Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Inovirajte jednostavnije nego ikad

PLM i 3DEXPERIENCE® platforma

Danas pojačano težimo održivosti. To podrazumijeva i težnje da svijet učinimo sigurnijim mjestom i lakše putujemo. Raste konkurencija i potražnja za novim tehnologijama, a zrakoplovna i obrambena industrija kontinuirano se prilagođavaju tim zahtjevima. U svojoj izgradnji nastavljaju dugu povijest i kulturu inovacija.

Kako bi postigle održivu inovaciju, organizacije trebaju učinkovitu suradnju. Nju im može pružiti samo digitalno povezan sustav stvaranja vrijednosti koji zovemo mrežom vrijednosti. Razvojno-proizvodni procesi nadrasli su linearne, sukcesivne procese i pretvorili se u procese koji u svojoj strukturi podsjećaju na mreže.

Zbog njihove kompleksnosti i zbog naravi društvene suradnje sudionika prikladnije ih je promatrati kao mreže vrijednosti (value network). Od svih koji surađuju i doprinose ovom sustavu zahtijeva se disciplina u svim fazama razvojno-proizvodnog procesa: od dizajna preko inženjeringa, do simulacije i proizvodnje.

Uspješne organizacije za razvoj proizvoda traže više od samog upravljanja životnim ciklusom proizvoda (PLM). Potrebna su im rješenja koja omogućavaju širi razvoj poslovanja i poticanje inovacija kroz povećanu agilnost i lakšu suradnju. Ovj blog pojašnjava načine na koje 3DEXPERIENCE platforma omogućava da inovacije unutar organizacije teku glatko.

Izazovi u inovacijskom procesu

Proizvodi trebaju zadovoljavati zahtjeve potrošača. Organizacije koje razvijaju proizvode nastoje ih na isplativ način plasirati na tržište. Izazov je raditi to na tehnički izvediv način koji osigurava profitabilnost.

Međutim, tržište se neprestano mijenja. Novi napredak tehnologije u kombinaciji s brzim promjenama potrošačkih preferencija od organizacija zahtijevaju da neprestano isporučuju održive inovacije ako žele ostati konkurentne.

Povećajte svoju učinkovitost i skratite vrijeme koje ne donosi dodanu inženjersku vrijednost.Ovo nije nimalo lak zadatak! Održiva inovacija zahtijeva trajnu suradnju na definiranju proizvoda od samih početaka.

Ovo nije nimalo lak zadatak! Održiva inovacija zahtijeva trajnu suradnju na definiranju proizvoda od samih početaka. Nije to isključivo tehnička suradnja (mehaničkih, električnih, softverskih i proizvodnih disciplina), već suradnja svih sudionika (internih i vanjskih) u mreži vrijednosti. Svi ovi timovi trebaju pristup ažuriranim informacijama o proizvodu kako bi doprinosili procesu razvoja i osigurali izvedivost u svakoj fazi.

Ako informacije o proizvodu ostaju u silosima (izolirane u određenim odjelima), timovi ne mogu održavati učinkovitu suradnju. Posao se duplicira, raste mogućnost pogreške, a sudionici nepotrebno gube vrijeme jer moraju tražiti najsvježije informacije.

PLM sustavi napravljeni su tako da dobro prate razvoj proizvoda. Međutim, oni ne olakšavaju inovacije. A tomu je tako jer se PLM sustavi usredotočuju na dizajn i potrebe inženjeringa.

Zbog toga su manje od pomoći ostalim aktivnim suradnicima u korištenju istih podataka o proizvodu. Kao rezultat toga mnogi sudionici nemaju pravovremeni pristup najnovijim informacijama o proizvodu što otežava dosljedno usklađivanje i provedbu razvojnih aktivnosti nad proizvodom.

