Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Poznate najpomembnejše segmente PLM-a?

Product Lifecycle Management
ecycle Management

PLM (Product Lifecycle Management) postaja vse bolj nujen in neobhoden informacijski sitem v podjetjih. Pod svojim okriljem združuje različne discipline, ki vplivajo na definicijo, dinamiko in časovnim potekom razvoja izdelka. V nadaljevanju boste izvedeli, kateri so najpomembnejši segmenti informacijskega sistema, ki mu rečemo PLM.

Vodenje kosovnic

Vodenje kosovnic (BOM – Bill Of Material) je ena od osnovnih funkcionalnosti, ki združuje tehnični in komerciali del podjetja. Prodaja in nabava imata svoj pogled na kosovnico, med tem ko konstrukcija in tehnologija kreirata podatke. Svoje interese imata tudi kakovost in seveda vodstvo podjetja. Prodaja je tista, ki v podjetje prinese zahteve trga in posledično vpliva na kosovnico izdelka, nabavo zanima končna oblika kosovnice za nabavo ustreznih količin materiala, medtem ko razvojni inženirji kreirajo kosovnico (vključno z risbami) preko svojih orodij za načrtovanje in oblikovanje izdelkov in tehnologi pripravijo operacije, vire in surovi material za izdelavo izdelkov. Pomembno je da so vsa orodja integrirana v skupno okolje in da imajo vsi enak pogled na kosovnico. Vsaka sprememba s strani tistih, ki kreirajo podatke je zapisana in vidna v trenutku ko se shrani. Poznamo več oblik kosovnice, kot so inženirska kosovnica (EBOM – Engineering Bill Of Material), proizvodna kosovnica (MBOM – Manufacturing Bill Of Material) in storitvena kosovnica (SBOM – Service Bill Of Material).

Upravljanje življenjskega cikla izdelka

Pomembno je da ima dostop do podatkov vsak, ki potrebuje določene informacije v točno določenem času. Z upravljanjem življenjskega cikla podatkov PLM sistem poskrbi, da se v različnih obdobjih življenjskega cikla dinamično spreminja pravica kreiranja in spreminjanja določenih informacij oz. podatkov. 

Obstajajo različna stanja: 

  • »Privatno« – podatke vidi samo lastnik,
  • »V delu« – podatke vidijo vsi, ki so vključeni v določen projekt,
  • »Zamrznjeno« – podatkov se ne more več spreminjati, ker so namenjeni za pregled ampak imajo še vedno možnost vrnitve v stanje »V delu«,
  • »Odobreno« – podatki so zaklenjeni in se jih v tej obliki ne more več spreminjati, torej so primerni za nabavo, ali prehod v naslednji korak obdelave,
  • »Zastarelo« – tega podatka se podjetju ne uporablja več.

Upravljanje revizij podatka

S tem, ko sistem omogoča vodenje več revizij posameznega podatka se doseže potrebna dinamika dela v podjetju. V nekem trenutku je aktualna in skozi življenjski cikel potrjena določena revizija kosovnice ali posameznega parta izdelka in ta revizija je primerna za proizvodnjo, nabavo, marketing, itd. V zgodnejših fazah razvoja izdelka pa nastajajo že nove revizije izdelka, ki ne vplivajo na prej omenjene oddelke, saj še nimajo ustrezne potrditve. V trenutku, ko je nova revizija izdelka potrjena vsi deležniki vidijo aktualne podatke in s tem lahko svoje delo opravljajo z veliko večjo zanesljivostjo. Poleg tega imajo na razpolago tudi orodja, kot so 3D vizualizacija, primerjava med starim in novim, ker hitro vidijo v katerem delu se je izdelek spremenil in kaj je enako kot prej.

Upravljanje dokumentov (Document Management)

PLM sistem ni samo vodenje 3D CAD podatkov o izdelku ampak poleg tega lahko spremlja tudi življenjski cikel vse spremne dokumentacije, ki nastaja  v celotnem procesu razvoja izdelka (vhodne zahteve, spremna tehnična dokumentacija, delovna navodila, navodila za uporabo, certifikati, itd.).

Upravljanje sprememb (Change Management)

Upravljanje sprememb je zagotovo eden najpomembnejših segmentov PLM sistema. Upravljanje sprememb je zelo tesno povezano z vsemi prej opisanimi segmenti, kot so upravljanje kosovnic, življenjskega cikla in revizij podatkov. Upravljanje sprememb je večplasten proces, kjer bolj izkušeni zaposleni znajo oceniti razsežnosti spremembe. V procesu sprememb gre lahko za manjše popravke na izdelku, ki nimajo širšega vpliva. Če je sprememba malo večja lahko vpliva na tehnologijo izdelka ali na orodje, ki je potrebno za izdelavo določenega kosa. Lahko pa sprememba vpliva širše in je v to vpleteno celotno podjetje, ker je potrebna investicija, da se sprememba lahko realizira. To je samo grob oris možnih sprememb, sistem za vodenje mora omogočati transparenten vpogled v celoten proces z enostavnim dostopom do potrebnih podatkov, ki imajo vpliv in z enostavnim določanjem deležnikov, ki morajo odločati o realizaciji spremembe.

Upravljanje različnih CAD-sistemov (Multi-CAD Management)

Upravljanje različnih CAD-sistemov vključuje možnost upravljanja različnih MCAD in ECAD-sistemov, saj so CAD sistemi postali vse bolj kompleksni. Različna MCAD/ECAD orodja imajo prednosti in slabosti pri določenih operacijah, zato mora sodoben PLM sistem poskrbeti, da uporaba različnih programov na tok podatkov in proces nima vpliva. Gradnja skupne kosovnice, uporaba enakih procesov in življenjskega cikla za vse ekipe v podjetju pomeni da je manj možnosti za napake.

Upravljanje projektov / programov / portfeljev (Project / Program / Portfolio Management)

Upravljanje projektov/programov/portfeljev združuje spremljanje razvoja izdelkov od povpraševanja do »upokojitve« prek vnaprej določenih procesov in je logična smer razvoja PLM-a. Vodenje projektov v sklopu načrtovanja izdelka daje celotnemu procesu časovno komponento, ki je potreben za vpogled v trenutno stanje. Pri ponavljanju podobnih razvojnih aktivnosti pa možnost bolj dolgoročnega načrtovanja in boljši nadzor nad viri in stroški.

Upravljanje zahtev izdelka (Requirements Management)

Upravljanje zahtev izdelka pomeni upravljanje vseh zahtev, ki jih prejmemo od kupca / naročitelja v celotnem življenjskem ciklu izdelka. V razvojnem ciklu se pogosto zgodi, da se zahteve po izdelku dopolnjujejo. Končni izdelek mora izpolnjevati vse dogovorjene zahteve in če so te zahteve kupca vidne vsem, ki so vpleteni v izdelavo načrtov za izdelek je veliko bolj verjetno da bo izpolnitev vhodnih zahtev točna. Zahteve so povezane z ostalo dokumentacijo in imajo svoj življenjski cikel, saj je potrjevanje vhodnih zahtev ključno za čim bolj natančno definicijo razvoja.

Upravljanje konfiguracij izdelka (Product Configuration Management)

Za je logična nadgradnja vse bolj zapletenih razvojev izdelkov. Današnje izdelke lahko (skoraj vse) izdelujemo v različnih variantah in / ali konfiguracijah. V inženirskem svetu se govori o 150 odstotni kosovnici, ki vsebuje vse različice / konfiguracije izdelkov. Vnaprej določeni filtri lahko enostavno ustvarijo posamezne različice in / ali konfiguracije.

Preberite še ostale bloge

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.