Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

SIMULIA i 3DEXPERIENCE

Zamislite i isprobajte virtualno, izradite u stvarnosti. Među dobrobitima koje je digitalizacija donijela svijetu tehnologije, jedna od najvećih svakako su velike mogućnosti i prednosti koje su omogućile virtualne simulacije. Optimiziranje proizvoda i procesa, povećanje učinkovitosti, smanjivanje rizika i broja promjena samo su neke od njih.

SIMULIA, programsko rješenje za simulacije, sadrži aplikacije za virtualnu validaciju i poboljšanje proizvoda, kao i učinkovito rješavanje fizikalnih problema. Naročito je moćna kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnosti materijala, kada se traže simulacije na kompozitnim materijalima i slično.

SIMULIA dolazi s ugrađenim implicitnim, eksplicitnim i CFD rješenjima, ali i s mogućnošću proširenja funkcionalnosti skriptiranjem i korištenjem potprograma. SIMULIA je opće priznata i u praksi je dokazano najbolja u svojoj kategoriji.

U upotrebi je u nizu industrija, a osobito je dobro prihvaćena u automobilskoj i avioindustriji. U automobilskoj industriji koristi se za razvoj, optimizaciju i validaciju dinamike vozila, za proračune niza elemenata važnih pri dizajniranju kabine kako bi bili zadovoljeni akustički, vizualni i ergonomski standardi. Upotrebljava se i za predviđanje performansi električnih motora, provjeru izdržljivosti karoserije i ovjesa te još puno toga.

Pri dizajniranju i proizvodnji zrakoplova upotrbljava se za širok raspon simulacija ključnih sustava, poput primjerice strukturalne validacije (važne za dobivanje certifikata) i provjere aerodinamičnosti i komunikacijskih sustava, analize vibracija…

Vrlo je cijenjena i u akademskim krugovima zbog visoke razine pouzdanosti rezultata. Veliki broj postojećih korisnika garancija je dobre kvalitete programske opreme, a u toj zajednici korisnika, koji su povezani preko foruma, možete razmijeniti znanja i iskustva, a i pronaći odgovore na neke probleme s kojima se susrećete. Osim toga, možete računati i na vrhunsku tehničku podršku na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te opsežnu stručnu dokumentaciju.

SIMULIA licencu je moguće prilagoditi kako bi što bolje odgovarala vašim potrebama i željama, a moguće ju je i naknadno modificirati dodavanjem specijaliziranih modula. Naravno, najbolji se rezultati postižu kada su programska rješenja integrirana na istoj platformi, zato je SIMULIA sada dostupna i na 3DEXPERIENCE platformi.

Otkrijte naše brendove

 

Naš portfelj obuhvaća aplikacije za 3D modeliranje, virtualne simulacije proizvoda i proizvodnih sustava,
kolaboraciju kao i pametnu obradu podataka.

Potreban vam je alat pomoću kojeg ćete moći brzo i efikasno reagirati na promjene u potrebama i željama kupaca i koji će istima osigurati jedinstveno iskustvo prilikom korištenja, i po kojem ćete biti prepoznati.
Napredno modeliranje površina u potpunosti je prilagođeno potrebama visoko kvalitetnih i sofisticiranih dizajna procesa kakvi karakteriziraju izradu vrhunskih automobila i zrakoplova.
Programsko rješenje za simulacije, set je aplikacija široko prihvaćen i u praksi dokazan kao najbolji u svojoj klasi, pogotovo kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnost materijala.
Omogućava uspostavu digitalnog kontinuiteta (Digital Continuity), što je evolucijski iskorak u odnosu na sadašnje sustave koji počivaju na pukoj razmjeni e-pošte, tablica i drugih dokumenata.
Skup alata i programa koji ubrzavaju, optimiziraju, kontroliraju i sinkroniziraju proces proizvodnje u industrijama poput automobilske, pomorske, industrijske opreme, energetike, građevine i sl., ali i robe široke potrošnje.
Inovacija iz CADCAM grupe znatno olakšava, ubrzava i pojeftinjuje proizvodni proces jednostavnijom i protočnijom komunikacijom između raznorodnih inženjerskih i dizajnerskih odjela.
Softver za automatizaciju i električne instalacije - Usredotočite se na električni dizajn. Pustite softver da obradi sve praktične detalje.
3DEXPERIENCE Arrow left
CATIA Arrow left
SIMULIA Arrow left
ENOVIA Arrow left
DELMIA Arrow left
MECODES Arrow left
PC | SCHEMATIC Arrow left

Želite znati više?

Rado ćemo predstaviti što sve SIMULIA i 3DX mogu učiniti za vas.