Skip to main content
Kontakt

SIMULIA uvod u Abaqus

Tečaj nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analize u programskom rješenju Abaqus, te obuhvaća rad s programskim alatima Abaqus/CAE, Abaqus Standard i Abaqus Explicit. Naučiti ćete rješavati linearne i nelinearne probleme, pratiti tijek rješavanja rubnog problema te pregledavati i razumjeti rezultate analiza koristeći interaktivni Abaqusov pre i post procesor.

Verzija softvera: 2018-2021
Trajanje: 32 sata
Materijali: na engleskom
Razina: osnovna
Ciljna publika: namjenjen je korisnicima koji za izradu FEM modela koriste primarno Abaqus/CAE
Preduvjeti: osnovno znanje mehanike kontinuuma i osnove metode konačnih elemenata
Dostupno online: da
Predavač: dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znat ćete:

 • Upotrebljavati Abaqus/CAE za izgradnju kompletnog FEM modela
 • Upotrebljavati Abaqus/CAE za praćenje tijeka analize
 • Upotrebljavati Abaqus/CAE za pregled i analizu rezultata

Detaljno o sadržaju:

 • Lekcija 1: Overview of Abaqus
 • Lekcija 2: Working with Geometry in Abaqus
 • Lekcija 3: Working with Models created outside Abaqus
 • Lekcija 4: Material and Section Properties
 • Lekcija 5: Assemblies in Abaqus
 • Lekcija 6: Steps, Output, Loads, and Boundary Conditions
 • Lekcija 7: Meshing Imported and Native Geometry
 • Lekcija 8: Job Management and Results Visualization
 • Lekcija 9: Linear and Nonlinear Problems
 • Lekcija 10: Static, General Analysis procedure
 • Lekcija 11: Static, Linear Perturbation; Buckle & Frequency procedures; Multistep Analyses
 • Lekcija 12: Dynamic, Explicit procedure
 • Lekcija 13: Analysis Continuation Techniques
 • Lekcija 14: Constraints and Connections
 • Lekcija 15: Contact
 • Dodatno: Element Selection Criteria; Analyzing Nonlinear Quasi-Static Problems; Heat Transfer & Thermal-Stress Analysis

Prijavite se na tečaj:

Želim naučiti više

MECODES Edukacija
Tijekom MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD-MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tijekom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Tijekom PC|Schematic tečaja imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 FEM
Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu