Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

CATIA V5 Tips & Tricks

Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dvije metode strukturiranja geometrijskih elemenata; jedna koristi Geometrical Set, a druga Ordered Geometrical Set. Metode se bitno razlikuju po pristupu modeliranju. Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više pod-setova i da se organizira struktura stabla kada postane presložena ili kada stablo postane predugo. Ovakva struktura vrlo je fleksibilna. U geometrijski set možemo staviti bilo koji element koji želimo, pri čemu struktura ne mora biti logična i ne mora slijediti korake izrade samog modela.  

Ordered Geometrical Set odlikuje se strukturiranim načinom slaganja geometrijskih elemenata koji određuju dizajn. Ovdje se stvaranjem elementa kreira novi objekt, dok se prethodni elementi apsorbiraju. Apsorbirani elementi nisu vidljivi ni dostupni, oni kao da su ”maskirani” apsorbirajućim elementom. Kod ovog seta, redoslijed elemenata u strukturi stabla u skladu je s koracima stvaranja modela. Za razliku od elemenata unutar Geometrical Set-a, u Ordered Geometrical Set-u geometrijski elementi mogu se postaviti kao Current (slično kao u Part Design okruženju) čime se postavljamo na željeni korak u stvaranju modela. Svi elementi koji se u strukturi stabla nalaze iza Current elementa se ne vide.

Sljedeći primjer prikazuje razliku između modeliranja jednim odnosno drugim setom.

U novom Part-u dodat ćemo Geometrical Set pomoću naredbe Insert / Geometrical Set. Napravit ćemo jednostavan Extrude od prethodno kreirane linije. Zatim ćemo površinu Extrude presjeći s ravninom YZ.

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dvije metode strukturiranja geometrijskih elemenata; jedna koristi Geometrical Set, a druga Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više pod-setova i da se organizira struktura stabla kada postane presložena ili kada stablo postane predugo. Ovakva struktura vrlo je fleksibilna.
Ordered Geometrical Set odlikuje se strukturiranim načinom slaganja geometrijskih elemenata koji određuju dizajn.

Ako sada želimo ponovno iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sustav nam to dopušta bez obzira na to što smo Extrude.1 već presjekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.

Ako sada želimo ponovno iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sustav nam to dopušta bez obzira na to što smo Extrude.1 već presjekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.

Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također  dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.

Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.

Ako sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sustav nam to ne dopušta pa nas upozorava da ne možemo odabrati Extrude. 1 budući da je on već apsorbiran od strane elementa Split.1.

Ako sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sustav nam to ne dopušta pa nas upozorava da ne možemo odabrati Extrude. 1 budući da je on već apsorbiran od strane elementa Split.1.

Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo

Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.

Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.

Želim usavršiti svoje vještine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ako ne koristite
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više