Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Dinamično planiranje kapacitet proizvodnje tečaj

Na tečaju se boste spoznali s programsko rešitvijo DELMIA Ortems Manufacturing Planner.

Dinamično načrtovanje kapacitet proizvodnje

Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti programske opreme DELMIA Ortems. Fokus bo na DELMIA Ortems Manufacturing Planner

Verzija programske opreme: Ortems 2022
Trajanje: 24 šolskih ur
Materiali: v slovenščini ali angleščini
Raven: osnovna
Ciljna publika: tečaj je namenjen planerjem in vodjam proizvodnje, ki nimajo izkušenj s programsko opremo DELMIA Ortems
Predavatelj: Robert Vičič
Jezik predavanja: slovenščina

Na tečaju se boste spoznali s programsko rešitvijo DELMIA Ortems Manufacturing Planner za dinamično planiranje kapacitet proizvodnje. Naučili se boste uskladiti obremenitve delovnih nalogov z zmogljivostjo in roki ter prepoznati ozka grla v proizvodnji. Prav tako boste izvedeli, kako spreminjati urnike in se seznanili z what-if simulacijami, da se boste lahko hitro odzvali na nepredvidljive dogodke, težave z zmogljivostjo, spremembe v povpraševanju itd. Tečaj je lahko prilagojen industriji, v kateri poslujete.

Po končanem tečaju boste znali:

  • Upoštevati roke vaših strank in izboljšali storitve
  • Predvideti in nadzorovati nihanja obremenitve
  • Sinhronizirati proizvodnjo med različnimi proizvodnimi področji
  • Predvideti in nadzorovati nihanja obremenitev

Za več informacij o tečaju, terminih ter prijavah nas kontaktirajte.

Prijavite se na tečaj
Prijavite se še na ostale tečaje

DELMIA Ortmes course
Dinamično planiranje kapacitet proizvodnje tečaj
Na tečaju se boste spoznali s programsko rešitvijo DELMIA Ortems Manufacturing Planner.
delmia ortems
Dinamično planiranje in terminiranje proizvodnje tečaj
Na tečaju se boste seznanili z DELMIA Ortems Production Scheduler.
SIMULIA tečaji
Ostali SIMULIA tečaji
V CADCAM Lab-u vam v sklopu izobraževalnega centra nudimo različne tečaje za programsko opremo
CATIA certifikacija
CATIA V5 certifikacija
CADCAM Lab je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka za Dassault Systemes programsko