Skip to main content
Kontakt

CATIA V5 Napredno modeliranje površin

Tečaj CATIA V5 Napredno modeliranje površin zajame vse ključne napredne funkcije za delo s površinami v CATII ter podaja priporočene metode za konstruiranje in urejanje modelov s površinami. Naučili se boste kreirati krivulje in površine, analizirati in preverjati njihovo kakovost ter odpravljati napake.

Verzija programske opreme: V5-6R2018-22
Trajanje: 24 šolskih ur
Materiali: v angleščini
Raven: napredna
Ciljna publika: tečaj je namenjen CAD uporabnikom, ki želijo poglobiti svoje znanje o modeliranju površin
Predpogoji: predhodno osnovno znanje pri uporabi programske opreme CATIA V5
Predavatelj: Jaša Sketelj
Jezik predavanja: slovenščina

Po končanem tečaju boste znali:

 • ustvariti žični (“wireframe“) model z uporabo krivulj in površin,
 • kreirati napredne in parametrizirane “swept” površine,
 •  analizirati napredne površine in zapolniti “gap-e”,
 • uporabljati funkcijo “blend“,
 • izboljšati kakovost in stabilnost geometrije.

Podrobno o vsebini: 

 • Lekcija 1: Introduction into Generative shape design expert
 • Lekcija 2: Advanced wireframe features
 • Lekcija 3: Analysing and repair tools
 • Lekcija 4: Function Sweep
 • Lekcija 5: Function Blend
 • Lekcija 6: Surface Analysing
 • Lekcija 7: Surface additional features
 • Lekcija 8: Master exercise

Za več informacij o tečaju, terminih ter prijavah nas kontaktirajte.

Prijavite se na tečaj
Prijavite se še na ostale tečaje

SIMULIA tečaji
Ostali SIMULIA tečaji
V CADCAM Lab-u vam v sklopu izobraževalnega centra nudimo različne tečaje za programsko opremo
CATIA certifikacija
CATIA V5 certifikacija
CADCAM Lab je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka za Dassault Systemes programsko
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 Osnovni tečaj
Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti CATIA V5. Prav tako boste izvedeli, kako
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredni tečaj
Na CATIA V5 naprednem tečaju se boste seznanili s tehnikami konstruiranja za izpeljavo kompleksnih