Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Dinamično planiranje

Dinamično planiranje je pojem, ki postaja vse bolj privlačen in zanimiv za vse, ki se ukvarjajo z vodenjem proizvodnje, pa tudi s planiranjem proizvodnih procesov v različnih industrijah.

Planiranje oz. načrtovanje vseh vidikov proizvodnje, s tem pa tudi zmogljivosti in kadrov, se pri nas pa tudi širše še vedno večinoma izvaja »ročno« in s pomočjo zastarelih orodij, kot so Excel tabele. Takšne rešitve zahtevajo in vzamejo veliko časa, puščajo malo prostora za človeške napake in manevriranje s težavami in izzivi, ki se vsakodnevno pojavljajo. Za podjetja, ki ne uporabljajo sistemov ERP, MES ali PLM, postane delo še težje, planerji proizvodnje pa težko določijo prioritete v delovnem procesu. Vse to vodi do neučinkovitega in precej statičnega planiranje, kar posledično prinaša zamude v proizvodnji, čakanje in končni izdelek, ki ne izpolnjuje vseh pogojev in preferenc uporabnikov.

Da bi preprečili tovrstne težave v proizvodnem procesu, je potrebno narediti revolucionarne spremembe. Takšne spremembe je prineslo dinamično planiranje.

Kaj pravzaprav je dinamično planiranje?

Dinamično planiranje je oblika načrtovanja/planiranja proizvodnje, ki svoj uspeh dolguje digitalni preobrazbi poslovanja. Gre za planiranje, ki nam omogoča celovit vpogled v proizvodni proces v vsakem trenutku, kjer koli se nahajamo – sredstva, ki jih imamo, zmogljivosti, delovno silo, podatke, spremembe rokov, količine in razne spremembe, ki jih izvajamo med delom.

dinamicko poslovanje

Osnovni pomen dinamičnega planiranja je možnost izdelave različnih scenarijev in načrtovanja simulacij glede na najpomembnejše in ključne kazalce, da bi proizvodni proces potekal na najučinkovitejši način.

Tudi če ima vaše podjetje, ki še vedno uporablja zastarela orodja in metode planiranja, najbolj izkušenega planerja, še vedno ne more imeti popolnega vpogleda v vse vidike proizvodnje, niti ne more predvideti vseh možnih scenarijev in pravočasno odpraviti težav brez zastoja proizvodnje in brez izgub za vaše podjetje.

Dinamični način planiranja zmanjšuje možnost človeških napak, omogoča boljše upravljanje časa in izboljša produktivnost vašega podjetja. Z gotovostjo lahko trdimo, da dinamično planiranje zagotovo vpliva na kakovost končnega izdelka in zadovoljstvo končnih uporabnikov.

Primerjava ERP in APS sistemov – Ali je sistem ERP primeren za dinamično planiranje?

Sistemi ERP in APS sta dva pojma, ki sta tesno povezana s planiranjem proizvodnje Ko govorimo o digitalnem planiranju proizvodnje, je pomembno omeniti, da ta sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat je bil MRP opredeljen kot osnovna programska oprema, ki služi reševanju nalog in preko katere se izvaja blagovna, materialna in knjigovodska regulacija. MRP in ERP še danes uporabljajo številna podjetja po vsem svetu.

erp arp sistemi dinamicko poslovanje

ERP sistemi imajo svoje prednosti, a tudi svoje omejitve. Glavna prednost tovrstnih sistemov je, da zelo učinkovito zbirajo podatke in nam omogočajo vpogled vanje. Če pa upoštevamo, da sodoben način proizvodnje pomeni nepričakovane dogodke, ki se dogajajo vsak dan in vsako uro, informacije o zamudah in podobno, dobimo vpogled v omejitve teh sistemov, ko gre za dinamično planiranje. Ko pride do izpada ali napak, podatki, ki so zbrani v sistemu ERP, niso več relevantni, zato je treba počakati na odpravljanje težav, reprogramiranje s strani podjetja, ki je vgradilo ERP sistem v naše poslovanje in podobno. Vse to vodi do izgube časa, a tudi kapitala, zaradi čakanja in pogosto tudi nezadostne kakovosti končnega izdelka. Ko govorimo o dinamičnem planiranju, potrebujemo rešitve, ki so vedno in povsod na voljo. Zato se obrnemo na APS sisteme.

Sistemi APS pravzaprav predstavljajo napredno planiranje in dodeljevanje operacij ob določenem času. APS velja za hrbtenico celotnega proizvodnega cikla v proizvodnji, saj vodi vse proizvodne operacije enega podjetja – na eni strani zbira in sinhronizira podatke, na drugi strani pa usklajuje proizvodne potrebe in razpoložljive vire.

APS je orodje za dinamično planiranje, ki dosega najboljše rezultate. Eden najnaprednejših sistemov APS je zagotovo DELMIA Ortems v okviru platforme 3DEXPERIENCE.

