Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Dinamično planiranje proizvodnje: največji izziv vsake tovarne

Dinamično planiranje proizvodnje omogoča podjetjem v različnih panogah vpogled v zmogljivosti, omejitve in vire ter tako ustvari celovito sliko dejanskega stanja.

Eden največjih izzivov, s katerimi se lahko soočijo tovarne, je uporaba zastarelih orodij za planiranje, ki močno škodijo celotnemu proizvodnemu procesu. Takšna orodja postanejo ovira za moderen in sodoben način planiranja proizvodnje. Onemogočajo upoštevanje rokov, ustvarjanje najkakovostnejših končnih izdelkov in ustvarjajo zastoje pri delu. Nekatera izmed takšnih orodij so pogosto uporabljane Excelove tabele, ki so premalo učinkovite, ter večina ERP sistemov z omejenimi zmožnostmi modula za planiranje.

Vsako podjetje, ki se zanaša na tovrstno planiranje proizvodnega procesa, kljub temu, da ima najbolj usposobljene zaposlene, ne more biti dovolj konkurenčno, niti ne more pričakovati uspešnih rezultatov na letni ravni.

Kako dinamično planirati proizvodnjo in kako doseči najboljše rezultate ter dobavljati le visoko kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo vse zahteve trga, razkrivamo v nadaljevanju.

Ali dinamično planiranje proizvodnje zahteva uporabo APS sistema?

Vsako podjetje ima ERP kot osnovno temeljno programsko opremo in včasih je to edina programska oprema, ki jo ima podjetje. Vendar, ali so sistemi ERP dovolj? Glavni prednosti ERP sistema sta zbiranje podatkov in omogočanje vpogleda vanje. Po drugi strani pa imajo še vedno določene omejitve, kar zadeva možnosti dinamičnega planiranja proizvodnje.

Dinamično planiranje proizvodnje: največji izziv vsake tovarne

Planiranje oz. sama proizvodnja, včasih doživi določene stranske udarce in nepričakovane vsakodnevne dogodke. Lahko je na primer onemogočena dobava materiala, spremembe količin ali pa pride do izpadov zaradi okvar strojev in podobno.

V tem primeru ERP sistem ne more ustrezno rešiti problema ali pa se v večini primerov problem reši, ko je že prepozno.

APS sistem je sistem za napredno planiranje in razporejanje operacij ob določenih urah. Vse zbrane informacije so sinhronizirane, dodeljeni delovni nalogi ter dosežena funkcionalnost in relevantnost podatkov. Dodeljevanje operacij je proces usklajevanja proizvodnih potreb z viri za namene ustvarjanja izvedljivega proizvodnega načrta.

Lahko rečemo, da je APS hrbtenica celotnega proizvodnega cikla, saj vodi vse proizvodne operacije določenega podjetja ali tovarne.

Torej, ali sistem ERP zadostuje za dinamično planiranje proizvodnje? Preprosto povedano, v sodobnem času ERP sistem ne zadostuje za ustrezno delovanje proizvodnega procesa z vsemi njegovimi omejitvami in vsakodnevnimi spremembami. APS sistemi, kot je DELMIA Ortems, imajo glavno vlogo!

Kje je APS u digitalnem planiranju proizvodnje?

Zdaj, ko je več kot jasno, da je APS sistem pravzaprav orodje za napredno načrtovanje proizvodnje, se lahko vprašamo, kje je sploh pozicioniran.

APS sistem je še vedno zelo blizu ERP sistemu. Na določeni točki se združijo – in to je izmenjava podatkov, ki jih APS potrebuje za izdelavo kakovostnega dinamičnega plana proizvodnje.

V tem okolju sta tudi PLM, pa tudi MES (stanje proizvodnje).

Zakaj je DELMIA Ortems najboljša programska rešitev za dinamično planiranje proizvodnje?

Dinamično planiranje proizvodnje: največji izziv vsake tovarne

DELMIA Ortems je napreden sistem za načrtovanje proizvodnje, ki je popolnoma avtomatiziran in skrajša čas. Je dinamičen – več podatkov ima v realnem času, več izhodnih podatkov zagotavlja, sam proizvodni načrt pa je realen. Integrira se s skoraj vsemi ERP-ji na trgu in zagotavlja sodelovanje na najvišji ravni. Vsi, ki sodelujejo pri spremljanju proizvodnje, so v vsakem trenutku seznanjeni z vsemi spremembami in rešitvami.

Da bi premagali največji izziv vsake tovarne in podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo, DELMIA Ortems predstavlja najboljšo rešitev. Zakaj?

Ta programska rešitev ponuja različne možnosti planiranja proizvodnje in:

  • Planiranje z omejitvami (Constraints modeling),
  • Planiranje proizvodnih zmogljivosti (Capacity planning),
  • Iskanje ozkih grl (Bottleneck issues),
  • Dodeljivanje operacij (Scheduling),
  • Načrtovanje scenarijev in simulacij (What If scenariji).

Ortems pokriva kratkoročno planiranje, dodeljevanje operacij ter dolgoročno planiranje zmogljivosti in obremenitev. Kot tak predstavlja enega najnaprednejših APS sistemov, ki so na voljo na domačem trgu.

Delmia Ortems ponuja premagovanje vseh izzivov pri planiranju proizvodnje. Z uporabo modulov za kratkoročno in dolgoročno planiranje vaše podjetje pridobi popoln pregled nad načrtovanjem, upoštevanjem rokov in izboljšano produktivnostjo dela.

Za več informacij o naprednem planiranju proizvodnje in DELMIA Ortems se obrnite na strokovnjake iz CADCAM Lab!

Preberite še ostale bloge

Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.
people at the table talking about plm and erp
Ali vaše podjetje potrebuje PLM ali ERP?
Ali lahko ponudniki ERP naredijo PLM?" Zaključek je: za PLM potrebujete PLM. In šele nato