Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

CATIA V5 Tips & Tricks: Multi-sections solid

Nasveti za lažje delo s programsko opremo s CATIA V5

CATIA V5 Multi-sections solid je nadaljevanje serije nasvetov CATIA V5 Tips & Tricks, ki jo bomo objavljali da bi vam olajšali delo s programsko opremo CATIA V5. 

Multi-sections solid se lahko naredi s povezovanjem dveh ali več presekov vzdolž izračunane ali drugače uporabniško definirane krivulje. Element se lahko naredi s pomočjo ene ali več vodilnih krivulj. Rezultat te funkcije je zaprt volumen.

S klikom na ikono zaženemo funkcijo in odpre se okno, v katerem je potrebno definirati profile (preseke), katere želimo povezati med seboj. Profili se med seboj ne smejo sekati. S klikom na Preview lahko vidimo, kako bo izgledalo narejeno telo (solid).

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje.

Smooth parameters

V meniju Smooth parameters lahko izberemo naslednji dve možnosti:

 • Angular correction  gladi Multi-sections solid po dolžini referenčne vodilne krivulje. To je potrebno, kadar se pojavijo nezveznosti (diskontinuitete) glede na tangentnost Spine krivulje ali pa se pojavijo nezveznosti normalne na referenčno vodilno krivuljo. Izenačevanje bo narejeno za vse nezveznosti, pri katerih znaša kotno odstopanje manj kot 0.5 ⁰, kar  pripomore k izdelavi elementa (feature-a) višje kvalitete.
 • Deviation odstopanja od referenčne vodilne krivulje.

Če uporabite obe možnosti hkrati, potem ni nujno, da bo Spine krivulja ostala znotraj danih odstopanj.

Spine

V zavihku Spine lahko izberemo Spine krivuljo, ki se sicer izračunava avtomatično. Potrebno pa si je zapomniti sledeče:

 • Priporočljivo je, da je Spine krivulja normalna na vsako ravnino presekov in da je tangentno zvezna. V nasprotnem primeru lahko pride do nepredvidljivih rezultatov.
 • Če ravnina, ki je normalna na Spine krivuljo preseka eno izmed vodilnih krivulj v dveh točkah, potem je priporočljivo, da se izbere tista točka, ki je bližje Spine krivulji.

Coupling

V zavihku Coupling je na voljo nekaj načinov spajanja krivulj:

 • Ratio – krivulje so povezane glede na razmerje ukrivljenosti abscis
 • Tangency krivulje su povezane v skladu s točkami tangentnih nezveznosti. Če število teh točk ni enako za obe krivulji, potem teh krivulj ne moremo povezati z uporabo te opcije
 • Tangency then curvature krivulje so povezane v skladu s točkami tangentnih nezveznosti in glede na ukrivljenost. Če število teh točk ni enako za obe krivulji, potem krivulj ne moremo povezati na ta način
 • Vertices krivulje so povezane z njihovimi vrhovi. Če nimajo enakega števila vrhov, jih ni mogoče povezati na ta način.
Coupling

Guides

V polju Guides lahko vnesemo vodilne krivulje: krivulje, ki se bodo uporabile, morajo biti združene, če so sestavljene iz več delnih krivulj (Join). Referenčne elemente (krivulje) lahko urejamo s klikom na posamezni element, kjer se pojavijo možnosti Replace, Remove in Add. Privzeto program sam izračuna Spine krivuljo, lahko pa v zavihku Spine vnesemo eno izmed vodilnih krivulj kot Spine krivuljo.

Relimitation

Zavihek Relimitation omogoča, da določimo začetno in končno mejo Multi-sections solid-a.

Lahko izberemo, da se Multi-sections solid omeji samo na začetnem preseku, končnem preseku, na obeh ali na nobenem:

 1. Ko sta izbrana oba preseka, je Multi-sections solid omejen z danima presekoma
 2. Ko ni izbran noben, ali pa je izbran le en presek, se Multi-sections solid kreira vzdolž Spine krivulje:
 • Če je Spine krivuljo definiral uporabnik, je Multi-sections solid omejen s koncema Spine krivulje
 • Če se Spine krivulja izračuna avtomatsko in ni postavljenih vodilnih krivulj, potem je Multi-sections solid omejen z začetnim presekom in končnim presekom
 • Če se Spine krivulja avtomatsko izračuna in so vodilne krivulje postavljene, potem je Multi-sections solid omejen s konci vodilnih krivulj

Če se Multi-sections solid kopira v nek drug objekt (copy/paste), se Sketch-i ne podvajajo. Podvojena funkcija kaže na že obstoječe Sketch-e. Ta lastnost je posebnost za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft in mnoge druge funkcije se Sketch podvoji, ko se podvoji funkciji.

Preberite si še ostale nasvete

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je ukaz znotraj modula Assembly Design, ki omogoča ustvarjanje večino primerkov
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodajanje besedila na Part
Včasih je na določeno površino 3D modela potrebno dodati besedilo (gravuro). V kolikor ne
Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri prikažu u tablici.
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
CATIA V5 Hole Dimension Table je nadaljevanje serije nasvetov CATIA V5 Tips & Tricks, ki jo bomo
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
V modulu Generative Shape Design (GSD) obstajata dve metodi modeliranja. Ena uporablja Geometrical