Skip to main content
Kontakt

CATIA V5 FEM

Tečaj pokriva strukturne simulacije v programski rešitvi CATIA V5. Vključuje tako analizo komponent (GPS modul) kot analizo sklopov (GAS modul) z upoštevanjem različnih povezav in relacij med komponentami (toge povezave, elastične povezave, kontakti itd.).

Verzija programske opreme: V5-6R2018-22
Trajanje: 16 šolskih ur
Materiali: v angleščini
Raven: napredna
Ciljna publika: razvojniki in konstrukterji, ki bi radi uporabili simulacije v programu CATIA V5 zgodaj v razvojnem ciklu izdelka
Predpogoji: osnovno poznavanje CATIA V5
Predavatelj: doc. dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: slovenski

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 • poznali osnove metode končnih elementov in strukturnih simulacij,
 • definirali material, robne pogoje in obremenitve,
 • generirali mrežo končnih elementov,
 • postavili povezave med komponentami,
 • modelirali prednapete vijačne zveze,
 • izračunali lastne frekvence sistema• Analizirali rezultate simulacij.

Tečaj je razdeljen na sledeče zaključene celote:

 • Lekcija 1: Introduction to GPS
 • Lekcija 2: The Finite Element Method
 • Lekcija 3: Applying Restraints
 • Lekcija 4: Using Virtual Parts
 • Lekcija 5: Applying Loads
 • Lekcija 6: Creating & Applying Materials
 • Lekcija 7: 1D, 2D & 3D Meshing
 • Lekcija 8: Element Quality
 • Lekcija 9: Assembly FEA (GAS)
 • Lekcija 10: Creating Assembly Connections
 • Lekcija 11: Detecting & Defining Contact
 • Lekcija 12: Defining Bolt tightening
 • Lekcija 13: Performing a Frequency Analysis
 • Lekcija 14: Results Post Processing

Za več informacij o tečaju, terminih ter prijavah nas kontaktirajte.

Prijavite se na tečaj
Prijavite se še na ostale tečaje

SIMULIA tečaji
Ostali SIMULIA tečaji
V CADCAM Lab-u vam v sklopu izobraževalnega centra nudimo različne tečaje za programsko opremo
CATIA certifikacija
CATIA V5 certifikacija
CADCAM Lab je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka za Dassault Systemes programsko
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 Osnovni tečaj
Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti CATIA V5. Prav tako boste izvedeli, kako
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredni tečaj
Na CATIA V5 naprednem tečaju se boste seznanili s tehnikami konstruiranja za izpeljavo kompleksnih