Inženjeri izjavljuju da u prosjeku 20% vremena provedu radeći sa zastarjelim podacima., TECH-CLARITY

Uloga PLM-a

Rad na održivom rastu zahtijeva usklađivanje vaše PLM strategije s vašom poslovnom strategijom

Po definiciji, PLM omogućava sustavan pristup upravljanju životnim ciklusom proizvoda od početka do kraja njegova životnog vijeka. Kako bi to podržao, PLM upotrebljava čitav niz usklađenih alata kojima usklađuje i upravlja informacijama ključnima za razvoj proizvoda. Koje su to informacije određuje se u skladu s uspostavljenim inženjerskim i poslovnim procesima.

Tradicionalni PLM procesi obuhvaćaju dizajn proizvoda, upravljanje promjenama, konfiguraciju i upravljanje sastavnicom tj. popisom materijala (BOM). Ovi uobičajeni procesi već dugo predstavljaju temelje u organizacijama koje žele značajnije unaprijediti produktivnost i kvalitetu te skratiti vrijeme potrebno za plasman proizvoda na tržište.

Stvaranje održivog rasta zahtijeva usklađivanje vaše PLM strategije s vašom poslovnom strategijom. To znači da PLM ne treba gledati isključivo kao dio IT infrastrukture u organizaciji. On mora podržavati cjelokupnu strategiju održivog rasta i konkurentske prednosti.

Održiva inovacija zahtijeva povezivanje cjelokupne mreže vrijednosti oko jedinstvenog predstavljanja proizvoda. Uspješne organizacije digitalno se transformiraju i poboljšavaju način poslovanja kako bi riješile ovaj problem.

Usvajanje digitalizacije kao poslovne strategije podržava kontinuiranu razmjenu informacija. Time nestaje potrebe za razmjenom velikih datoteka. Sudionici tako mogu pristupiti ažuriranim podacima, gdje god i kad god im zatrebaju.

Proces digitalizacije pojačava prednosti PLM-a jer cjelokupnu mrežu vrijednosti povezuje u cjelinu i doprinosi jedinstvenoj definiciji proizvoda. Zajednički oblikovana definicija proizvoda omogućava da timovi imaju pravovremen i trajan pristup točnim informacijama o proizvodu. Na takav način učinkovitije mogu izvršavati svoje zadatke.

Digitalizacija podrazumijeva primjenu digitalne tehnologije u svrhu promjene poslovnog modela, osiguravanje novih prihoda i omogućavanje stvaranja novih vrijednosti., GARTNER, Gartnerov pojmovnik informacijske tehnologije 

Potreba za inovacijskom platformom

Najučinkovitiji način pojačavanja prednosti digitalizacije tijekom inovacijskog procesa jest uvođenje centralne digitalne platforme u oblaku (private cloud). Kada se razvoj proizvoda bazira na “inovacijskoj platformi”, osigurani su kritični uvjeti za agilno stvaranje vrhunskog proizvoda koji će oduševiti vaše kupce.

Važno je da su ove mogućnosti suradnje odvijaju usporedo, da tim radi na razvoju proizvoda, a sudionici mogu aktivno dijeliti znanje i stručnost tijekom razvojnog procesa.

Platformski pristup omogućava također učinkovitije upravljanje i pristup bazi znanja tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Cijeli svijet i tržište sustavno se okreću iskustvu. Ono predstavlja temeljni zaokret u samom tkivu globalne ekonomije što treba uvijek i ponovno naglašavati. Dosadašnja usredotočenost samo na robe i usluge vodi nas u ekonomsku isključivost. Iskustvo predstavlja zasebnu formu ekonomskog outputa i kao takvo ključno je za ekonomski prosperitet. ... Robe i usluge danas ustupaju mjesto iskustvu kao dominantnom obliku novog ekonomskog outputa, temelju rasta BDP-a (bruto domaćeg proizvoda) i izvorištu novih radnih mjesta na globalnoj razini. 
EKONOMIJA ISKUSTVA
Joseph Pine II i James H. Gilmore
Quotes

Platforma za inovacije

Organizacijama koje se bave razvojem proizvoda 3DEXPERIENCE platforma u oblaku tvrtke Dassault Systèmes pruža mogućnost da svoje poslovanje podignu na višu razinu – da uspostave vlastitu mrežu vrijednosti i snažnije uključe ljude u inovacije. Kada se dizajn nekog proizvoda bazira na jedinstvenoj, usklađenoj viziji, timovi lako razmjenjuju ​​ideje i postižu bolje rezultate. Sve to moguće je samo uz učinkovitu suradnju.

