Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Odabir konačnih elemenata u Abaqusu

WEBINAR, 01.07.2022.

Datum: 01.07.2022.
Početak: 13:00 sati
Trajanje: 45 minuta
Dostupno online: da
Predavač: doc. dr. Marko Vrh
Jezik predavanja: hrvatski

O webinaru

Odabir konačnih elemenata jedno je od najosnovnijih pitanja na koje korisnici moraju odgovoriti dok grade model konačnih elemenata. Prilikom odabira elementa treba uzeti u obzir mnoga pitanja, uključujući:

  • Hoće li se element saviti tijekom analize?
  • Ima li kontakta u modelu?
  • Je li materijalno ponašanje nekompresibilno?
  • Je li struktura debela ili tanka?
  • Hoće li se mreža ozbiljno distordirati?
  • Je li geomertija složena ili jednostavna?

Ovaj webinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u Abaqusu (programsko rješenje SIMULIA) za analizu naprezanja i objašnjava njihove značajke, koje mogu uzrokovati loše ponašanje određenih vrsta elemenata.

 

O predavaču

Dr. Marko Vrh zaposlen je u tvrtki CADCAM Lab, koje je članica CADCAM Grupe, od 2016. godine, gdje je odgovoran za numeričke simulacije u cijeloj regiji u kojoj grupa djeluje. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine kao istraživač na Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Ljubljani, gdje je i doktorirao 2010. godine. U svom istraživanju kombinirao je analitički, numerički i eksperimentalni pristup. Tijekom svoje profesionalne karijere, osim pedagoškog i istraživačkog rada, također je uključen u razvojne istraživačke i aplikativne projekte, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. U posljednje vrijeme većinu svog vremena posvećuje aplikativnim istraživanjima, posebno u automobilskoj industriji. Dr. Marko Vrh je certificirani stručnjak sa strane Dassault Systemes na području SIMULIA softvera.

Prijavite se
Želim sudjelovati na webinaru

CADCAM Group webinar featured image
Svakodnevni izazovi i rješenja u dinamičkom planiranju proizvodnje
27.10.2022. u 13:00 h - Svakodnevni izazovi i rješenja u dinamičkom planiranju proizvodnje u
CADCAM Group webinar featured image
3DEXPERIENCE: okruženje u konfiguraciji visoke dostupnosti
08.12.2022. u 13:00h, online - Tijekom webinara upoznati ćete osnovne koncepte nužne za
CADCAM Group webinar featured image
Digital Roadmap
24.11.2022. u 13:00h, online - Digital (DX) Roadmap je rezultat metodološke analize koja obuhvaća
SIMULIA - Uvod v Abaqus tečaj
Odabir konačnih elemenata u Abaqusu
01.07.2022. u 13:00h, online - Ovaj webinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u