Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

CATIA V5 FEM tečaj

Tečaj uključuje predavanja, demonstracijske primjere i vježbe. Vježbe su osmišljene tako da polaznici tečaja objedine znanje i koncepte stečene predavanjima i demonstracijama.

O tečaju

Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu komponenata (GPS modul) i analizu sklopa (GAS modul) uzimajući u obzir različite veze i odnose između komponenata (kruti spojevi, elastični spojevi, kontakti itd.).

Verzija softvera: V5-6R2018-21
Trajanje: 16 sati
Materiali: na engleskom
Razina: napredna
Ciljna publika: Programeri i konstruktori koji bi željeli koristiti CATIA V5 simulacije u ranom ciklusu razvoja proizvoda
Preduvjeti: osnovno poznavanje CATIA V5
Dostupno online: da
Predavač: dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znat ćete:

 • Poznavati osnove metoda konačnih elemenata i strukturnih simulacija
 • Definirajte materijal, granične uvjete i opterećenja
 • Stvaranje mreže konačnih elemenata
 • Uspostavite veze između komponenata
 • Modelirajte prednapete vijčane spojeve
 • Izračunajte vlastite frekvencije sustava
 • Analizirajte rezultate simulacije

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Introduction to GPSLekcija
 • Lekcija 2: The Finite Element MethodLekcija
 • Lekcija 3: Applying RestraintsLekcija
 • Lekcija 4: Using Virtual PartsLekcija
 • Lekcija 5: Applying LoadsLekcija
 • Lekcija 6: Creating & Applying MaterialsLekcija
 • Lekcija 7: 1D, 2D & 3D MeshingLekcija
 • Lekcija 8: Element QualityLekcija
 • Lekcija 9: Assembly FEA (GAS)Lekcija
 • Lekcija 10: Creating Assembly ConnectionsLekcija
 • Lekcija 11: Detecting & Defining ContactLekcija
 • Lekcija 12: Defining Bolt tighteningLekcija
 • Lekcija 13: Performing a Frequency AnalysisLekcija
 • Lekcija 14: Results Post Processing

Prijavite se na tečaj:

 

Želim naučiti više

MECODES Edukacija
Tijekom MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD-MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tijekom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Tijekom PC|Schematic tečaja imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 FEM
Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu