Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

Nasveti za lažje delo s programsko opremo s CATIA V5

Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set je nadaljevanje serije nasvetov CATIA V5 Tips & Tricks, ki jo bomo objavljali da bi vam olajšali delo s programsko opremo CATIA V5. 

V modulu Generative Shape Design (GSD)  obstajata dve metodi modeliranja. Ena uporablja Geometrical Set, druga pa Ordered Geometrical Set. Metodi se med seboj zelo razlikujeta v pristopu modeliranja.

Geometrical Set omogoča, da se različne geometrijske lastnosti grupirajo v en set oziroma več pod-setov ter da se organizira drevesna struktura, ko postane preveč zožena ali pa le-ta postane predolga. V geometrijski set se lahko vstavi katerikoli element, pri čemer ni potrebno, da je struktura logična. Ni potrebe po logičnem vrstnem redu, dokler je njihovo upravljanje neodvisno in ni pod vplivom pravil. Takšna struktura je zelo fleksibilna.

Za Ordered Geometrical Set je značilna sledljivost korakov, ki določajo dizajn in uporabo elementov. Tukaj ustvarjanje elementa ustvari nov objekt, predhodni elementi pa se absorbirajo. Absorbirani elementi niso več vidni niti dostopni. V tem setu je vrstni red elementov v drevesni strukturi skladen s koraki izdelave modela. Za razliko od elementov znotraj Geometrical Set-a, so lahko funkcije v Ordered Geometrical Set-u postavljene kot Current (podobno kot v Part Design okolju), s čimer se postavlja na želeno mesto pri ustvarjanju modela. Vse funkcije, ki se nahajajo v drevesni strukturi za Current, so skrite.

Naslednji primer prikazuje razlike med uporabo enega in drugega seta.

V novem Part-u dodamo novi Geometrical Set. To naredimo s pomočjo ukaza Insert / Geometrical Set. Naredili bomo enostavni Extrude od predhodno narejene linije, nato pa bomo površino Extrude presekali z ravnino YZ

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dvije metode strukturiranja geometrijskih elemenata; jedna koristi Geometrical Set, a druga Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više pod-setova i da se organizira struktura stabla kada postane presložena ili kada stablo postane predugo. Ovakva struktura vrlo je fleksibilna.
Ordered Geometrical Set odlikuje se strukturiranim načinom slaganja geometrijskih elemenata koji određuju dizajn.

Če želimo ponovno uporabiti Extrude.1 in iz njega narediti npr. Offset, nam sistem to dovoljuje, ne glede na to, ali smo Extrude.1 že presekali. V Parents and Children lahko vidimo, da sta iz Extrude.1 nastali dve funkciji: Split.1 in Offset.1.

Ako sada želimo ponovno iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sustav nam to dopušta bez obzira na to što smo Extrude.1 već presjekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.

Sedaj bomo kreirali nov part s pomočjo Ordered Geometrical Set. Dodamo ga s klikom na Insert / Ordered Geometrical Set. Naredili bomo isti Extrude od linije in ga presekali z ravnino YZ.

Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.

Če želimo ponovno uporabit Extrude.1 in iz njega narediti Offset, nam sistem tega ne omogoča. Opozori nas, da Extrude.1 ne moremo označiti, saj je že uporabljen pri drugi funkciji Split.1.

Ako sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sustav nam to ne dopušta pa nas upozorava da ne možemo odabrati Extrude. 1 budući da je on već apsorbiran od strane elementa Split.1.

Tukaj je mogoče narediti le Offset od zadnje funkcije (Split.1). Ko uporabljamo Ordered Geometrical Set ne moremo ponovno uporabiti že uporabljenega elementa.

Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.
Ovdje je jedino moguće napraviti Offset od posljednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set, nemamo mogućnost ponovnog korištenja već apsorbiranog elementa.

Želim usavršiti svoje vještine

CADCAM Group webinar featured image
Kako do "Vaučera za digitalizaciju"
21.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Kako do "Vaučera za digitalizaciju" - Upute za
CADCAM Group webinar featured image
Kako najbolje iskoristiti "Vaučere za digitalizaciju"
14.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Sve o vaučerima za digitalizaciju na jednom mjestu.
Zašto je inkluzivno radno okruženje ključno za inovacije u poslovanju
Inovacije su ključni element za rast i razvoj poslovanja, a ključ inovacija su ljudi - i procesi
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja