Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

SIMULIA i 3DEXPERIENCE

Zamislite i isprobajte virtualno, izradite u stvarnosti. Među dobrobitima koje je digitalizacija donijela svijetu tehnologije, jedna od najvećih svakako su velike mogućnosti i prednosti koje su omogućile virtualne simulacije. Optimiziranje proizvoda i procesa, povećanje učinkovitosti, smanjivanje rizika i broja promjena samo su neke od njih.

SIMULIA, programsko rješenje za simulacije, sadrži aplikacije za virtualnu validaciju i poboljšanje proizvoda, kao i učinkovito rješavanje fizikalnih problema. Naročito je moćna kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnosti materijala, kada se traže simulacije na kompozitnim materijalima i slično.

SIMULIA dolazi s ugrađenim implicitnim, eksplicitnim i CFD rješenjima, ali i s mogućnošću proširenja funkcionalnosti skriptiranjem i korištenjem potprograma. SIMULIA je opće priznata i u praksi je dokazano najbolja u svojoj kategoriji.

U upotrebi je u nizu industrija, a osobito je dobro prihvaćena u automobilskoj i avioindustriji. U automobilskoj industriji koristi se za razvoj, optimizaciju i validaciju dinamike vozila, za proračune niza elemenata važnih pri dizajniranju kabine kako bi bili zadovoljeni akustički, vizualni i ergonomski standardi. Upotrebljava se i za predviđanje performansi električnih motora, provjeru izdržljivosti karoserije i ovjesa te još puno toga.

Pri dizajniranju i proizvodnji zrakoplova upotrbljava se za širok raspon simulacija ključnih sustava, poput primjerice strukturalne validacije (važne za dobivanje certifikata) i provjere aerodinamičnosti i komunikacijskih sustava, analize vibracija…

Vrlo je cijenjena i u akademskim krugovima zbog visoke razine pouzdanosti rezultata. Veliki broj postojećih korisnika garancija je dobre kvalitete programske opreme, a u toj zajednici korisnika, koji su povezani preko foruma, možete razmijeniti znanja i iskustva, a i pronaći odgovore na neke probleme s kojima se susrećete. Osim toga, možete računati i na vrhunsku tehničku podršku na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te opsežnu stručnu dokumentaciju.

SIMULIA licencu je moguće prilagoditi kako bi što bolje odgovarala vašim potrebama i željama, a moguće ju je i naknadno modificirati dodavanjem specijaliziranih modula. Naravno, najbolji se rezultati postižu kada su programska rješenja integrirana na istoj platformi, zato je SIMULIA sada dostupna i na 3DEXPERIENCE platformi.

Otkrijte naše brendove

 

Naš portfelj obuhvaća aplikacije za 3D modeliranje, virtualne simulacije proizvoda i proizvodnih sustava,
kolaboraciju kao i pametnu obradu podataka.

Potreban vam je alat pomoću kojeg ćete moći brzo i efikasno reagirati na promjene u potrebama i željama kupaca i koji će istima osigurati jedinstveno iskustvo prilikom korištenja, i po kojem ćete biti prepoznati.
Napredno modeliranje površina u potpunosti je prilagođeno potrebama visoko kvalitetnih i sofisticiranih dizajna procesa kakvi karakteriziraju izradu vrhunskih automobila i zrakoplova.
Programsko rješenje za simulacije, set je aplikacija široko prihvaćen i u praksi dokazan kao najbolji u svojoj klasi, pogotovo kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnost materijala.
Omogućava uspostavu digitalnog kontinuiteta (Digital Continuity), što je evolucijski iskorak u odnosu na sadašnje sustave koji počivaju na pukoj razmjeni e-pošte, tablica i drugih dokumenata.
Skup alata i programa koji ubrzavaju, optimiziraju, kontroliraju i sinkroniziraju proces proizvodnje u industrijama poput automobilske, pomorske, industrijske opreme, energetike, građevine i sl., ali i robe široke potrošnje.
Inovacija iz CADCAM grupe znatno olakšava, ubrzava i pojeftinjuje proizvodni proces jednostavnijom i protočnijom komunikacijom između raznorodnih inženjerskih i dizajnerskih odjela.
Softver za automatizaciju i električne instalacije - Usredotočite se na električni dizajn. Pustite softver da obradi sve praktične detalje.
Sve informacije o vašem proizvodu na dohvat ruke u vizualnom i intuitivnom sučelju. Vodeći proizvođači i robne marke temelje svoje poslovanje na Centrim PLM-u.
3DEXPERIENCE Arrow left
CATIA Arrow left
SIMULIA Arrow left
ENOVIA Arrow left
DELMIA Arrow left
MECODES Arrow left
PC | SCHEMATIC Arrow left
CENTRIC PLM Arrow left

Želite znati više?

Rado ćemo predstaviti što sve SIMULIA i 3DX mogu učiniti za vas.