Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Bounding box

CATIA V5 Tips & Tricks

CATIA V5 Bounding box je prva tema od serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

Bounding box je vrlo korisna funkcija, posebno u slučaju dijelova složenog oblika. Bounding box predstavlja fizički oblik određenog objekta koji se po veličini i formi može znatno razlikovati od vizualnog izgleda objekta.

Kako bi se kreirao Bounding box potrebno je odabrati Part body ili cijeli Part i potom kliknuti na ikonu Measure Inertia. Otvara se prozor Measure Inertia gdje se mogu iščitati razni podaci poput mase, zapremine, površine, momenata inercije.

Za kreiranje Bounding Box je potrebno klikniti na ikono Measure Inertia

Međutim, ovdje se ne prikazuju vrijednosti za Bounding box. Da bismo njih vidjeli, potrebno je kliknuti na Customize, uključiti opciju Principal Axes i kliknuti OK, čime se zatvara dodatni izbornik.

Da bi lahko to videli, je potrebno klikniti na Customize ter nato vključiti možnost Principal Axis in klikniti OK, s čimer se zapre dodatni meni.

Zatim je potrebno otvoriti granu Measure u stablu (ako želimo zadržati sve u stablu, prethodno je potrebno uključiti opciju Keep measure u glavnom prozoru).

Tu se ne prikazujejo vrednosti za Bounding box.

Na dnu stabla prikazane su vrijednosti BBLx, BBLy, BBLz koje predstavljaju mjere Bounding box-a.

Na dnu stebla so prikazane vrednosti BBLx, BBLy, BBLz, ki predstavljajo mere Bounding box-a.

Želim usavršiti svoje vještine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ako ne koristite
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više