Skip to main content
Kontakt

SIMULIA uvod u fe-safe

Za vrijeme fe-safe tečaja polaznici će naučiti kako raditi analize zamora materijala (eng. fatigue) te kako odrediti vijek trajanja proizvoda pomoću programskog rješenja fe-safe iz SIMULIA portfolia.

Verzija softvera: 2018-2021
Trajanje: 16 sati
Materiali: na engleskom
Razina: osnovna
Ciljna publika: CAE inženjeri
Preduvjeti: osnove metode konačnih elemenata
Dostupno online: da
Predavač: dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znat ćete:

 • Polaznici će na primjerima naučiti kako unijeti rezultate FEM analize u fe-safe, kako odrediti cikličko opterećenje materijalne točke, kako izabrati odgovarajući algoritam te kako definirati ili izabrati odgovarajući materijal iz baze materijala.

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Uvod u zamor
 • Lekcija 2: Rad u fe-safe korisničkom sučelju:
  – Unos opterećenja, deformacija i topline iz FEM modela
  – Upotreba vanjskih podataka- Definiranje analize zamora
  – Izračun životnog vijeka u fe-safe programskom rješenju
  – Ispis i prikaz rezultata
 • Lekcija 3: Definiranje opterećenja:
  – Pregled osnovnih vrsta cikličkog opterećenja
  – Napredne metode opterećenja
  – Uključivanje zaostalog naprezanja
  – Definicija opterećenja u fe-safe-u
 • Lekcija 4: Algoritmi i metode izračuna zamora:
  – Strain-life metode
  – Stress-life metode
  – Izračun FOS-a (eng. factor of safety)
  – Izračun FRF-a (eng. frequency response function)
  – Analiza zamora lijeva
  – Analiza zamora pri visokim temperaturama
  – Analiza zamora zavara, uključujući uvod u Verity® metodu

Prijavite se na tečaj:

 

Želim naučiti više

MECODES Edukacija
Tijekom MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD-MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tijekom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Tijekom PC|Schematic tečaja imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 FEM
Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu