Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

ERP Integracija

Isplaniraj, integriraj, prosperiraj!

Životni ciklus svakog novog proizvoda ili promjene postojećeg uvijek započinju idejom!

Idejom za nove funkcionalnosti, idejom za nove primjene, za ispunjenje novih tržišnih zahtjeva i potreba.

Tijekom svog životnog ciklusa, proizvod prolazi različite faze razvoja uz brojna programska rješenja.

No, većinu životnog ciklusa proizvoda tvrtke rješavaju putem PLM programskog rješenja (Product Lifecycle Management) u kombinaciji s ERP programskim rješenjem (Enterprise Resource Planning).

Za veću učinkovitost i manje troškove potrebno je ova dva sustava – povezati.

Poželjan je što viši stupanj automatizacije kroz njihovu integraciju.

Rješenje za povezivanje je 3DEXPERIENCE platforma koja predstavlja sistematski organiziran koncept upravljanja informacijama o životnom ciklusu proizvoda.

Za tržišni uspjeh ključna je integracija s ERP sustavom, koji se fokusira na planiranu realizaciju proizvodnje, dakle, na financijski aspekt poslovanja. Poželjno je da podatkovni modeli budu dvosmjerno povezani putem automatiziranih procedura.

Kako se 3DEXPERIENCE platforma povezuje s ERP sustavima?

Potpuna integracija podatkovnih modela nije potrebna jer je presložena tako da proizvede pozitivan učinak. Povezivanje se zato fokusira na podatke relevantne za tečno funkcioniranje obaju sustava. 3DEXPERIENCE platforma „javlja“ ERP sustavu bitne podatke iz sastavnice proizvoda, dok ERP prenosi relevantne podatke za planiranje i praćenje proizvodnje.

Ovakva komunikacija riješena je na strani 3DEXPERIENCE platforme, izradom vanjske samostalne aplikacije ili putem integriranog dodatka u web pregledniku.

Želite znati više?

Ovom integracijom cjelokupni proizvodni proces postaje brži, jednostavniji i protočniji što se vrlo brzo ogleda u uštedi vremena i financija!