Rad na dizajnu u stvarnom vremenu proširuje mogućnosti i svi članovi organizacije mogu biti uključeni u proces razrade proizvoda. Platforma također daje mogućnost pristupa širem spektru aplikacija specifičnih namjena koje podržavaju i društvenu i strukturiranu suradnju.

3DEXPERIENCE platforma upravlja podacima o proizvodima u centralnoj bazi podataka (za razliku od međusobno nepovezanih datoteka). Izravan pristup dizajnu proizvoda i podacima korisnicima omogućava brzo pretraživanje, vizualizaciju i navigaciju ispravnim kontekstom dizajna s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme. Kada organizacija ima mogućnost naprednog pretraživanja i pristupanja bazi znanja, ona može poboljšati korištenje ranije napravljenih dijelova i tako smanjiti troškove.

Uspešni primeri digitalne transformacije pri nas in v regiji
Pojavom inovacijskih platformi, PLM tehnologija posljednjih godina doživljava snažan razvoj. Tehnologije digitalnih blizanaca temelje se na funkcionalnostima koje pruža PLM, no one omogućavaju i daleko disruptivnije oblike inovacija.
ACCENTURE
Dizajniranje disrupcije: Presudna uloga digitalnih blizanaca u ubrzavanju održivosti
Quotes

Povezivanje virtualnog i stvarnog svijeta

3DEXPERIENCE platforma u cloudu inovativna je platforma koja podržava suradnju temeljenu na mrežama vrijednosti. To je također poslovna platforma koja unaprjeđuje operacije sustava i omogućuje promjene poslovnih modela. Kombiniranjem ovih mogućnosti s 3D modelom stvara se temelj i podrška za realizaciju digitalnih blizanaca, a time i bolje korisničko iskustvo. Uz 3DEXPERIENCE platformu, predstavljanje digitalnog proizvoda dostupno je u stvarnom vremenu svim funkcijama i dionicima u bilo kojem trenutku, s bilo kojeg mjesta.

Digitalni blizanac proširuje 3D model u izvršni virtualni model fizičkog sustava koji upotrebljava znanja i iskustva preuzeta od procesa u stvarnom svijetu i tako ažurira digitalni model. Uz mogućnost korištenja digitalnog blizanca programeri tijekom razvoja mogu povezivati virtualni i fizički svijet na načine koji im dopuštaju da istraže, simuliraju i optimiziraju iskustva o proizvodima kao nikada dosad. Ovakva konvergencija omogućuje da stvarna znanja i iskustva poboljšaju virtualni model i poslovnu kreativnost podignu na novu razinu.

Rad s datotekama ima brojna ograničenja. Zbog toga je 3DEXPERIENCE platforma optimirana za rad s podacima i digitalnim modelima (data driven and model based). Ona nudi čitav niz aplikacija koje omogućavaju napredne funkcionalnosti te tako značajno unaprjeđuju razvoj novih proizvoda i korisničko iskustvo.

Aplikacije na platformi (role/ uloge) uključuju mogućnosti za:

 • dizajn i simulaciju
 • upravljanje podacima o proizvodu i životnim ciklusom proizvoda
 • planiranje proizvodnje, simulaciju i optimizaciju
 • brzu digitalnu procjenu proizvoda
 • društvene interakcije u stvarnom vremenu
 • analizu podataka i informacijsku inteligenciju.

PLM i 3DEXPERIENCE Platforma

3D EXPERIENCE PLATFORMA U CLOUDU ORGANIZACIJAMA PRUŽA NIZ MOGUĆNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM PROIZVODA.

