Skip to main content
Kontakt

CATIA V5 Administracija

Tečaj zajema namestitev programske opreme CATIA V5 in servisnih popravkov, upravljanje licenc, postavljanje okolij in upravljanje CATIA nastavitev in standardov. Tečaj vsebuje predavanja in vaje. Vaje so oblikovane tako, da udeleženci tečaja utrdijo znanje, pridobljeno skozi predavanja.

Verzija programske opreme: V5-6R2018-21
Trajanje: 16 šolskih ur
Materiali: v angleščini
Raven: osnovna
Ciljna publika: tečaj je namenjen IT skrbnikom za CAD ali CATIA uporabnikom v vlogi skrbnika
Predpogoji: poznavanje OS Windows in osnovno poznavanje CATIA V5
Predavatelj: Dejan Dvornik
Jezik predavanja: slovenščina

Po končanem tečaju boste znali:

  • izbrati certificirano strojno in programsko opremo za brezhibno uporabo CATIA V5,
  • namestiti CATIA V5,
  • poznali načine licenciranja in postavili interna pravila,
  • namestiti dokumentacijo in implementirati uporabo le-te,
  • preveriti programsko opremo (test namestitvenih datotek, …),
  • poznali postopek izdelave novega okolja in nastavitev,
  • modificirati ali izdelati novi standard,
  • narediti instalacije programa enake ali različne revizije za več kupcev/dobaviteljev,
  • upravljati s katalogi (navoji, … ),

Za več informacij o tečaju, terminih ter prijavah nas kontaktirajte.

Prijavite se na tečaj
Prijavite se še na ostale tečaje

SIMULIA tečaji
Ostali SIMULIA tečaji
V CADCAM Lab-u vam v sklopu izobraževalnega centra nudimo različne tečaje za programsko opremo
CATIA certifikacija
CATIA V5 certifikacija
CADCAM Lab je pooblaščen za izvajanje certifikacijskega postopka za Dassault Systemes programsko
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 Osnovni tečaj
Na tečaju se boste naučili osnovne funkcionalnosti CATIA V5. Prav tako boste izvedeli, kako
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 Napredni tečaj
Na CATIA V5 naprednem tečaju se boste seznanili s tehnikami konstruiranja za izpeljavo kompleksnih