Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern

Nasveti za lažje delo s programsko opremo s CATIA V5

Reuse Pattern je nadaljevanje serije nasvetov CATIA V5 Tips & Tricks, ki jo bomo objavljali da bi vam olajšali delo s programsko opremo CATIA V5. 

Reuse Pattern je ukaz znotraj modula Assembly Design, ki omogoča ustvarjanje večino primerkov (instance) iz ene komponente ali podsklopa s pomočjo Pattern-a, ki je ustvarjen v Part-u.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Keep link with the pattern:

  • Aktivirana možnost – instance so v povezavi s Pattern-om, kjer se z naknadno spremembo Pattern-a spreminja tudi pozicija ustvarjenih instanc
  • Deaktivirana možnost – po ustvarjeni instanci ni povezave s Pattern-om v Skeltonu ali izvornem Part-u. Pattern se lahko zamenja ali izbriše brez vpliva na ustvarjene instance

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana možnost – ustvari se fleksibilna komponenta, ki je vidna v drevesni strukturi in vse instance so umeščene znotraj te komponente (priporočljivo, boljša preglednost drevesne strukture)
  • Deaktivirana možnost – instance ne bodo zapisane skupaj ampak bodo dodane v drevesni strukturi samostojno

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – ustvari instance originalne komponente brez prve komponente, ki je reprezentirana z originalno
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne premika, ampak se ustvari nova instanca glede na Pattern, na istem položaju kot izvorna komponenta
  • Cut & Paste the original component: izvorna komponenta se premesti v drevesno strukturo znotraj fleksibilne komponente

Na spodnji sliki je prikazana struktura enostavnega sklopa, kjer je uporabljena možnost Reuse Pattern za pozicioniranje vijaka. V produkt je najprej dodan Part, ki vsebuje samo osnovno geometrijo (Sketch za rotacijsko konturo in razdelilno ploskev, pozicijo prve luknje v odnosu z vijakom ter User Pattern). Takšen način modeliranja se imenuje skeleton metodologija. V naslednjem koraku je dodan Part2 (zgornja polovica), kjer je kopirana geometrija iz Parta1 (Skeleton).

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Ko je ustvarjena rotacijska kontura in razdelilna ploskev v komponenti Part2, naredimo prvo luknjo, za ostale pa uporabimo možnost User Pattern (modul Generative Shape Design). Funkcija User Pattern omogoča ustvarjanje Pattern-a glede na Sketch (npr. postavitev točk ali linij).

Pozicioniramo prvi vijak, za ostale pa uporabimo možnost Reuse Pattern, kjer se za Pattern izbere User Pattern, ki je ustvarjen v skeletonu ali v zgornji polovici (Part2).

V kolikor je pri ustvarjanju Pattern-a uporabljena možnost Cut & Paste the original component, se izvorna komponenta (prvi vijak) prav tako pojavlja znotraj fleksibilne komponente. 

Želim usavršiti svoje vještine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ako ne koristite
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više