Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

CATIA V5 certifikacija

CADCAM Lab, izobraževalni partner podjetja Dassault Systèmes, je prav tako pooblaščen za certificiranje.  V sklopu našega izobraževalnega centra imate priložnost za pridobitev uradnih certifikatov Dassault Systèmes, ki so priznani po vsem svetu.  

Certifikacija za CATIO

catia on laptop

CATIA nudi zmogljiva in intuitivna orodja za oblikovanje, analizo in vizualizacijo, s katerimi lahko uresničite najkompleksnejše izdelke. Programsko opremo CATIA lahko uporabljajo oblikovalci za razvoj ideje od 2D-skice do popolnega 3D-modela, uporabna pa je tudi za sistemske arhitekte pri integraciji vseh komponent v zaključeno celoto.

Certificirate se lahko za 3 različne stopnje:

 • CATIA Associate
 • CATIA Specialist
 • CATIA Expert

Associate level

Po osnovnem CATIA tečaju morate obvladati osnovne tehnike modeliranja v programski opremi CATIA in pridobiti vsaj 3 mesece praktičnih izkušenj, da lahko opravljate izpite za naslednje nazive:

Certified CATIA V5 Part Design Associate

Trajanje: 105 minut
Ciljna publika: CATIA uporabniki
Priporočeno predhodno znanje: CATIA Osnovni tečaj
Teme:

 • Design & modification of basic, intermediate & advanced parts
 • Creating and modifying Sketch features, tools & relations
 • Boss & cut features: pads, pockets, shafts, fillets, chamfers, patterns
 • Sketch offset, modifications of geometry
 • Materials, measures, mass properties
 • Drafting Views, Drafting questions on views, dimensions, title blocks

Certified CATIA V5 Assembly Design Associate

Trajanje: 105 minut
Ciljna publika: CATIA uporabniki
Priporočeno predhodno znanje: CATIA Osnovni tečaj
Teme:

 • Two Bottom-up Assembly creation and modification
 • Placing of the base part, inserting components
 • Constraints, reference geometry
 • Modification of key parameters in assembly
 • Analysis, measures, interferences, replacement
 • Drafting: views, bill of materials, exploded views

Certified CATIA V5 Surface Design Associate

Trajanje: 120 minut
Ciljna publika: CATIA uporabniki
Priporočeno predhodno znanje: CATIA Napredno modeliranje površin
Teme:

 • Wireframe creation
 • Points, planes, repetitions, line, axis, connect curve, spline, axis system
 • Creation, modification and analysis of surfaces
 • Helix, extrude, revolve, sweep, fill, multi-section surface, join, split, trim, fillets, symmetry, near

Specialist level

Z ustreznimi praktičnimi izkušnjami in po uspešno vsaj dveh opravljenih izpitih iz Associate lahko pridobite naslednje Specialist nazive:

CATIA V5 Mechanical Design Specialist

Naziv pridobite po dveh opravljenih Associate izpitih:

 • CATIA V5 Part Design Exam
 • CATIA V5 Assembly Design Exam

CATIA V5 Surface Design Specialist

Naziv pridobite po naslednjih dveh opravljenih Associate izpitih:

 • CATIA V5 Part Design Exam
 • CATIA V5 Surface Design Exam

Expert level

Da lahko opravljate izpit za CATIA Expert level, morate imeti opravljeno osnovni tečaj, vsaj 6 do 12 mesecev praktičnih ali delovnih izkušenj in obvladati napredne tehnike modeliranja v programski rešitvi CATIA. S certifikacijo lahko pridobite enega od naslednjih nazivov:

Certified CATIA V5 Part Design Expert

Trajanje: 90 minut
Cilja publika: CATIA uporabniki
Teme: Creating solid using multiple bodies, combining solids using boolean operations, creating intersecting elements, analyzing curvature, creating multi-sections solids and stiffeners, and instantiating a power copy.

Certified CATIA V5 Assembly Design Expert

Trajanje: 120 minut
Cilja publika: CATIA uporabniki
Teme: Constraints and replacing components, detecting clashes, sectioning assembly, creating BOM, publication, creating sub-assemblies and flexible sub-assemblis.

Certified CATIA V5 Surface Design Expert

Trajanje: 105 minut
Cilja publika: CATIA uporabniki
Teme: Analyzing the connection between curves, connecting and smoothing curves, creating adaptive swept surfaces and replacing inputs, creating different types of blends for surfaces, analyzing connection between surfaces, analyzing curvature and moldability, …

Postopek certifikacije

Certifikacija poteka v podjetju CADCAM Lab, pooblaščenem Dassault Systemes certifikacijskemu centru, ki se nahaja na Gerbičevi ulici 110, v Ljubljani. Vsi uspešno opravljeni izpiti in dodeljeni certifikati se vpisujejo v francoski nacionalni register profesionalnih certifikatov (RNCP) in so priznani po celem svetu.

Certificiranje poteka na računalnikih podjetja CADCAM Lab in je sestavljena iz praktičnih vaj in vprašanj s kombiniranimi odgovori v angleškem jeziku.
Prijavite se še na ostale tečaje

CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 Osnovni tečaj
Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti CATIA V5. Prav tako boste izvedeli, kako
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredno modeliranje površin tečaj
Tečaj CATIA V5 Napredno modeliranje površin zajame vse ključne napredne funkcije za delo s
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredni tečaj
Na CATIA V5 naprednem tečaju se boste seznanili s tehnikami konstruiranja za izpeljavo kompleksnih
SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Tečaj ponuja strnjen in praktičen uvod v modeliranje in analize v programski rešitvi Abaqus ter