Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Hole Dimension Table

CATIA V5 Tips & Tricks

Hole Dimension Table je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri prikažu u tablici. To je čest slučaj kada određeni pogled na crtežu sadrži puno rupa pa bi pojedinačno kotiranje svake od njih bilo vrlo nepregledno, tim više kada rupe nisu u nekom pattern-u.
Sljedeći primjer prikazuje kako generirati tablicu s položajem i pripadajućim polumjerima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. koje su “razbacane“ po površini bez nekog logičnog rasporeda pa je na crtežu napravljen pogled dolje desno. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).

Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri prikažu u tablici.
Sljedeći primjer prikazuje kako generirati tablicu s položajem i pripadajućim polumjerima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. koje su “razbacane“ po površini bez nekog logičnog rasporeda pa je na crtežu napravljen pogled dolje desno.

Tablica se generira klikom na ikonu. Prije toga potrebno je odabrati sve rupe, a u ovom slučaju. Odabrana su i sva tri Center Line-a. Zatim se pokrene naredba klikom na ikonu.

. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).

Otvara se izbornik gdje se može unijeti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti što će pisati uz referentne vrijednosti položaja rupa (najčešće REF). Potrebno je još označiti ono što se želi unijeti u tablicu (položaj X, položaj Y, polumjer).

Opcija Transpose Table međusobno će transponirati redove i kolone u tablici.

Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja; ako se ona uključi, potrebno je zatim kliknuti na ikonu    gdje je moguće definirati po kojim će se parametrima sortirati rezultati u tablici i hoće li to biti po rastućim ili padajućim vrijednostima.

Otvara se izbornik gdje se može unijeti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti što će pisati uz referentne vrijednosti položaja rupa (najčešće REF). Potrebno je još označiti ono što se želi unijeti u tablicu (položaj X, položaj Y, polumjer). Opcija Transpose Table međusobno će transponirati redove i kolone u tablici. Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja; ako se ona uključi, potrebno je zatim kliknuti na ikonu gdje je moguće definirati po kojim će se parametrima sortirati rezultati u tablici i hoće li to biti po rastućim ili padajućim vrijednostima.

Opcija Split Table služi za razdvajanje tablice na dva dijela, gdje se može definirati maksimalan broj redova ili maksimalna visina tablice.

U gornjem dijelu izbornika, pomoću ikone Flip Horizontally ili Flip Vertically moguće je okrenuti osi X i Y u odnosu na to kako ih je sustav postavio po default-u. Nakon što su postavljeni svi parametri, klikom na OK, generira se tablica.

Svakoj rupi na pogledu dodijeljena je referenca (A, B, C,…) koja odgovara onoj u tablici. Može se primijetiti da je u tablici generiran i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L); Naravno, ovdje je polumjer 0.

Svakoj rupi na pogledu dodijeljena je referenca (A, B, C,…) koja odgovara onoj u tablici. Može se primijetiti da je u tablici generiran i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L); Naravno, ovdje je polumjer 0.

Želim usavršiti svoje vještine

CADCAM Group webinar featured image
Kako do "Vaučera za digitalizaciju"
21.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Kako do "Vaučera za digitalizaciju" - Upute za
CADCAM Group webinar featured image
Kako najbolje iskoristiti "Vaučere za digitalizaciju"
14.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Sve o vaučerima za digitalizaciju na jednom mjestu.
Zašto je inkluzivno radno okruženje ključno za inovacije u poslovanju
Inovacije su ključni element za rast i razvoj poslovanja, a ključ inovacija su ljudi - i procesi
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja