Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Z dinamičnim planiranjem do večje konkurenčnosti

Preberite celoten članek Button icon

Lahko simuliramo in se tako odločimo za najboljše možne scenarije glede na ključne kazalnike

Če je vaše podjetje podobno večini drugih, najverjetneje preživite navidezno neskončno ur na letnih sestankih za planiranje in razpravljate o proračunskih preglednicah, analizirate številke, dodeljujete prioritete, poskušate napovedati, kakšne priložnosti se lahko pojavijo, in ocenite, koliko vas bo stalo prihodnje leto. A tako kot vse ostalo, je lahko tudi planiranje “na papirju” netočno. 

Fluktuacija zaposlenih, odsotnost planerjev ali preprosto prekinitev pogodb s trenutnimi dobavitelji – vse to so razlogi, ki lahko bistveno vplivajo na ​​vaše plane, učinkovitost vaše proizvodnje pa lahko postane vprašljiva. Zato bi morali zavreči zastarele metode in izbrati inovativna orodja, ki dvigujejo produktivnost in neposredno vplivajo na poslovne rezultate. Nekaj, kar zagotovo ni zastarelo, ampak dejansko relativno novo v takšnih prostorih, je dinamično planiranje.

Dvig zadovoljstva zaposlenih

Ta oblika planiranja se z digitalno transformacijo kot novim načinom poslovanja vse bolj uveljavlja, CADCAM Group pa se ukvarja z vzpostavitvijo orodij za to funkcijo.  Kot je povedal Krunoslav Glavač, Digital Manufacturing Solutions Manager v CADCAM Group, je glavna značilnost dinamičnega planiranja to, da lahko z orodji za dinamično planiranje simuliramo in se odločimo za najboljše možne scenarije planiranja glede na naše ključne kazalnike.

“V tem primeru gre za planiranje, ki nam vedno daje popoln vpogled v to, kaj se bo zgodilo s tem, kar imamo, torej kakšen bo output z danim inputom. Če spremenimo en parameter, bo to sigurno vplivalo na druge načrtovane dogodke – v stalnih ali dinamičnih ciklih, saj se opazovani parametri spreminjajo,” je povedal Krunoslav Glavač iz CADCAM Group.

Quotes icon
Podjetja, ki nimajo dinamičnega planiranja, ne bodo nikoli dosegla ravni uspešnosti kot podjetja, ki ga imajo.

Krunoslav Glavač,
Digital Manufacturing Solutions Manager, CADCAM Group
Krunoslav Glavač  - Digital Manufacturing Solutions Manager, CADCAM Group Testimonial BG

Pogoste spremembe plana, kot so nova naročila, spremembe količin, težave s kakovostjo, ponavljanje operacij, odsotnost operaterjev, okvare strojev, težave z dobavo materialov, dobavitelji, … Vse to so razlogi, ki vplivajo na pogosto spreminjanje planov.

Tudi najbolj izkušeni planerji ne morejo idealno rešiti takšnih okoliščin. Zakaj? Odgovor je preprost in se skriva v tem, da nimajo vpogleda v končne zmogljivosti primarnih in sekundarnih virov in reševanje ozkih grl v proizvodnji, niti v pomanjkanje drugih končnih virov v planiranem obdobju. Pomanjkanje tega vpogleda lahko pripelje do napak, z dinamičnim planiranjem pa vzroka ne zdravimo, ampak delujemo preventivno.

“Tovrstno planiranje s kakovostnim spremljanjem pripravljenosti proizvodnje in skladiščenja materialov, polizdelkov in končnih izdelkov zmanjšuje napake pri planiranju, prav tako pa tudi skrajša dobavne roke, povečuje natančnost planiranja in obvladovanje končne proizvodne zmogljivosti tovarne,” pravi Glavač iz CADCAM Group.

Poleg upravljanja končnih proizvodnih kapacitet dinamično planiranje omogoča tudi boljše upravljanje s časom. To operaterjem po besedah ​​Krunoslava Glavača olajša delo, da vnaprej vedo, kdaj bo določen izdelek prišel na njihovo delovno mesto, da bi opravili planirane operacije.

Navsezadnje to zmanjša stres operaterja in dvigne kakovost izdelka. Zato lahko rečemo, da se uporaba dinamičnega planiranja odraža na celotno organizacijo in potencialno zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo prihaja tudi iz dejstva, da dinamično planiranje dobro uravnoteži med nižjimi stroški in visoko zanesljivostjo proizvodnje.

“S simulacijo različnih proizvodnih procesov v dinamičnem planiranju je mogoče znižati proizvodne stroške z izbiro cenejših proizvodnih poti in strojev, lahko pa podražimo opremo in delavce in s tem bistveno skrajšamo celoten čas proizvodnje in s tem znižamo skupne stroške. Vse je odvisno od situacije in odločitve, ki je takrat najugodnejša. Možno je tudi bolje planirati nabavo materiala ter zmanjšati draga in tvegana ad-hoc naročila in prevoze,” je pojasnil Krunoslav Glavač.

Boljši odnos s strankami

Sklepamo lahko, da uporaba dinamičnega planiranja v bistvu izboljša našo učinkovitost. “Če imamo dinamično planiranje, povečamo vpogled v načrt na 100 % s povečanim sodelovanjem med oddelki, saj imajo vsi, ki so vključeni v proces planiranja in  vpogled v plan, na enem mestu najnovejše in najbolj točne informacije,” je povedal Glavač.

Dejstvo, da lahko vsak oddelek v okviru svojega dela v kratkem času sprejme najboljšo odločitev (prodaja, tehnična priprava, nabava, proizvodnja, logistika, …) brez izgubljanja časa za sestanke, dopisovanje po e-mailih, telefonske klice in podobne aktivnosti, kar je pogosta praksa v poslovnih organizacijah.

“Podjetja, ki imajo dinamično planiranje, bodo imela večji odstotek pravočasnih dobav, boljše odnose s strankami in so bolj konkurenčna, tudi s slabšo tehnologijo kot tista podjetja, ki nimajo dinamičnega planiranja. Poleg tega boste s pomočjo dinamičnega planiranja zmanjšali nivo stresa in izboljšali komunikacijo med oddelki, saj boste imeli omogočen boljši vpogled v možnosti sprejemanja novih naročil, število potrebnih zaposlenih, delovne izmene in nove investicije. Podjetja, ki nimajo dinamičnega planiranja, ne bodo nikoli dosegla ravni uspešnosti kot podjetja, ki ga imajo,” je zaključil Krunoslav Glavač iz CADCAM Group.

Vir: Poslovni dnevnik

Preberite še ostale novice 

Z dinamičnim planiranjem proizvodnje do večje uspešnosti podjetja
Rezultat digitalizacije planiranja proizvodnje je v človeškem smislu zmanjšanje obremenitev in
Digitalization in the industry_CADCAM
S pomočjo SRC-EDIH do učinkovite digitalne preobrazbe
SRC-EDIH, ki je del evropske mreže evropskih digitalnih inovacijskih središč, zlasti malim in
Z inženirskimi računalniškimi simulacijami prihranimo čas in denar
V slovenskih podjetjih postajajo računalniške simulacije vse bolj pomembne za razvoj izdelkov in
CADCAM Lab-digital-transformation
Ali ste že na poti digitalne preobrazbe? SRC-EDIH projekt
Z velikim veseljem sporočamo, da je bil septembra 2022 potrjen projekt SRC-EDIH (Smart, Resilient