 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA: Vođenje projekata u realnom vremenu s mogućnošću jednostavnog iterativnog planiranja. Omogućene su također potpomognute izmjene planova, provedba i nadzor.
 • UPRAVLJANJE PROMJENAMA: Praćenje promjena i upravljanje procesima obavještavanja svih sudionika na razini tvrtke.
 • UPRAVLJANJE KONFIGURACIJOM: Omogućava kontrolu inačica proizvoda radi brže isporuke personaliziranih proizvoda.
 • UPRAVLJANJE BOM-om: Omogućava personalizirane poglede na cjelovitu definiciju proizvoda (inženjerske i/ili proizvodne sastavnice).
 • UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA: Sigurno upravljanje verzijama dokumenata te kontrola i praćenje izmjena u njima.n

Uz to, 3DEXPERIENCE platforma omogućava rad s aplikacijama koje osiguravaju ispravno upravljanje podacima i procesima. One vam pružaju dodatne mogućnosti uz koje ćete lakše:

 • definirati nove proizvode
 • planirati portfelje proizvoda
 • razvrstavati, zaštititi i ponovno pristupati bazi znanja
 • osnažiti uobičajene procese kvalitete i podržavati regulatorne zahtjeve
 • uspostaviti ponovljive procese za postavljanje zahtjeva, reviziju i odobravanje usklađenosti materijala/ procesa s propisima.

Organizacije koje već koriste CATIA® V5, SOLIDWORKS® aplikacije i/ ili mehaničke i električne CAD programe, iste mogu povezati s 3DEXPERIENCE platformom. Obično se ostale Office aplikacije povezuju s platformom, a jednom kada su povezane, dizajneri mogu nastaviti s radom u svojim izvornim dizajnerskim aplikacijama.

Utjecaj stvarnog svijeta

EVIATION

IZAZOV: Francuski start-up XSun želi dizajnirati drugu generaciju autonomnog drona SolarXOne na solarnu energiju i poboljšati njegove performanse.

RJEŠENJE:Osnažen 3DEXPERIENCE Labom, XSun koristi 3DEXPERIENCE cloud platformu koja njihovim timovima omogućava da učinkovito dizajniraju, simuliraju i testiraju ovaj dron zahvaljujući Reinvent Sky rješenju.

PREDNOSTI: 

 • Skraćuje vrijeme izrade prototipa složenih sustava
 • Virtualno testira i optimizira rad drona i aerodinamiku
 • Mjeri i vizualizira interakcije između različitih podsustava u stvarnom vremenu, počevši od faze ulaznih zahtjeva
 • Omogućava da se multidisciplinarne kompetencije objedine za zajednički radi na jednoj platformi
 • Poboljšava suradnju među sudionicima bez obzira na mjesto ili funkciju na kojoj se nalaze.
3DEXPERIENCE omogućava nam dizajniranje i objedinjavanje svih naših podataka na centralnoj platformi. Tako imamo jedinstvenu, jasnu i preglednu konfiguraciju svih podsustava.
BENJAMIN DAVID
suosnivač i izvršni direktor XSUN
Quotes

CONTECHS

IZAZOV: Contechs, britanski pružatelj usluga automobilskog dizajna i inženjeringa, borio se s nepovezanošću timova koji su radili na nizu različitih, nepovezanih softverskih alata (rad u silosima). Željeli su postići potpunu transparentnost proizvodnog procesa. Zahtijevali su djelotvoran dizajn, vizualizaciju i metode prikupljanja podataka kojima bi premostili jaz s OEM proizvođačima originalne opreme i dobavljačima tijekom uvođenja različitih proizvodnih linija i rada na razvoju automobila budućnosti.

RJEŠENJE: Contechs je svoj proizvodni dizajn i inženjerske procese premjestio na 3DEXPERIENCE platformu kako bi omogućio sigurnu razmjenu podataka i neometanu suradnju s OEM proizvođačima originalne opreme i dobavljačima.

PREDNOSTI: Jedna platforma upravlja svim operacijama što omogućava otvorenu komunikaciju na razini cijele organizacije, pomaže timovima u zajedničkom radu i poboljšava njihovu suradnju s klijentima. Korištenje 3DEXPERIENCE platforme znači također smanjenje količine podataka za obradu, poboljšanje ponovne uporabe dizajna i povećanje produktivnosti.

