Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

SIMULIA - Uvod v Abaqus

Tečaj vsebuje predavanja, demonstracijske primere in vaje. Vaje so oblikovane tako, da udeleženci tečaja utrdijo znanje in koncepte, pridobljene skozi predavanja in demonstracijske primere na programski opremi SIMULIA Abaqus.

SIMULIA – Uvod v Abaqus

Tečaj ponuja strnjen in praktičen uvod v modeliranje in analize v programski rešitvi Abaqus ter pokriva programska orodja Abaqus/CAE, Abaqus Standard in Abaqus Explicit. Naučili se boste, kako reševati linearne in nelinearne probleme, spremljati potek reševanja robnega problema ter pregledovati in razumeti rezultate analize z uporabo interaktivnega Abaqusovega pre in post procesorja.

Verzija programske opreme: 2018-2022
Trajanje: 32 šolskih ur
Materiali: v angleščini
Raven: osnovna
Ciljna publika: tečaj je namenjen je uporabnikom, ki za izgradnjo FEM modelov primarno uporabljajo Abaqus/CAE
Predpogoji: osnovno znanje mehanike kontinuuma in osnove metode končnih elementov
Predavatelj: doc. dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: slovenščina
Razpoložljivi termini:
23. – 26. januar 2023 (v slovenščini)
3. – 6. januar 2023 (v angleščini)

Po končanem tečaju boste znali:

 • uporabljati Abaqus/CAE za izgradnjo kompletnega FEM modela,
 • uporabljati Abaqus/CAE za spremljanje poteka analize,
 • uporabljati Abaqus/CAE za pregled in analizo rezultatov,
 • reševati strukturne probleme z uporabo orodij Abaqus/Standard in Abaqus/Explicit ob upoštevanju nelinearnosti v materialnem odzivu, velikih deformacijah in kontaktov.

Podrobno o vsebini: 

 • Lekcija 1: Overview of Abaqus
 • Lekcija 2: Working with Geometry in Abaqus
 • Lekcija 3: Working with Models created outside Abaqus
 • Lekcija 4: Material and Section Properties
 • Lekcija 5: Assemblies in Abaqus
 • Lekcija 6: Steps, Output, Loads, and Boundary Conditions
 • Lekcija 7: Meshing Imported and Native Geometry
 • Lekcija 8: Job Management and Results Visualization
 • Lekcija 9: Linear and Nonlinear Problems
 • Lekcija 10: Static, General Analysis procedure
 • Lekcija 11: Static, Linear Perturbation; Buckle & Frequency procedures; Multistep Analyses
 • Lekcija 12: Dynamic, Explicit procedure
 • Lekcija 13: Analysis Continuation Techniques
 • Lekcija 14: Constraints and Connections
 • Lekcija 15: Contact Appendix: Element Selection Criteria; Analyzing Nonlinear Quasi-Static Problems; Heat Transfer & Thermal-Stress Analysis”

Prijavite se na tečaj
Prijavite se še na ostale tečaje

SIMULIA tečaji
Ostali SIMULIA tečaji
V CADCAM Lab-u vam v sklopu izobraževalnega centra nudimo različne tečaje za programsko opremo
CATIA certifikacija
CATIA V5 certifikacija
CADCAM Lab je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka za Dassault Systemes programsko
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 Osnovni tečaj
Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti CATIA V5. Prav tako boste izvedeli, kako
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredni tečaj
Na CATIA V5 naprednem tečaju se boste seznanili s tehnikami konstruiranja za izpeljavo kompleksnih