Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

SIMULIA i 3DEXPERIENCE

Zamislite i isprobajte virtualno, izradite u stvarnosti. Među dobrobitima koje je digitalizacija donijela svijetu tehnologije, jedna od najvećih svakako su velike mogućnosti i prednosti koje su omogućile virtualne simulacije. Optimiziranje proizvoda i procesa, povećanje učinkovitosti, smanjivanje rizika i broja promjena samo su neke od njih.

SIMULIA – razvoj kroz simulacije

 

SIMULIA, programsko rješenje za simulacije, sadrži aplikacije za virtualnu validaciju i poboljšanje proizvoda (Abaqus), kao i učinkovito rješavanje fizikalnih problema. Naročito je moćna kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnosti materijala, kada se traže simulacije na kompozitnim materijalima i slično.

Dokazano najbolja u svojoj kategoriji, SIMULIA dolazi s ugrađenim implicitnim, eksplicitnim i CFD rješenjima, ali i s mogućnošću proširenja funkcionalnosti skriptiranjem i korištenjem potprograma.

simulia modela vozila

U upotrebi je u nizu industrija, a osobito je dobro prihvaćena u automobilskoj i avioindustriji. U automobilskoj industriji koristi se za razvoj, optimizaciju i validaciju dinamike vozila, za proračune niza elemenata važnih pri dizajniranju kabine kako bi bili zadovoljeni akustički, vizualni i ergonomski standardi. Upotrebljava se i za predviđanje performansi električnih motora, provjeru izdržljivosti karoserije i ovjesa te još puno toga.

Pri dizajniranju i proizvodnji zrakoplova upotrebljava se za širok raspon simulacija ključnih sustava, poput primjerice strukturalne validacije (važne za dobivanje certifikata) i provjere aerodinamičnosti i komunikacijskih sustava, analize vibracija…

simulia on the laptop screen

Vrlo je cijenjena i u akademskim krugovima zbog visoke razine pouzdanosti rezultata. Veliki broj postojećih korisnika garancija je dobre kvalitete programske opreme, a u toj zajednici korisnika, koji su povezani preko foruma, možete razmijeniti znanja i iskustva, a i pronaći odgovore na neke probleme s kojima se susrećete. Osim toga, možete računati i na vrhunsku tehničku podršku na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te opsežnu stručnu dokumentaciju.

SIMULIA 3DEXPERIENCE

SIMULIA licencu je moguće prilagoditi kako bi što bolje odgovarala vašim potrebama i željama, a moguće ju je i naknadno modificirati dodavanjem specijaliziranih modula. Naravno, najbolji se rezultati postižu kada su programska rješenja integrirana na istoj platformi, zato je SIMULIA sada dostupna i na 3DEXPERIENCE platformi.

SIMULIA u industrijama

Zrakoplovstvo

Zrakoplovna industrija suočava se sa sve većim pritiskom da smanji troškove proizvodnje uz povećanje proizvodnih stopa. Korištenje simulacije u ranoj fazi dizajna može pomoći u smanjenju vremena razvoja, smanjenju troškova fizičkog testiranja i smanjenju rizika od neispunjavanja zahtjeva certifikacije.

Transport

Simulacije i virtualno testiranje su srž strategije za rješavanje izazova u aspektu razvoja vozila, dizajna, konstruiranja, proizvodnje i korištenja. Simulacije potiču inovacije i optimizaciju kako bi se brzo dospjelo na tržište s predvidljivim troškovima i smanjenim rizikom.

Industrijska oprema

Proizvođačima industrijske opreme omogućena su realistična simulacijska rješenja koja pomažu kod izazova kao što su analiza i optimizacija dizajna. Smanjena je potreba za fizičkim testiranjem te je moguće predviđanje stvarnog ponašanja sastavnih dijelova, struktura i kompletnih sustava.

High-Tech

Tvrtke u Hi-Tech industriji danas ne isporučuju samo fizičke proizvode, već i povezana i inteligentna korisnička iskustva. Virtualna izrada prototipa omogućuje simulacije visoke točnosti u mehaničkim, elektromagnetskim, fluidnim i toplinskim domenama – u svim fazama procesa dizajna proizvoda.

Medicina

Moguća je simulacija opterećenja ljudskog tijela, medicinske i kirurške opreme te načina na koji se oprema koristi. Simulacijski programi se koriste za simulaciju ugrađenih uređaja, ortopediju, ozljede mozga uslijed udarca glave, modeliranje tkiva, mehanike stopala i prijenosnih uređaja za praćenje krvi i sl.

Infrastruktura i energija

Simulacije omogućuju točno predviđanje stvarnog ponašanja velikih struktura i opreme, izvođenje linearne i nelinearne statičke/dinamičke analize, uključivanje učinaka uslijed toplinskih opterećenja i korozije/degradacije, simuliranje vibracija, loma i kvarova, kao i kao proučavanje međudjelovanja tekućina, plinova i struktura.

Roba široke potrošnje

Virtualno testiranje omogućuje dizajnerima da simuliraju kako će se novi dizajn proizvoda ponašati u svakoj fazi njegovog životnog ciklusa. To rezultira nižim troškovima, bržim izlaskom na tržište i poboljšanom održivošću. Optimizirani dizajn također potiče potrošače na odabir njihovih proizvoda.

Arhitektura, strojarstvo, građevina

Proizvođači i dobavljači koriste simulacijska rješenja za procjenu konstrukcijskih alternativa, suradnju na projektima i korištenje računalnih resursa za učinkovitiju analizu konstrukcija. Pomoću simulacija, moguće je predviđanje čvrstoće i deformacija u konstrukcijama u linearnom i nelinearnom režimu.

Pomorstvo

Učinkovita primjena simulacija neophodna je za uspjeh bilo kojeg procesa dizajna, razvoja i evaluacije pomorskih sustava. Korištenjem unificiranih alata za analizu konačnih elemenata moguće je ubrzati razvojne cikluse te sigurno i učinkovito upravljati proračunima i poduprijeti inovacije u dizajnu.

Želite znati više?

Rado ćemo predstaviti što sve SIMULIA i 3DEXPERIENCE mogu učiniti za vas.