Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Upravljanje sprememb

Upravljajte spremembe – ne dovolite, da spremembe upravljajo vas.

Spremembe na trgu so del vsakdana. Spreminjajo se trendi, želje in potrebe kupcev, postopki, povezani z dobavitelji, razvoj, proizvodnja … A ni potrebe, da vam spremembe povzročajo dodaten stres.

Upravljanje sprememb (Change management) vam v povezavi s platformo 3DEXPERIENCE omogoča, da sami upravljate spremembe in jih vpeljujete brez izgube delovnega ritma, ki vedno stane – kakor sami veste, uspešnega razvoja in proizvodnje namreč ni brez uspešno vpeljanih sprememb.

Uspešno izvajanje sprememb je odvisno od več dejavnikov v nadaljevanju:

Potrebni sta prilagodljivost in hitrost, a tudi premišljenost. Strukturiranost odločitev omogoči celovito izvedbo sprememb.

Prilagodljivost in hitrost je seveda lažje doseči v zgodnjih fazah življenjskega cikla izdelka, ko dela potekajo na virtualnem modelu in so stroški nižji.

Ko razvoj napreduje in imamo opravka z deli izdelka v fizični obliki, vsaka sprememba postane dražja. V tem primeru je treba uvesti strožje upravljanje sprememb, ki je seveda odvisno od konkretne težave.

Platforma 3DEXPERIENCE omogoča več ravni strogosti upravljanja sprememb, da se lahko za vsako fazo življenjskega cikla izdelka opredeli najprimernejši način upravljanja sprememb, ki zagotavlja najboljši rezultat ob najnižjih stroških.

Jasen vpogled v učinke sprememb: vključiti je treba vse, na kar vplivajo spremembe, in vse, kar vpliva na spremembe.

Spremembe kompleksnih sistemov lahko vključujejo različna področja (strojništva, elektrotehnike, pnevmatskih sistemov, hidravličnih sistemov, itd.), kar zaplete uvajanje spremembe, saj različni udeleženci delajo na različnih področjih, zaradi česar sta komunikacija in celovit vpogled ključnega pomena. Čeprav morda obstaja rešitev za določen problem na posameznem področju, lahko nasprotujoča zahteva z drugega področja onemogoči uvedbo take rešitve. Zato je potreben iterativni pristop, kakršnega omogoča platforma 3DEXPERIENCE.

Vsem udeležencem v procesu uvajanja spremembe omogoča preprost vpogled v vse dejavnike, ki so v spremembo vključeni.

Udeležencem v procesu spremembe je treba omogočiti vpogled v dejavnike, ki so vključeni v spremembo, v vse dokumente, ki nanjo vplivajo, prav tako pa tudi v informacije o poteku procesa, da posamezniki vedo, v kateri fazi je proces in kaj vse se od njih pričakuje. Na ta način se izognemo napakam, ki so posledica težav pri sinhronizaciji (sinhronizacija izvedena delno ali nesinhronizirano, človeški faktor itd.), saj vsi delajo na isti platformi,  istih objektih, za sinhronizacijo pa skrbi platforma.

Na ta način vsi udeleženci v procesu, od prodaje, nabave, razvoja (vsa področja: strojništvo, elektrotehnika, programiranje itd.), tehnologije, priprave proizvodnje pa do proizvodnje, hitro in natančno dostopajo do podatkov, ki jih potrebujejo.

Sprememba – njeni vzroki in rezultati – morajo biti na voljo in jasni vsem udeležencem v celotnem procesu.

Vse odgovorne osebe morajo imeti vpogled v težavo, njen izvor ter vpliv na izdelek in proizvodni proces. Dostop do teh informacij mora biti preprost in natančen. Treba je imeti informacije o vplivu, ki ga ima določena sprememba na posamezno fazo procesa in njeno učinkovitost. Zato 3DEXPERIENCE omogoča analizo učinka (Impact analysis) za vsak korak procesa.

Izkušnje vedno znova pokažejo, da je osnova vsake učinkovite rešitve za posamezen izziv iskanje in obravnava pravih podatkov. 

Vaš naslednji korak k upravljanju življenjskega cikla izdelka se začne tukaj

 

Za več informacij nas kontaktirajte