Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Planiranje i optimizacija proizvodnje

Savršen plan za savršen radni dan!

Ključni faktori kod planiranja i optimizacije proizvodnje

 

Postupak planiranja i optimizacije proizvodnje ostvaruje se pomoću proizvodne sastavnice – BOM (Bill Of Materials) te njezine integracije s ostalim sustavima uključenima u proizvodni proces. Proizvodna sastavnica povezuje se u sustave za upravljanje poslovnim resursima – ERP (Enterprise Resource Planning) čime se uspostavlja okruženje za pripremu statičkog plana proizvodnje temeljenog na postojećim kapacitetima i proizvodnim pogonima. 

Kako je proizvodnja dinamičan proces u kojem gotovo nikada nismo u stanju predvidjeti što nam budućnost donosi, izuzetno je važno osigurati mogućnost dinamičkog planiranja i reorganiziranja rasporeda planiranih operacija i potreba. Na taj način, uz „What if Scenarios,“ možemo uvijek biti spremni i korak ispred svake eventualne promjene okolnosti.

Strukturirano planiranje i optimizacija proizvodnje ključni su faktori u tržišnom uspjehu tvrtke.

Osoba objašnjava statičko planiranje proizvodnje na ploči

Statičko planiranje proizvodnje (Static Planning)

Statičko planiranje je jedan od ključnih segmenata planiranja proizvodnje svake tvrtke. Nakon konstruiranja 3D sklopa ili jednoga dijela, potrebno je planirati proizvodne korake. Neizbježni koraci od koncepta do gotovog proizvoda u statičkom planiranju proizvodnje su:

  • proizvodna sastavnica
  • planiranje operacija i procesa proizvodnje
  • osiguravanje potrebnih resursa uz adekvatne radne upute
Skupina ljudi radi na planiranju proizvodnje

Putem DELMIA alata iz 3DEXPERIENCE platforme moguće je uz PLM funkcionalnosti uspostaviti napredan i dinamički plan proizvodnje te učinkovito upravljanje planom.

Svi sudionici proizvodnog procesa u svakom trenutku raspolažu ažuriranim pregledom svih relevantnih podataka za proizvodnju, a najbolja se rješenja bilježe radi stvaranja baze znanja za buduća planiranja. Time se ostvaruje:

  • zamjetno manji rizik nastanka pogreške tijekom planiranja, osobito kod čestih izmjena plana
  • osjetno skraćivanje vremena za plasiranje proizvoda na tržište
  • posljedično, neusporedivo veća konkurentnost tvrtke na tržištu
DELMIA Ortems za dinamičko planiranje proizvodnje

Dinamičko planiranje (Dynamic Scheduling)

Poseban segment planiranja proizvodnje predstavlja dinamičko određivanje rasporeda u skladu s raznim proizvodnim ograničenjima. To, primjerice, mogu biti izazovi s nedostatnim ljudskim resursima, sirovinama ili promjenama uvjeta na tržištu.

Sve su to specifični izazovi za proizvodnju i zato je neophodno dinamičko određivanje rasporeda predviđenih aktivnosti.

Kao rješenje nudimo DELMIA Ortems sustav.

Simboličan prikaz dinamičkog planiranja proizvodnje na mobitelu

Ključnu prednost DELMIA Ortems sustava predstavlja upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promjeni te mogućnost predviđanja svih eventualnih materijalnih ograničenja. Jasnom slikom trenutnih i budućih potreba možete brzo prepoznati i riješiti uska grla u proizvodnji.

Nudimo vam DELMIA Ortems APS (Advanced Planning and Scheduling System) sustav naprednog planiranja kojim učinkovito upravljate svim segmentima proizvodnog pogona.

Izazovi naprednog planiranja i optimizacije proizvodnje!

Izazov #1

Proizvodna sastavnica

Model proizvodne sastavnice predstavlja središnju strukturu podataka za planiranja i optimizaciju proizvodnje te je nezamjenjiv za organiziranje potrebnih aktivnosti.

