Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

CATIA V5 napredno modeliranje površina

Naučit ćete kreirati krivulje i površine, analizirati i provjeriti njihovu kvalitetu te popraviti greške.

O tečaju

Na tečaju za napredno modeliranje površina naučit ćete ključne napredne funkcije za rad s površinama u programskom rješenju CATIA i preporučene metode za konstruiranje i uređivanje modela s površinama.

Verzija softvera: V5-6R2018-21
Trajanje: 16 sati
Materiali: na engleskom
Razina: napredna
Ciljna publika: CAD korisnici, koji žele produbiti znanje o modeliranju površina
Preduvjeti: CATIA V5 osnove
Dostupno online: da
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znat ćete:

 • Napraviti žičani (“wireframe”) model pomoću krivulja I površina
 • Kreirati napredne i parametrizirane “swept” površin
 • Analizirati napredne površine i ispuniti “gap-e”
 • Upotrebljavati funkciju “blend”
 • Poboljšati kvalitetu i stabilnost geometrije

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Introduction into Generative shape design expert
 • Lekcija 2: Advanced wireframe features
 • Lekcija 3: Analysing and repair tools
 • Lekcija 4: Function Sweep
 • Lekcija 5: Function Blend
 • Lekcija 6: Surface Analysing
 • Lekcija 7: Surface additional features
 • Lekcija 8: Master exercise

Prijavite se na tečaj:

 

Želim naučiti više

MECODES Edukacija
Tijekom MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD-MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tijekom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Tijekom PC|Schematic tečaja imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 FEM
Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu