Kontakt Envelope

CATIA V5 napredni tečaj

Ne fokusiramo se samo na individualne feature i funkcije, nego se bavimo i s procesima i metodologijom za uspješno izvođenje specifičnih konstrukterskih zadataka. Na CATIA V5 naprednom tečaju ćete se upoznati sa tehnikama konstruiranja za izvedbu kompleksnih konstrukcijsko-dizajnerskih projekata. Kod toga je naglasak na učinkovitom i robustnom konstruiranju, koje nam omogućavaju napredne CATIA funkcije za parametrizaciju, pretok informacija i konstruiranje u kontekstu s linkovima.

Verzija softvera: V5-6R2018-21
Trajanje: 40 sati
Materiali: na engleskom
Razina: napredna
Ciljna publika: konstrukteri, razvojni inženjeri, tehnolozi
Preduvjeti: CATIA V5 osnove
Dostupno online: da
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znat ćete:

 • Konstruirati kompleksni model u CATIA V5 sučelju
 • Konstruirati i upravljati sa strukturiranim modelom
 • Kreirati komponente u kontekstu sklopa
 • Ponovno upotrijebiti (re-use) postojeće podatke
 • Upravljati s relacijama između komponenti u sklopu
 • Analizirati i doraditi nacrte

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Introduction into Mechanical design expert
 • Lekcija 2: Modelling complex parts
 • Lekcija 3: Creating Advanced Surfaces
 • Lekcija 4: Information flow
 • Lekcija 5: Creating advanced assembly
 • Lekcija 6: Contextual data, and link
 • Lekcija 7: Complex assembly
 • Lekcija 8: Part analysis

Prijavite se na tečaj:

 
Pogledajte tečajeve 

Današnje stanje s BOM-ovima
Nužnost za definiranim i sustavnim upravljanjem svim gore navedenim stavkama je izazov koji će
Poboljšanja za postojeće V5 korisnike i Connected Engineering
Poboljšanja za postojeće CATIA V5 korisnike i Connected Engineering
Postojeći ste korisnik V5 i tražite sljedeće poboljšanje za razvojni odjel?
Kako je sve počelo – početci upravljanja BOM-om?
Povijesno gledano metodologije nastanka sastavnice su se mijenjale kako su se mijenjale metodologije
Što je BOM?
BOM predstavlja najvažniji izvor informacija o jednom proizvodu tijekom njegovog životnog ciklusa.