnica, ovisno o potrebama konkretnog odjela za pojedinu fazu proizvodnog procesa istog proizvoda:

  • inženjerska (EBOM)
  • proizvodna (MBOM)
  • potpuna (PBOM)

Premda predstavljaju opis istog objekta/proizvoda, svaka od njih opisuje ga na različite načine, prilagođene specifičnim potrebama odjela. Problem je što su te sastavnice međusobno nepovezane i u različitim formatima. Nije teško zaključiti da to može rezultirati skupim pogreškama uslijed nepovezanosti sastavnica.

3DEXPERIENCE platforma pruža mogućnost povezivanja različitih sastavnica u jedan jedinstveni podatkovni model, transparentan svakom odjelu u procesu te dinamičan i usklađen s vašim poslovnim potrebama i zahtjevima.

ERP Integracija (ERP Integration)

Prvo, što je ERP, a što integracija?

ERP sustav je softverska platforma sa središnjom bazom podataka koja se upotrebljava za određivanje i planiranje proizvodnih resursa i njihovu distribuciju prema zahtjevima kupaca. Integracija je usklađivanje ERP sustava s drugim poslovnim sustavima, najčešće PLM-om (Product Lifecycle Management) radi osiguranja razmjene informacija, izrade plana i automatizacije aktivnosti.

Implementacija integracije specifična je za odabranu kombinaciju PLM i ERP sustava te ovisi o mogućnosti proširivanja i prilagodbe njihovih programskih rješenja.

Na najnižem nivou, integracija se svodi na mogućnost automatiziranog prijenosa podataka iz jednog sustava (PLM-a ili ERP-a) u drugi, u skladu s konkretnim zahtjevima i potrebama proizvodnje.

Naprednije integracije, štoviše, omogućuju dvosmjernu razmjenu podataka između sustava.

Razvoj programskog rješenja za naprednije integracije zahtijeva suradnju timova i stručna znanja iz oba sustava.

Upravo iz tog razloga CADCAM Grupa je logičan izbor za implementaciju ovakvih rješenja jer imamo dugogodišnju ekspertizu upravo u projektima implementacije PLM rješenja i integracije s drugim poslovnim sustavima.

Statičko planiranje proizvodnje (Static Planning)

Nakon konstruiranja 3D sklopa ili jednoga dijela, potrebno je planirati proizvodne korake. Neizbježni koraci od koncepta do gotovog proizvoda u statičkom planiranju proizvodnje su:

  • proizvodna sastavnica
  • planiranje operacija i procesa proizvodnje
  • osiguravanje potrebnih resursa uz adekvatne radne upute.

Putem DELMIA alata iz 3DEXPERIENCE platforme moguće je uz PLM funkcionalnosti uspostaviti napredan i dinamički plan proizvodnje te učinkovito upravljanje planom.

Svi sudionici proizvodnog procesa u svakom trenutku raspolažu ažuriranim pregledom svih relevantnih podataka za proizvodnju, a najbolja se rješenja bilježe radi stvaranja baze znanja za buduća planiranja. Time se ostvaruje:

  • zamjetno manji rizik nastanka pogreške tijekom planiranja, osobito kod čestih izmjena plana
  • osjetno skraćivanje vremena za plasiranje proizvoda na tržište
  • posljedično, neusporedivo veća konkurentnost tvrtke na tržištu

Dinamičko planiranje (Dynamic Scheduling)

Poseban segment planiranja proizvodnje predstavlja dinamičko određivanje rasporeda u skladu s raznim proizvodnim ograničenjima. To, primjerice, mogu biti izazovi s nedostatnim ljudskim resursima, sirovinama ili promjenama uvjeta na tržištu.

Sve su to specifični izazovi za proizvodnju i zato je neophodno dinamičko određivanje rasporeda predviđenih aktivnosti.

Kao rješenje nudimo DELMIA Ortems sustav.

Ključnu prednost DELMIA Ortems sustava predstavlja upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promjeni te mogućnost predviđanja svih eventualnih materijalnih ograničenja. Jasnom slikom trenutnih i budućih potreba možete brzo prepoznati i riješiti uska grla u proizvodnji.

Nudimo vam DELMIA Ortems APS (Advanced Planning and Scheduling System) sustav naprednog planiranja kojim učinkovito upravljate svim segmentima proizvodnog pogona.

Carreaux
the-team

Sve to zvuči izvrsno! Ali zašto baš CADCAM Grupa?

Više od 300 vodećih tvrtki Adriatic regije odabralo je CADCAM Grupu za partnera. Suvremena i inovativna rješenja, dokazani inženjeri na području konstrukcije, simulacija i metodologije, iskustvo u najboljim svjetskim praksama te stotine uspješno odrađenih projekata jamstvo su vašeg uspjeha. Dopustite da vam demonstriramo mogućnosti za unaprjeđenje vaših razvojno-proizvodnih procesa i povećanje učinkovitosti vašeg tima. 

Želite li strukturirano planirati i optimizirati proizvodnju?

Vaš sljedeći korak počinje ovdje.