Kaj je DELMIA Ortems?

DELMIA Ortems je pravzaprav napreden sistem za planiranje in dodeljevanje operacij, ki je popolnoma avtomatiziran in dinamičen ter omogoča skrajšanje časa, ki je potreben za izvajanje nalog in planiranje procesov.

Dinamičnost je pravzaprav tisto, kar odlikuje programsko sistem DELMIA Ortems. Njegova sposobnost prilagajanja vsem vrstam sprememb vašemu podjetju prihrani čas in denar ter vam omogoča jasen in natančen vpogled v vse omejitve ter prepoznavanje ozkih grl v proizvodnji.

Kakšne so možnosti sistema DELMIA Ortems pri dinamičnem planiranju?

DELMIA Ortems, ki je del platforme 3DEXPERIENCEplatforme za digitalno preobrazbo podjetja, nam nudi različne možnosti planiranja proizvodnega procesa.

DELMIA Ortems sistem

Najprej nam nudi možnost planiranja z omejitvami. Kaj to pravzaprav pomeni? Pri izdelavi plana se lahko uporabijo vsi pomembni podatki, ki lahko vplivajo na končni rezultat planiranja in končni čas izvedbe – ljudje, oprema, čas, prostor, kvadratura objekta, stroji in podobno. Nato DELMIA Ortems omogoča planiranje kapacitet proizvodnje. Ves čas boste imeli popoln vpogled v zapolnitev določenih delovnih mest glede na dane kapacitete, glede na koledarje.
Naslednja, a nič manj pomembna sposobnost tega sistema je iskanje in označevanje ozkih grl v proizvodnji. Sistem vam omogoča, da vnaprej vidite, kje so ozka grla, na katerih delovnih mestih, v katerem časovnem obdobju, kar vam daje možnost prerazporeditve in nadaljevanja dela.

Morda tudi najpomembnejša prednost uporabe sistema za dinamično planiranje znotraj platforme 3DEXPERIENCE je simulacija planiranja. Če se med proizvodnim procesom pojavijo spremembe, vam simulacije zagotovijo veliko različnih rešitev za ta problem. Posebna ugodnost so tako imenovani What if scenariji, kjer lahko v le nekaj minutah pregledate, zabeležite in primerjate vse možne scenarije za vaš trenutni problem ter izberete najboljšo rešitev.

Vsi ti dejavniki skupaj omogočajo, da programska rešitev DELMIA skrajša vaš proizvodni čas, čas priprave, čas planiranja in zmanjša zaloge ter poveča vpogled v planiranje in produktivnost vašega dela.

Katere kazalnike lahko spremljamo s pomočjo programske rešitve DELMIA Ortems?

Da bi bilo dinamično planiranje uspešno, lahko preko sistema DELMIA Ortems spremljate ključne kazalnike, v katero smer gre plan proizvodnega procesa.

dinamicko planiranje proizvodnje

Tako lahko spremljate splošne kazalnike, kot je uskladitev začetka in konca operacij ali uskladitev zaključka delovnih nalogov. Na voljo so vam kazalniki za delovne naloge (zamuda, odstotek izvedbe delovnih nalogov).

Med ključne kazalnike so vključeni tudi kazalniki stroškov – stroški surovin, zalog, obratovalni stroški in podobno. Spremljate lahko tudi kazalnike strojev in opreme – obremenitev, zasedenost, povprečna čakalna doba in učinkovitost.

Dinamično planiranje in digitalna preobrazba poslovanja

Dinamično planiranje je res osnova za izboljšanje uspešnosti in poslovanja podjetja.

Programska rešitev, kot je DELMIA Ortems, omogoča hitro in dinamično planiranje vseh proizvodnih procesov ter enoten vpogled v centralizirano digitalno bazo podatkov. Pomembno je omeniti, da se lahko DELMIA zelo enostavno in hitro poveže z obstoječimi ERP sistemi v vašem podjetju.

softeri za unapredjenje poslovanja

Dinamično planiranje je zagotovo pomemben del digitalne preobrazbe vašega podjetja. Da bi bilo vaše podjetje uspešno in sledilo globalnim spremembam, je dobro, da so del tega procesa platforme, kot je 3DEXPERIENCE, ki zbira vse podatke o celotnem proizvodnem procesu na enem mestu, in programske rešitve, kot sta CATIA in DELMIA. Le tako bodo vaši končni izdelki veliko boljši, vaše poslovanje pa veliko naprednejše!

Podjetje CADCAM Lab je lahko vaš zanesljiv partner in vam pomaga, da pustite zastarele metode planiranja in poslovanja v preteklosti. Pomagali vam bomo vstopiti v svet dinamičnega planiranja in digitalne preobrazbe na najhitrejši in najučinkovitejši način!

Preberite še ostale bloge

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.