Izazov #2

Plan proizvodnje

Velik izazov za proizvodnju svakog proizvoda predstavlja priprema plana njegove izrada te prilagodba planiranih aktivnosti dinamičkim uvjetima tržišta.

Izazov #3

Integracija ERP sustava

Moderna proizvodnja zasniva se na brzoj i dinamičkoj razmjeni podataka između IT sustava uključenih u proces provedbe planiranih radnih aktivnosti.

IZAZOV #1

Upravljanje proizvodnom sastavnicom (BOM Management)

Proizvodna sastavnica sadrži popis potrebnih dijelova proizvoda za pojedine faze procesa proizvodnog procesa. U pravilu razlikujemo tri tipa sastavnica, ovisno o potrebama konkretnog odjela za pojedinu fazu proizvodnog procesa istog proizvoda:

  • inženjerska (EBOM)
  • proizvodna (MBOM)
  • potpuna (PBOM)

Premda predstavljaju opis istog objekta/proizvoda, svaka od njih opisuje ga na različite načine, prilagođene specifičnim potrebama odjela. Problem je što su te sastavnice međusobno nepovezane i u različitim formatima. Nije teško zaključiti da to može rezultirati skupim pogreškama uslijed nepovezanosti sastavnica.

3DEXPERIENCE platforma pruža mogućnost povezivanja različitih sastavnica u jedan jedinstveni podatkovni model, transparentan svakom odjelu u procesu te dinamičan i usklađen s vašim poslovnim potrebama i zahtjevima.

planiranje proizvodnje

IZAZOV #2

Plan proizvodnje

Dobar proizvodni plan, između ostalog, smanjuje vrijeme isporuke. U upravljanju opskrbnim lancem, vrijeme isporuke je iznimno bitno jer proizvodnja mora znati kada će dijelovi stići kako bi pravilno izvršila planiranje materijalnih zahtjeva (Material Requirements Planning). Ovo je posebno važno kod strogih proizvodnih ograničenja ili JIT proizvodnje (Just In Time production).

Također, planiranjem proizvodnje tj. izradom proizvodnog plana može se postići i sljedeće: manje uskih grla, manje zastoja, organiziraniji radni prostor, manje nedostataka, učinkovitije korištenje zaliha.

IZAZOV #3

ERP Integracija (ERP Integration)

ERP Integracija je usklađivanje ERP sustava s drugim poslovnim sustavima, najčešće PLM-om (Product Lifecycle Management) radi osiguranja razmjene informacija, izrade plana i automatizacije aktivnosti. Implementacija integracije specifična je za odabranu kombinaciju PLM i ERP sustava te ovisi o mogućnosti proširivanja i prilagodbe njihovih programskih rješenja.

Razvoj programskog rješenja za naprednije integracije zahtijeva suradnju timova i stručna znanja iz oba sustava. Upravo iz tog razloga CADCAM Grupa je logičan izbor za implementaciju ovakvih rješenja jer imamo dugogodišnju ekspertizu upravo u projektima implementacije PLM rješenja i integracije s drugim poslovnim sustavima.

Carreaux
CADCAM tim za digitalnu transformaciju

Sve to zvuči izvrsno! Ali zašto baš CADCAM Grupa?

Više od 300 vodećih tvrtki Adriatic regije odabralo je CADCAM Grupu za partnera. Suvremena i inovativna rješenja, dokazani inženjeri na području konstrukcije, simulacija i metodologije, iskustvo u najboljim svjetskim praksama te stotine uspješno odrađenih projekata jamstvo su vašeg uspjeha. Dopustite da vam demonstriramo mogućnosti za unaprjeđenje vaših razvojno-proizvodnih procesa i povećanje učinkovitosti vašeg tima. 

Želite li strukturirano planirati i optimizirati proizvodnju?

Vaš sljedeći korak počinje ovdje.