Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Upravljanje zahtev

Proizvodnja, ki zadovoljuje vaše potrebe.

Zadovoljiti vse? V življenju nemogoče, tega niti ne poskušajte, ko pa gre za upravljanje zahtev v kompleksnem razvojnem procesu, je to zaželeno in od zdaj tudi veliko lažje, predvsem pa mogoče!

Specifikacija zahtev služi kot osnovni dokument za vsakega, ki se ukvarja z razvojem izdelka in procesa, testiranjem, izdelavo prototipov in proizvodnjo. Izpolnitev zahtev je dinamičen proces z zahtevami uporabnikov ter standardi, postopki in predpisi, ki se odvija ves življenjski cikel proizvoda.

Vsak, ki je vključen v proces razvoja in proizvodnje, dobro ve, da izpolnjevanje zahtev ni vedno preprosto, ker se zahteve pogosto spreminjajo in jih je zato včasih težko povezati z lastnostmi razvitega izdelka.

Platforma 3DEXPERIENCE z integracijo formatov Word ali Excel omogoča vnos seznama zahtev, zahteve pa se pretvorijo v posamezne elemente, ki jih preprosteje obvladujemo.

Vsaka posamezna zahteva je na ta način preprosto in hitro povezana neposredno z določeno dejavnostjo v razvoju ali proizvodnji. To zagotavlja, da je izdelek popolnoma skladen z naročilom, vi pa z lahkoto spremljate vse spremembe in imate popoln nadzor nad izdelkom ves življenjski cikel!

Upravljanje zahtev s platformo 3DEXPERIENCE zmanjša stroške in skrajša čas razvoja: delo je preglednejše, komunikacija znotraj delovnih skupin pa veliko hitrejša in jasnejša.

Tako se dvigne splošna kakovost vašega poslovanja.

Vaš naslednji korak k upravljanju življenjskega cikla izdelka se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte