Kontakt Envelope
CADCAM

Planiranje i optimizacija proizvodnje

Savršen plan za savršen radni dan!
Carreaux

Strukturirano planiranje i optimizacija proizvodnje ključni su faktori u tržišnom uspjehu tvrtke.

Postupak planiranja i optimizacije proizvodnje ostvaruje se pomoću proizvodne sastavnice (Bill Of Materials), te njezina integracija s ostalim sustavima uključenim u proizvodni proces.

Proizvodna sastavnica se povezuje u sustave za upravljanje poslovnim resursima (Enterprise Resource Planningčime se uspostavlja okruženje za pripremu statičkog plana proizvodnje temeljenog na postojećim kapacitetima i proizvodnim pogonima. 

Kako je proizvodnja dinamičan proces u kojem gotovo nikada nismo u stanju predvidjeti što nam budućnost donosi, izuzetno je važno osigurati mogućnost dinamičkog planiranja i reorganiziranja rasporeda planiranih operacija i potreba. Na taj način, uz „What if Scenarios,“ možemo uvijek biti spremni i korak ispred svake eventualne promjene okolnosti.

Pogledajte pobliže što sve uključuje
napredno planiranje i optimizacija proizvodnje!

Izazov #1

Proizvoda sastavnica

Model proizvodne sastavnice predstavlja središnju strukturu podataka za planiranja i optimizaciju proizvodnje te je nezamjenjiv za organiziranje potrebnih aktivnosti.

Izazov #2

Plan proizvodnje

Velik izazov za proizvodnju svakog proizvoda predstavlja priprema plana njegove izrada te prilagodba planiranih aktivnosti dinamičkim uvjetima tržišta.

Izazov #3

Integracija sustava

Moderna proizvodnja zasniva se na brzoj i dinamičkoj razmjeni podataka između IT sustava uključenih u procesu provedbe planiranih radnih aktivnosti.

Upravljanje sastavnicom (BOM Management)

 

Proizvodna sastavnica sadrži popis potrebnih dijelova proizvoda za pojedine faze procesa proizvodnog procesa. U pravilu razlikujemo tri tipa sastavnica, ovisno o potrebama konkretnog odjela za pojedinu fazu proizvodnog procesa istog proizvoda:

  • inženjerska (EBOM)
  • proizvodna (MBOM)
  • potpuna (PBOM)

Premda predstavljaju opis istog objekta / proizvoda, svaka od njih ga opisuje na različite načine, prilagođene specifičnim potrebama odjela. Problem je što su te sastavnice međusobno nepovezane i u različitim formatima. Nije teško zaključiti da to može rezultirati skupim pogreškama uslijed nepovezanosti sastavnica.

3DEXPERIENCE platforma pruža mogućnost povezivanja različitih sastavnica u jedan jedinstveni podatkovni model, transparentan svakom odjelu u procesu te dinamičan u skladu s poslovnim potrebama i zahtjevima.

ERP Integracija (ERP Integration)

 

Prvo, što je ERP, a što integracija?

ERP sustav je softverska platforma sa središnjom bazom podataka, koja se upotrebljava za određivanje i planiranje proizvodnih resursa i njihovu distribuciju prema zahtjevima kupaca. Integracija je usklađivanje ERP sustava s drugim poslovnim sustavima, najčešće PLM-om (Product Lifecycle Management), radi osiguranja razmjene informacija, izrade plana i automatizaciju aktivnosti.

Implementacija integracije specifična je za odabranu kombinaciju PLM i ERP sustava, te ovisi o mogućnosti proširivanja i prilagodbe njihovih programskih rješenja.

Na najnižem nivou, integracija se svodi na mogućnost automatiziranog prijenosa podataka iz jednog sustava (PLM-a ili ERP-a) u drugi, u skladu s konkretnim zahtjevima i potrebama proizvodnje.

Naprednije integracije štoviše omogućuju dvosmjernu razmjenu podataka između sustava.

Razvoj programskog rješenja za naprednije integracije zahtijeva suradnju timova i stručna znanja iz oba sustava.

Upravo iz tog razloga je CADCAM Grupa logičan izbor za implementaciju takvih rješenja, jer imamo dugogodišnju ekspertizu upravo u projektima implementacije PLM rješenja i integracije s drugim poslovnim sustavima.

Statičko planiranje proizvodnje (Static Planning)

 

Nakon konstruiranja 3D sklopa ili jednoga dijela, potrebno je planirati proizvodne korake. Neizbježni koraci od koncepta do gotovog proizvoda u statičkom planiranju proizvodnje su:

  • proizvodna sastavnica
  • planiranje operacija i procesa proizvodnje
  • osiguravanje potrebnih resursa uz adekvatne radne upute.

 

 

Putem DELMIA alata iz 3DEXPERIENCE platforme moguće je uz PLM funkcionalnosti uspostaviti napredan i dinamički plan proizvodnje, te učinkovito upravljanje planom.

Svi sudionici proizvodnog procesa u svakom trenutku imaju ažuriran pregled svih relevantnih podataka za proizvodnju, a najbolja se rješenja bilježe za stvaranje baze znanja za buduća planiranja. Time se ostvaruje:

  • zamjetno manji rizik nastanka pogreške tijekom planiranja, osobito kod čestih izmjena plana
  • osjetno skraćivanje vremena za plasiranje proizvoda na tržište
  • posljedično, neusporedivo veća konkurentnost tvrtke na tržištu

Dinamičko planiranje (Dynamic Scheduling)

Poseban segment planiranja proizvodnje predstavlja dinamičko određivanje rasporeda u skladu s raznim proizvodnim ograničenjima, primjerice: to mogu biti izazovi s nedostatnim ljudskim resursima, sirovinama ili promjenama uvjeta na tržištu.

Sve su to specifični izazovi za proizvodnju, zato je neophodno dinamičko određivanje rasporeda predviđenih aktivnosti.

Kao rješenje nudimo DELMIA Ortems sustav.

Ključnu prednost DELMIA Ortems sustava predstavlja upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promjeni, te vam omogućuje predviđanje svih eventualnih materijalnih ograničenja. Jasnom slikom trenutnih i budućih potreba možete brzo prepoznati i riješiti uska grla u proizvodnji.

Nudimo vam DELMIA Ortems APS (Advanced Planning and Scheduling System) sustav naprednog planiranja  kojim učinkovito upravljate svim segmentima proizvodnog pogona.

Carreaux
the-team

Sve to zvuči izvrsno! Ali zašto baš CADCAM Grupa?

 

Više od 300 vodećih tvrtki Adriatic regije odabralo je za partnera CADCAM Grupu. Suvremena i inovativna rješenja, dokazani inženjeri na području konstrukcije, simulacija i metodologije, iskustvo u najboljim svjetskim praksama te stotine uspješno odrađenih projekata jamstvo su vašeg uspjeha. Dopustite da vam demonstriramo mogućnosti za unaprjeđenje vaših razvojno-proizvodnih procesa i povećanje učinkovitosti vašeg tima. 

Želite li strukturirano planirati i optimizirati proizvodnju?

Vaš slijedeći korak počinje ovdje.