Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Upravljanje sastavnicom (BOM Management)

Svaka uspješna priča počinje dobrim planom!

Sastavnica (Bill of Materials), kao temeljni dokument proizvodnje, ima stresan život. Svatko od nje traži nešto drugo. Različiti sudionici proizvodnog procesa trebaju različite informacije tijekom pojedinih faza razvoja proizvoda.

Naprimjer, razvojni inženjer, koji kreira CAD model, uobičajeno priprema brojne pomoćne dijelove od kojih samo mali broj ostaje u završnom modelu. Zbog raznovrsnosti nužnih informacija, posebice radi kontinuiteta različitih aktivnosti, sastavnicu je potrebno jednostavno centralizirati. Uz to, centralizirana sastavnica mora biti transparentna spram svih sudionika proizvodnog procesa, tijekom svih faza životnog ciklusa proizvoda.

3DEXPERIENCE platforma nudi upravo to – pametno upravljanje sastavnicom; osim dostupnosti centraliziranog modela sastavnice, omogućen je pristup podacima u realnom vremenu. To uklanja moguće nesporazume, “prazne hodove“ i skupe pogreške. Sastavnica se može mijenjati tijekom razvojnog procesa, prema konkretnim potrebama sudionika i organizacijskim pravilima.

Sastavnica razrađena prema centraliziranom 3Dmodelu:

  • povećava kvalitetu rada svih sudionika u procesu
  • smanjuje mogućnost pogrešaka do kojih dolazi zbog nepravodobne razmjene informacija.

Ovo nije kompletan popis svih oblika sastavnica koje se mogu javiti u proizvodnom procesu.

Brojne druge sastavnice na svoj način sudjeluju u ispunjavanju aktivnosti tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Naprimjer, tu su još:

  • sastavnica sa zahtjevima kupaca
  • funkcijska sastavnica s opisom potrebnih funkcionalnosti proizvoda
  • lokacijska sastavnica s podacima o fizičkim lokacijama koje sudjeluju u aktivnostima
  • i druge

Dakle, vrlo je jasno – centraliziranje modela s podacima o sastavnici itekako je nužno za protočniji i učinkovitiji proizvodni proces. Često se javlja potreba promatranja podataka iz više sastavnica – naprimjer – kada tijekom pripreme treba vidjeti na kojoj se lokaciji realiziraju određene funkcije i sl.

3DEXPERIENCE uspostavlja središnji model podataka za praćenje i organizaciju aktivnosti na proizvodima, što pojednostavnjuje procese i ubrzava organizaciju proizvodnje.

Komunikacija među sudionicima postaje brža, preciznija i jasnija čime se šanse da dođe do pogreške ili neusklađenosti u aktivnostima svodi na minimum. Pomoću funkcionalnosti 3DEXPERIENCE platforme možete pregledno pratiti i kontrolirati sve promjene na sastavnici.

Želite li strukturirano planirati i optimizirati proizvodnju?

 

Vaš slijedeći korak počinje ovdje.