Imamo enorman broj kompleksnih sustava, a Dassault Systèmes omogućio nam je da ih sve objedinimo na jednoj platformi. To nam je dalo toliko nužnu protočnost: povezanost s klijentima i dobavljačima te – naravno – zaštitu naših podataka.
DAN MORAN
Upravitelj IT grupe Contechs
Quotes

Nikada nije prerano ni prekasno da počnete koristiti 3DEXPERIENCE platformu. Cloud rješenje osigurava promptnost i efikasnost vašem timu. Osim toga, opsežan portfelj aplikacija s različitim ulogama omogućava da se platforma fleksibilno širi kako vaše potrebe ili vaše poslovanje rastu. 3DEXPERIENCE® platforma daje svježinu postojećim aplikacijama, koristi se u 11 različitih industrija i pruža bogat portfelj iskustava s industrijskim rješenjima.

Otkrijte naše brendove

 

Naš portfelj obuhvaća aplikacije za 3D modeliranje, virtualne simulacije proizvoda i proizvodnih sustava,
kolaboraciju kao i pametnu obradu podataka.

Potreban vam je alat pomoću kojeg ćete moći brzo i efikasno reagirati na promjene u potrebama i željama kupaca i koji će istima osigurati jedinstveno iskustvo prilikom korištenja, i po kojem ćete biti prepoznati.
Napredno modeliranje površina u potpunosti je prilagođeno potrebama visoko kvalitetnih i sofisticiranih dizajna procesa kakvi karakteriziraju izradu vrhunskih automobila i zrakoplova.
Programsko rješenje za simulacije, set je aplikacija široko prihvaćen i u praksi dokazan kao najbolji u svojoj klasi, pogotovo kada treba riješiti probleme vezane za kontakte, nelinearnost materijala.
Omogućava uspostavu digitalnog kontinuiteta (Digital Continuity), što je evolucijski iskorak u odnosu na sadašnje sustave koji počivaju na pukoj razmjeni e-pošte, tablica i drugih dokumenata.
Skup alata i programa koji ubrzavaju, optimiziraju, kontroliraju i sinkroniziraju proces proizvodnje u industrijama poput automobilske, pomorske, industrijske opreme, energetike, građevine i sl., ali i robe široke potrošnje.
Inovacija iz CADCAM grupe znatno olakšava, ubrzava i pojeftinjuje proizvodni proces jednostavnijom i protočnijom komunikacijom između raznorodnih inženjerskih i dizajnerskih odjela.
Softver za automatizaciju i električne instalacije - Usredotočite se na električni dizajn. Pustite softver da obradi sve praktične detalje.
Sve informacije o vašem proizvodu na dohvat ruke u vizualnom i intuitivnom sučelju. Vodeći proizvođači i robne marke temelje svoje poslovanje na Centrim PLM-u.
3DEXPERIENCE Arrow left
CATIA Arrow left
SIMULIA Arrow left
ENOVIA Arrow left
DELMIA Arrow left
MECODES Arrow left
PC | SCHEMATIC Arrow left
CENTRIC PLM Arrow left

Zanimaju me i ostale teme centra znanja

CADCAM Group webinar featured image
Kako do "Vaučera za digitalizaciju"
21.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Kako do "Vaučera za digitalizaciju" - Upute za
CADCAM Group webinar featured image
Kako najbolje iskoristiti "Vaučere za digitalizaciju"
14.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Sve o vaučerima za digitalizaciju na jednom mjestu.
Zašto je inkluzivno radno okruženje ključno za inovacije u poslovanju
Inovacije su ključni element za rast i razvoj poslovanja, a ključ inovacija su ljudi - i procesi
CADCAM Group webinar featured image
Primjena agilnosti u proizvodnji kroz integraciju rješenja DELMIA Ortems
25.04.2023. u 13:00 h, online - Proizvodnja bez stresa: Primjena agilnosti u proizvodnji kroz